Letní kurzy jidiš

Plánujete si letní prázdniny a
přemýšlíte o jazykových kurzech v zahraničí? Jejich
nabídka je nepřeberná, pokud však pomýšlíte na nějaký méně
obvyklý jazyk, podělím se s vámi o zkušenosti z letního
kurzu jidiš,
kterého jsem se zúčastnila v létě 2010 ve francouzském
Strasbourgu.

Kurzy po mnoha stránkách neobvyklé

První věc, která vás na kurzech jidiš zarazí, je průměrný věk jejich účastníků. Když jsem dorazila do Strasbourgu na desetidenní kurz, moji spolužáci mě naprosto vyvedli míry. Více než polovina z nich byli pánové a dámy důchodového věku. Proč se přijeli učit jidiš?

V mnohých případech hledali rodinné kořeny – jejich rodiče nebo prarodiče žijící v různých částech Evropy ještě jidiš mluvili, ale buď se jim podařilo emigrovat do Palestiny, Spojených států nebo do zemí západní Evropy, kde začali hovořit místním jazykem, nebo zahynuli v koncentračních táborech. Druhá světová válka tak přinesla zkázu nejen židovským obyvatelům Evropy, ale i jejich jazyku.

Umírající jazyk?

Před druhou světovou válkou byla jidiš mateřštinou velké části židovského obyvatelstva východní a střední Evropy, počet mluvčích se pohyboval mezi 11 – 13 milióny. Z odhadovaného počtu 6 miliónů zavražděných Židů bylo asi 5 miliónů mluvčích jidiš (Neil G. Jacobs. Yiddish: a linguistic introduction, str. 3).

Dnes mluví jidiš asi 3 milióny lidí (jedná se většinou o ortodoxní Židy žijící v USA a Izraeli) a jediné, co se zvyšuje, je jejich průměrný věk, proto je zájem mladých badatelů a studentů o jidiš velmi oceňován.

Kurzu ve Strasbourgu se účastnilo i jedenáct studentů – stipendistů z České Republiky, Polska, Německa, Rakouska, Francie a Maďarska, kteří dostali plné stipendium – totiž kurzovné a ubytování. Takovou vstřícnost vůči mladým studentům si lze vysvětlit především současným postavením jidiš.

Jazyková lahůdka

Jidiš patří do západogermánské jazykové skupiny, základní gramatiku a značnou část slovní zásoby převzala z němčiny. Přesto asi jedna třetina její slovní zásoby vychází z jiných jazyků – především z hebrejštiny, ale také slovanských a románských jazyků. Zmatek? Pro filologa nebo člověka se znalostí více jazyků je to lahůdka.

A čím více jazyků student zná, tím větší radost mu studium jidiš činí. Když si naši francouzští a angličtí kolegové lámali hlavu s takovými výrazy, jako je „podloge“, „kačke“ nebo „pomalech“, skupinka českých studentů hned věděla, že se myslí „podlaha“, „kačka“ a „pomalu“.

Poznání kultury

Letní kurzy jidiš se od mnohých jiných liší také šíří nabízených služeb. Účastníci letního kurzu ve Strasbourgu kromě klasické výuky jazyka mohli navštěvovat workshopy zaměřené na židovské tance, jidiš písně, sledovat jidiš filmy a divadelní představení a navštívit několik koncertů. Dalším jedinečným zážitkem byla oslava šábesu nebo výlet po alsaských židovských památkách.

Letní kurzy jidiš

Chcete-li poznat židovskou kulturu z jiného úhlu a nebojíte se poněkud divokého mišmaše kultur a jazyků, pak jsou jazykové kurzy jidiš přesně pro vás. My vám přinášíme několik tipů.

Autorem fotografií v textu je Daniel Baránek

 

Přidat komentář