LEDA – Tell me more

Známé nakladatelství LEDA, které se specializuje na jazykové slovníky a učebnice v knižní i elektronické podobě, vydalo novou verzi jazykového programu Tell me More. Položili jsme několik otázek řediteli nakladatelství dr. Rudolfu Červenkovi.

Programů pro výuku jazyků je na trhu větší počet. Jak se s konkurencí vyrovnáváte?
Výukové programy, které nepoužívají rozpoznávání řeči, jsou vlastně jen počítačovým přepisem běžných tištěných učebnic, nepřinášejí novou kvalitu. Teprve aktivní rozpoznávání řeči umožňuje, aby program mohl působit jako učitel, partner v konverzaci. Vývoj ale pokročil dál – tato generace výukových programů Tell me More je vybavena umělou inteligencí, registruje, ve kterých ohledech (mluvnických, syntaktických, lexikálních) má student slabiny, a podle toho mu navrhuje další postup.

Tell me More vydáváte v licenci firmy Auralog. Mohl byste nám tuto spolupráci přiblížit?
Auralog vznikl ve Francii a má tam stále centrálu, dnes je to ale firma působící po celém světě. Představuje naprostou špičku v oboru počítačové výuky jazyků. Díky obchodním úspěchům mohla v posledních letech zvětšit svůj tým lingvistů a programátorů na více než sto lidí. Ve světovém měřítku prakticky nemá konkurenci. Naší úlohou je přizpůsobit didaktickou náplň programu potřebám českého uživatele.

Čím tedy je řada Tell me More tak úspěšná?
Programy jsou metodicky vysoce propracované, technicky sofistikované, a přitom uživatelsky přátelské. Opírají se o inteligentní vyhodnocovací postupy korunované technologií rozpoznávání řeči, která uživatele přirozeně zbavuje zábran spojených s vyjadřováním v cizím prostředí, zlepšuje jeho výslovnost i schopnost porozumět rodilým mluvčím. Trénink řečových dovedností, bohatá zásoba cvičení a her i podpora vestavěného mluvnického a slovníkového aparátu povyšují tyto programy na komplexního elektronického učitele jazyků, s nímž lze dosáhnout úspěchu bez ohledu na věk nebo dosavadní znalosti.

Nepřináší rozsáhlost programu ztíženou orientaci?
Jak jsem se už zmínil, grafické ztvárnění programu je přátelské, příjemné a velmi přehledné. Program vám navíc podobně jako živý učitel zorganizuje činnosti, abyste efektivně došli až k cíli: můžete si vybrat mezi třemi možnými způsoby výuky ten, který nejvíce vyhovuje vašim potřebám. Kromě volné výuky, kdy si student jednotlivé činnosti vybírá sám, jsou zde další dva režimy. Dynamická výuka průběžně hodnotí pokroky studujícího a podle nich mu nabízí další úkoly. V režimu řízené výuky program už na začátku vytvoří učební plán na míru vašim dosavadním znalostem, momentálním potřebám a preferencím.

Uživatelům Tell me More nabízíte bonusy …
Světově nejúspěšnější program pro výuku cizího jazyka je zároveň vysoce interaktivní. Uživatel si může vypálit CD s nahrávkami lekcí a používat ho mimo počítač, na internetu lze konzultovat problémy v klubovém chatroomu. Je možné vytvořit kurs, během něhož studující zvládne znalosti potřebné ke složení zkoušky TELC (Evropský jazykový certifikát).

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady němčina, překlady polština, překlady ruština, překlady španělština.

Přidat komentář