Lucembursko: jazyková mozaika

Lucembursko je jeden z nejmenší států v Evropě. Jeho rozloha není o mnoho větší než český okres, srovnatelný je počet obyvatel Lucemburska a Brna s okolními obcemi. Ale přesto by Lucembursko a lucemburština neměly ujít zájmu naší pozornosti.

Co možná nevíte o Lucembursku

Věděli jste, že Lucembursko je jediným velkovévodstvím na světě? Že se jedná o nejbohatší zemi světa dle podílu DPH na obyvatele? Že má největší počet bank na kilometr čtvereční? A tušili jste, že jedno z náměstí hlavního města Luxembourgu je pojmenováno po Janu Palachovi?

Lucembursko, oficiálním názvem Velkovévodství Lucemburské je vesměs nížinatá země menší rozlohy, sousedící s Belgií, Francií a Německem. Snad díky svému sevření nejlidnatějšími státy Evropy, které spolu v minulosti vedly četné války, se Lucembursko v novodobé historii aktivně angažovalo v četných jednotících akcích a stálo u zrodu mnoha událostí, které mění Evropu dodnes. Z Lucemburska pocházel jeden ze zakladatelů Evropské unie Robert Schuman. Lucembursko také stálo u zrodu Schengenského prostoru (v roce 1985).

Jazykové puzzle

Rodným jazykem obyvatel je lucemburština, tím však výčet jazyků, které zde běžně uslyšíte, nekončí. Němčina je první cizí jazyk pro většinu Lucemburčanů a používá se ve sdělovacích prostředcích. Správním jazykem je francouzština. Protože se francouzština a němčina vyučuje již na základních školách, dorozumět se v Luxu těmito jazyky není problém.

Jednotlivé jazyky nejsou užívány v oddělených geografických celcích, jako je tomu v případě Belgie, ale všechny jsou užívány souběžně v denním styku.

Francouzština zůstává hlavním úředním jazykem, je to vysokoškolský jazyk a jazyk pro komunikaci s cizinci na pracovišti. Ve francouzštině jsou uvedeny názvy ulic, obchodů, také vstupenky a jídelní lístky bývají převážně v tomto románském jazyce.

Němčina je méně oficiální, používá se ve škole pro technické pojmy, v komunikaci s turisty a pracovníky dojíždějícími z Německa.

V každodenním životě má však lucemburština navrch, což souvisí se vzrůstem národního uvědomění v polovině 20. století. Spisovná němčina se považuje více méně za cizí jazyk a pokud spolu hovoří dva Lucemburčané, kteří umí lucembursky, nikdy místo ní nedají přednost němčině. Používá se v parlamentu i u soudů, učí se ve školách, pro mnoho lidí je jazykem jejich myšlení. Lucemburština je jedním ze základních symbolů národní identity.

Lucemburština

Lëtzebuergesch (lucemburština)  se vyvinula ze středofranských nářečí. Od té doby prošla určitým vývojem, a proto je dnes zejména její mluvená podoba pro Němce takřka nesrozumitelná, podobně jako nizozemština. V psané podobě jsou rozdíly menší a jestliže umíte dobře německy, písemný projev pro vás bude srozumitelný. Lucemburština se řadí k  nejmladším spisovným germánským jazykům, do lucemburských škol jako vyučovací jazyk byla zavedena až v roce 1914, kdy také vyšla první mluvnice pro školy. První ucelený slovník byl vydáván až v padesátých a šedesátých letech 20. století. Roku 1984 byla uzákoněna jako třetí úřední jazyk Lucemburska, vedle francouzštiny a němčiny.

Gramatika lucemburštiny vychází z německé, avšak některá pravidla si modifikovala, například počet pádů zmenšila na tři. Stejně jako v němčině jsou podstatná jména psána s velkým písmenem na počátku. Přídavná jména stojí před podstatným a jsou spolu s ním skloňovány.

Slovesa se časují a stejně jako v němčině se často užívají předpony k vyjádření jiného tvaru slovesa. Lucemburská abeceda má 29 písmen. Kromě 26 písmen latinské abecedy ještě písmena Ä, Ë a È. Výslovnost jednotlivých hlásek je převážně podobná německému jazyku, vliv francouzského souseda v sobě však nezapře.

Kombinace francouzského a německého vlivu je zřejmá také u slovní zásoby. Z francouzštiny byly převzaty mj. výrazy pro krabici (Boîte), anketu (Enquête), injekci (Piqûre), z němčiny hloupý (blöd), kancelář (Büro) nebo jeviště (Bühne). Některé termíny lucemburština jen částečně upravila (veinejer  z něm. weniger = méně; bültê z franc. bulletin = zpráva). V německy vypadající složenině Buschauffeur (řidič autobusu) je užito francouzské slovíčko pro řidiče.

Základní slovíčka a fráze

Jak již bylo řečeno, v Luxu se německy, francouzsky a povětšinou také anglicky domluvíte. Lucemburčané ale oceňují, když se o typický jazyk země, trochu zajímáme.  Pro ilustraci i pro možné užití uvádíme vybraná slovíčka a fráze. 

česky lucembursky
ano jo
ne no
ahoj moien
dobrý den gudde mëtteg
nashledanou äddi
děkuji merci
promiňte watgelift/entschëllegt
nevím ech weess nët
nerozumím ech verstinn nët
mluvíte německy/francouzsky/anglicky schwätzt dier Däitsch/Franséisch/Englesch?

Další lucemburské fráze v angličtině naleznete na stránkách Omniglot nebo (zde bez přehlasovaných písmen) na Day12. Základní fráze namluvené rodilým mluvčím nabízí Radio Lingua Network a britská stanice BBC.

Pomůže vám i stručný anglicko-lucemburský slovník na serveru Listology.com a německo-lucemburský slovník. Ojedinělým projektem, kterým se vláda Lucemburska snaží podpořit psanou formu lucemburštiny je i pětijazyčný (lucembursko-německo-francouzsko-portugalsko-anglický) internetový slovník Lëtzebuerger Online Dictionnaire s plánovanými 24000 hesly, který se má dokončit do roku 2011, online je již zpřístupněných 6000 hesel.

Použité zdroje a odkazy:

Lucembursko: Tři jazyky, jeden národ
Languages in Luxembourg
Omniglot

 

Jazykové školy v konkrétních městech hledejte zde:

Jazykové školy Praha

Jazykové školy Brno

Přidat komentář