Letní kurzy: doma nebo v zahraničí?

Aktivně prožité léto může mít různou podobu. Během volnějších dní můžete např. zdokonalit své znalosti cizích jazyků. Školy na období prázdnin již tradičně připravují velké množství pobytových i docházkových kurzů. S pomocí agentur můžete studovat také na vybraných školách v zahraničí.

Délka letních jazykových kurzů je na školách v ČR zpravidla do tří týdnů, počet hodin dvě až čtyři denně, docházka bývá soustředěna nejčastěji do dvou nebo čtyř dnů v týdnu. Při větším počtu hodin se jedná o intenzivní jazykové kurzy. Pro jazykové školy představují letní kurzy možnost pokračovat v činnosti i během jinak "nejslabšího období" roku, což je praktický důvod, proč se většina z nich snaží letní jazykové kurzy organizovat.

Na většině škol je možné po absolvování letního kurzu pokračovat formou standardního půlročního nebo celoročního jazykového kurzu odpovídající náročnosti.

Doma nebo v zahraničí?

Variantou je spojení jazykového kurzu s dovolenou v některé atraktivní destinaci v ČR nebo zahraničí. Finančně nejnáročnější je několik dnů až týdnů trvající letní pobyt na jazykové škole v zahraničí. Pobyty se organizují většinou na dobu do čtyř týdnů a umožňují kombinovat jazykový kurz s poznáním kultury a života dané země. Při srovnání s kurzy v ČR jsou relativně drahé a ne vždy se tam klient získá to, co čekal.

Při volbě kurzu v zahraničí je vhodné vyhledat si o dané lokalitě a škole co nejvíce informací. Existuje riziko nevýhodného složení účastníků kurzu nebo nekvalifikovaných lektorů. Abyste byli spokojeni, vyžádejte si o pořadateli jazykového kurzu v zahraničí co nejvíce referencí a prostudujte si pečlivě celou nabídku, včetně informací o možnosti případné reklamace.

Náš tip: Vhodný prázdninový kurz najdete na www.jazykovky.cz. Pro hledání pobytových kurzů spojených s turistikou v rámci ČR klikněte na následující odkaz: Pobytové kurzy. Nastavené položky vyhledávacího formuláře – vyučovaný jazyk a sídlo školy – lze snadno změnit.

Anketa jazykových škol

Zdeněk Bobek z jazykové školy Anglos (www.anglos.cz) za výhody letních kurzů považuje:

– Možnost mnohem intenzivnější výuky než během roku, např. 4x až 7x týdně.
– Možnost až osmihodinové výuky.
– Možnost kombinovat výuku s rekreací a učit se v prostředí rekreačního střediska, penzionu, hotelu atd.
– Příležitost "vysadit" a věnovat se jen jazyku bez stresu z normální práce.
– Efekt pohlcení výukou, kdy se celý den točí jen okolo vyučovaného předmětu, zejména, když lektoři nemluví česky ani mimo dobu výuky.

Na co si dát pozor?

– Jednorázový efekt kurzu, po kterém obvykle následuje "proflákaný rok".
– Náročnost výuky, pokud je delší než šest hodin denně. Podobnou zátěž jazykového kurzu mnozí dospělí nezvládají.
– Další náklady na pobyt pokud je výuka mimo místo trvalého bydliště.
– Vysadíte v práci, ale velká část dovolené je v tahu.
– Pokud v týmu lektorů není žádný Čech, je obtížné dostat přesné a srozumitelné vysvětlení mluvnice z českého pohledu.
– "Příjemné období" může znamenat vedro k zalknutí v rozpálené místnosti, pokud letní kurz probíhá v nevyhovujících učebnách.
– Nebezpečí, že rekreace převáží nad výukou.

Za nejsmysluplnější typy letních kurzů považuje jednak úvodní kurz pro úplné začátečníky, po kterém je nutno pokračovat v září klasicky 2x – 3x týdně, nebo pokročilý konverzační kurz pro vyspělé studenty, kteří se učení během roku příliš nevěnují, ale např. v zaměstnání v cizím jazyce často komunikují.

Alena Kalvinová popisuje zkušenosti z ITS – International School (www.its-jazyky.cz) následujícím způsobem:

Naše škola v létě pořádá dvoutýdenní intenzivní kurzy obecné i speciální angličtiny (např. program English at Work). Kurzy je možno navštěvovat dopoledne nebo odpoledne v rozsahu dvou až čtyř vyučovacích hodiny denně. Jedná se tedy o intenzivní výuku během kratšího časového intervalu, vhodnou pro letní období, kdy nejsou někteří tak pracovně vytíženi. Dvoutýdenní bloky umožňují vynechat část kurzu např. během dovolené a poté opět pokračovat ve výuce. Dále zprostředkováváme jazykové tábory pro děti a jazykové pobyty v Londýně.

Hana Frčková z jazykové školy Alvin (www.alvin.web.cz) nás informovala o tom, jak organizují výuku na jejich jazykové škole:

Letos budeme pořádat intenzivní kurzy angličtiny v termínu od 10. do 27. července. Výuka probíhá tři týdny vždy od pondělí do čtvrtka denně čtyři hodiny (celkem 48 hodin). Míváme 2-3 stupně pokročilosti.

Největší zájem je o kurz pro začátečníky. Posluchači obvykle uvádějí jako důvod svého rozhodnutí ke studiu jazyků o prázdninách potřebu v krátké době získat alespoň představu a základní znalosti z angličtiny nebo – pokud jsou pokročilejší – oživit a rozšířit své předchozí znalosti. Kurz nabízíme ve dvou variantách – dopolední a odpolední/večerní. Dopolední kurz navštěvují ti, kteří mají buď o prázdninách volno (někdy jsou to matky, které dočasně umístily děti na táboře nebo u příbuzných) nebo si vezmou dovolenou a chtějí se plně věnovat studiu. Odpolední kurz navštěvují lidé, kteří chodí do práce a přichází po skončení své pracovní doby.

Související informace

Internet a výuka jazyků

Mezikulturní výměny pro středoškoláky

Nikdy není pozdě

Své připomínky a dotaz k tématu posílejte na adresu: redakce@jazyky.com.

Letní kurzy angličtiny

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady francouzština, překlad ruština, překlad angličtina a překlady z němčiny.

Přidat komentář