Letters and e-mails

When writing a letter or email in English, there are many things to think about – target reader, purpose, structure, content and register.

Target Reader and Purpose

WHO the letter is for and WHY you are writing it. If you are writing to a supplier who has made a mistake, you must be firm and recommend strong action. But if you are writing to a client who is unhappy with your product, you want to be polite and apologetic.

Structure and Content

Start with a greeting (“Dear Mr. _____”) and then give the reason for writing (“I am writing to ask about…”). Then continue with all the important information and finish with a closing (“I look forward to
hearing from you”) and your signature.

Register

Register means whether your letter is formal or informal. Compare these two greetings: “Dear Sir or Madam” and “Hi Bob.” The first one would be appropriate in a formal letter, the second is for a friend
and would be very impolite in a business situation..

Glossary

supplier – dodavatel
firm – sebejistý
product – produkt
apologetic – kajícný, omluvný
greeting – pozdrav/oslovení
closing – závěr
signature – podpis
appropriate – vhodný
impolite – nezdvořilý

Jazyková agentura Channel Crossings
pro vás ve spolupráci se svými lektory připravila celoroční seriál
výukových textů z angličtiny. Máte tak jedinečnou možnost procvičit si
gramatiku, obohatit slovní zásobu i zlepšit konverzační schopnosti.
Každý týden přinášíme jeden aktuální článek. Nezapomeňte – texty jsou
zveřejněny pouze po dobu 14 dní.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady do angličtiny, překlady němčiny, překlad do češtiny a překlady z francouzštiny.

Přidat komentář