Latina okolo nás a na www

S nástupem novověku se v Evropě prosadily národní jazyky a vytlačily do té doby dominantní latinu. Nestala se však pouze jazykem prastarých knih a dávné vzdělanosti, ale dodnes se vyučuje na středních a vysokých školách. Má to vůbec smysl? A kde se lze latině dnes nejlépe naučit?


 

Mrtvý jazyk

Hledáte-li informace o latině, většinou se nejdříve dozvíte, že se jedná o jazyk mrtvý. Není to však tak docela pravda. I když latinou dnes žádný národ nehovoří, je latina jazykem, který nachází své uplatnění nejen v akademické a církevní obci.

Proč se učit latinsky

Jestliže uvažujete o studiu humanitních oborů nebo lékařství, bez latiny se určitě neobejdete. Ovšem důležitost a význam studia latiny je hlubší. Dokazuje to nejen několikasetletá tradice. Dodnes platí, že ke kvalitnímu všeobecnému vzdělání patří znalost alespoň některých latinských výrazů, neboť latinský jazyk reprezentuje evropské kulturní dědictví v nejširším kontextu, a tím prohlubuje pocit sounáležitosti s ostatními národy.

Vždyť z latiny vyrostly dnešní románské jazyky a nepřímo jí byly ovlivněny také další evropské jazyky. Například souvislost mezi latinou a angličtinou není na první pohled zřejmá, i když většina víceslabičných anglických slov má původ v latině, a tak znalost latinského slova může pomoci odstranit např. chyby v písemném projevu.

Latinské výrazy kolem nás

Z běžného denního styku se (až na výjimky) čistě latinské výrazy vytratily, ale denně se setkáváme s velkým množstvím slov cizího původu pocházejí z latiny a znalost latinského jazyka tak pomůže pochopit správný význam těchto slov a minimalizovat neúčelné použití těchto  výrazů. Mnoho latinských přísloví nalezneme však při četbě klasických románů a při sledování starších divadelních her.

Ovládnutí latiny

Povětšinou není kladen důraz na absolutní zvládnutí latiny jako takové, ale spíše na znalost některých termínů, které souvisí s oborem, kterému se student rozhodne věnovat. Taktéž gymnaziální latina nepředpokládá ovládnutí celého jazykového systému, důraz je kladen na povšechné seznámení se s běžně užívanými výrazy a základními gramatickými jevy. Podobný přístup je praktikován také v jazykových kurzech.

Most mezi staletími: latina a internet

Latina je jazykem psaných textů, a proto je možné se jí naučit formou samostudia. Z česky psaných knih si lze vybrat z několika kvalitně zpracovaných titulů, k výuce latiny lze použít také internetu.

Latinské slovníky

Protože student pracuje především s latinskými texty, asi nejužívanější pomůckou bude kvalitní slovník. Česko-latinský slovník nabízejí dva servery: známý Multilingual Dictionary a e-slovníky.cz.
Slovník anglicko-latinský a latinsko-anglický s 20.000 latinskými slovíčky naleznete na adrese Classics Technology Center. Užívat jej můžete buď on-line, nebo si jej nainstalovat do svého počítače. Další všeobecné anglicko-latinské oboustranné on-line slovníky se zobrazují např. na stránkách UBC SunSITE nebo Free Dictionary.

Pro zdokonalení gramatiky

Kvalitní zpracování latinské gramatiky představují německy psané stránky. Díky přehlednému tabulkovému zpracování většiny gramatických jevů mohou být stránky přínosné také pro studenty, kteří němčinu neovládají.

Chcete-li zdokonalit latinskou gramatiku, procvičit si překlady latinských textů a naučit se několik nových slovíček, neměli byste minout stránku Latin Teaching Materials. Kvalitně je zpracovaná gramatika na stránkách Study Guide to Wheelock´s Latin, vyžadována je však hlubší znalost angličtiny. Je-li vaše roveň angličtiny alespoň mírně pokročilá, zkuste navštívit stránky Latin Grammar. Stránky jsou přehledně rozčleněny dle jednotlivých gramatických jevů, k jednotlivým slovesným vzorům jsou vypracovány přehledné tabulky.

A pokud angličtinou nevládnete právě nejlépe, podívejte se na česky zpracované stránky Lingua latina.

Audio texty

I když je kladen důraz především na pasivní znalost latiny, neuškodí se naučit správnou výslovnost. Správná výslovnost jednotlivých hlásek je zveřejněna na The Official Wheelock´s Latin Series Website.  Na AudioLatin.com naleznete několik namluvených citátů.

Oddych na závěr

 

K ověření vašich latinských znalostí si zkuste na stránkách Scrabble online záhrát tuto oblíbenou hru v latině. Vybrat si můžete partii pro dva, tři nebo čtyři hráče.

Latina navzdory tomu, že je mrtvým jazykem, má své důležité místo ve společnosti. Vždyť i studentská hymna je latinsky! 

Hledáte jazykový kurz latiny? Podívejte se na jazykovky.cz největší databázi jazykových škol a kurzů na českém internetu.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad do polštiny, překlad francouzština, překlad angličtiny a překlad němčiny.

Přidat komentář