Lektoři, zachraňte věčné začátečníky!

Učebny jazykových škol jsou plné věčných začátečníků, takže jako lektor se s nimi nemůžete nesetkat. Syndrom věčného začátečníka je vlastně chronické onemocnění, které postihuje vztah člověka k jeho vlastní výuce cizího jazyka. Přinášíme Vám několik praktických tipů, s jejichž pomocí můžete své studenty vyléčit.

Syndrom věčného začátečníka

Jsou skoro bez motivace, plni výčitek, že se zapsali do kurzu se stejnou úrovní pokročilosti jako před několika lety. Jsou frustrovaní z toho, že nedělají žádné pokroky, což může snižovat jejich sebevědomí. Stydí se přiznat, kolik let se už vlastně snaží naučit cizí řeč. Za jazykové kurzy již utratili spoustu peněz a doma mají tolik cizojazyčných učebnic, že by si mohli otevřít luxusní antikvariát. Ano, řeč je o věčných začátečnících, kteří nyní (bůhví už pokolikáté) přišli na svou první hodinu angličtiny, němčiny, nebo jiné cizí řeči, a dívají se na vás.

Pomozte jim

Jste pro ně jen zase další lektor v řadě, který se krátce představí, dá jim do ruky pár okopírovaných stránek z nové knihy, kterou si mají do příští lekce obstarat, a začne je učit fráze, které znají ještě z minulosti. (Ve třetí čtvrté lekci se pak konečně dozví také něco nového.)

V jejich pohledu se zračí směs pocitů. Vztek na sebe sama, že nejsou schopni pohnout se z místa, který se vzápětí snaží ospravedlnit. Pocit marnosti, který je málem donutí vstát a opustit učebnu, se potkává s jiskřičkou naděje, že by to tentokrát snad mohlo vyjít. V některých navíc dřímá skrytá zášť vůči lektorům, kteří na rozdíl od nich cizí řeč ovládají.

Nezlobte se na ně za to. Představte si, že se snažíte postavit dům, máte materiál, máte zedníky, ale chybí vám stavbyvedoucí. Jak taková stavba může dopadnout? Buďto přešlapováním na místě, anebo totální katastrofou. Pomozte svým studentům, jak se dostat ven ze začarovaného kruhu. Ukažte, že nejste neosobní lektor číslo X, ale člověk, který se jim snaží pomoci. Zdůrazněte, že máte společný cíl.

Neodraďte je hned na začátku

Abyste se svým studentům přiblížili, nesmíte příliš machrovat. Alespoň ne na úvodních lekcích. Mnoho lektorů rádo zahajuje hodinu tím, že mluví a mluví anglicky. To je samozřejmě v pořádku, ovšem ne v kurzu pro začátečníky, byť jsou věční. Tímto přístupem je můžete deprimovat natolik, že příště už raději nepřijdou, a když, tak neradi. Vy si raději vzpomeňte na své začátky s cizí řečí. Pokud chcete, můžete o nich svým studentům něco říci.

Nikam nepospíchejte

Než se vrhnete na výuku, zeptejte se svých studentů, jak by si přáli, aby probíhaly vaše společné hodiny. Promluvte si o tom, co komu dělá v daném jazyce problémy. Nezapomeňte se zeptat na jejich motivaci. Zda si dali novoroční předsevzetí, chystají se na dovolenou v zahraničí, anebo je k tomu zcela prozaicky donutil jejich šéf.

Méně znamená více

Nevybalte na své studenty celý seznam učebnic, které je dobré si pořídit. Nenuťte je pracovat s několika knihami najednou. Pro začátek používejte jednu učebnici, nejlépe s krátkými kapitolami, aby studenti viděli, jak zvládají lekci za lekcí. Zde skutečně platí stará dobrá fráze, že méně znamená více. Až vaši věční začátečníci získají patřičný elán, mohou přijít na řadu další materiály.

Zbavte je ostychu

Mnoho studentů se ostýchá používat cizí řeč před ostatními. Jenže mluvení bývá v praktickém životě ta nejdůležitější dovednost, kterou potřebujeme. Snažte se své studenty zbavit ostychu. Pokud se jedná o menší skupinky, anebo dokonce individuální studenty, můžete jim občas navrhnout výuku v neformálním prostředí, například na terase kavárny. Nemělo by se to však stát pravidlem. Příjemnou atmosféru navodí i posezení u čaje, který můžete připravit také v učebně. Jazyková škola vám k tomu jistě ráda poskytne zázemí.

Buďte přísní

Ke svým studentům se chovejte přátelsky, buďte ale přísní. Dávejte jim domácí úkoly, aby byli nuceni podívat se na probranou látku také jiný den v týdnu, než mají kurz. Vymýšlejte zábavné úkoly, aby byla radost je dělat. Úkoly by neměly zabrat příliš mnoho času. Zdůrazněte, že se musí učit. Vysvětlete jim, jaké pocity má lektor, když se studenti na jeho hodiny nepřipravují. Funguje to. Studenti se pak učí minimálně proto, aby udělali lektorovi radost.

Překvapte je

Nenuťte své studenty překládat nudné věty o panu Novákovi a jeho černém autě. Snažte se vymyslet veselé větičky na překlad. Občas studenty překvapte třeba ukázkou povedeného filmu v originálním znění. V případě kurzu angličtiny nebudete mít o výběr filmů nouzi.

Příklad jednoduchého překladového cvičení:
1.Michal je velmi unavený, protože hodně pracuje.
2.Vstane v devět ráno. V půl desáté má snídani.
3.Pak jede do práce na oběd. Po obědě si přečte noviny.
4.Pak zkontroluje své zaměstnance. Ve čtyři hodiny jde se svou sekretářkou do kina.
5.Vrátí se domů v pět ráno.

Jakmile vaši studenti získají větší slovní zásobu, můžete vymýšlet zajímavé příběhy na překlad. Ovšem pozor, abyste některé věty dokázali přeložit vy sami.

Povzbuzujte a podporujte soutěživost

Věční začátečníci potřebují neustále povzbuzovat. Přineste jim výstřižky s krátkými texty, o nichž bezpečně víte, že je studenti zvládnou bez problémů přeložit. Na každou druhou lekci si připravte krátký test s bodovým hodnocením. Proveďte společnou opravu a studenta, který dosáhl nejvyššího počtu bodů, pochvalte. Můžete zavést i systém odměn. Jestliže vítězí stále tentýž student, najděte způsob, jak pochválit také ostatní.

Použití v praxi je nejlepší motivace

Pro každého studenta je důležité vidět, že může alespoň část toho, co se naučil využít v praxi. S tím se vám vaši studenti jistě rádi svěří sami. Pokud ne, zeptejte se jich, zda a kde použili něco, co se naučili ve vašem kurzu. V případě, že budou mlčet a krčit rameny, anebo se vám svěří se svými neúspěchy, zařaďte do výuky více dialogů. Klaďte důraz na nácvik praktických situací. Že sami patříte do skupiny věčných začátečníků? Pokud chcete usnadnit práci sobě i svým lektorům, přečtěte si tento článek. Přeji hodně úspěchů všem lektorům i studentům!

 

Jazykové školy v konkrétních městech hledejte zde:

Jazykové školy Praha

Jazykové školy Brno

Přidat komentář