Kvalitní školy informacemi nešetří

Ve spolupráci s Asociací jazykových škol České republiky jsme připravili seriál komentářů k deseti základním požadavkům, které je nutno vzít do úvahy při výběru jazykové školy. Dnes se věnujeme prvnímu z nich: Získat o kvalitě vybrané jazykové školy dostatek relevantních informací.

Být občanem Evropské unie může vzbuzovat rozličné pocity – od hrdosti po nejistotu. Až se ovšem rozvířené city usadí, zbude realita. Mimo jiné i fakt, že česky se v tomto kontinentálním celku prostě nedomluvíme. Ti, kdo neumí cizí jazyky, budou se je muset rychle učit. Ti, kdo je ovládají jen částečně, budou muset svou úroveň zdokonalit. A ti, kdo mluví cizími jazyky dobře, zaměří patrně své studium k mezinárodně uznávaným certifikátům či odborně specializovanému jazyku.

Jazykové vzdělání je dnes nutností

Nářky „věčných začátečníků“ jsou pověstné. Přitom pokud se jazykové výuce aktivně věnují, na vině je jednoznačně jejich jazyková škola. Stejně „tradiční“ je nejistota rodičů, zdali finance, které vydávají za jazykovou výuku svých dětí, přinášení odpovídající zhodnocení, zdali kráčí jejich dítě, prostřednictvím zvolené jazykové školy, vstříc životu světoobčana, bez mindráků a bariér. Také odpovědní manažeři ve firmách se ptají, která jazyková škola zabezpečí jejich zaměstnancům na klíč služby odpovídající evropským standardům.

Pokud výběr jazykové školy podceníte, poškodíte tím sami sebe. Je třeba vzít v potaz řadu kritérií. Deset nejvýznamnějších vám zde předložíme prostřednictvím rozpracovaného „Desatera kvalitní jazykové školy“, tak jak ho vytyčila a kontroluje Asociace jazykových škol ČR.

První zásada: Dostatek pravdivých informací

První z kritérií kvalitní jazykové školy odkazuje na její schopnost a ochotu zveřejňovat o sobě pravdivé a úplné informace. Potenciální student se bude pochopitelně chtít dozvědět maximum o vybírané škole, a to na základě jejích tištěných propagačních materiálů, internetových prezentací či informací z reklamních inzerátů a spotů. Všechny tyto zdroje by měl zájemce o studium pečlivě prostudovat a konfrontovat, aby se utvrdil, že škola například v inzerci neslibuje něco, co v rámci běžné nabídky neposkytuje.

Ve většině prezentací se setkáte s referencemi, které jsou pro vás klíčovým potvrzením, že škola jednoduše nelže. Slíbit a líbivě si přibarvit lze cokoliv, pokud však budete mluvit s konkrétními studenty dané školy, ať již účastníky veřejných kurzů či manažery odboru vzdělávání ve firmách, uslyšíte skutečnou zkušenost s jazykovou školou. V tomto bodě lze rozhodně doporučit, abyste se nespokojili se dvěma či třemi referencemi, ale vyžádali si jich co nejvíce. Jednoznačně negativní jsou pouliční nelegálně vylepované plakátky. Tento pokleslý a protiprávní způsob oslovování veřejnosti říká o škole mnoho, tedy že v dané „škole“ je „na koleně a horkou jehlou“ spíchnuté vše.

Žebříček jazykových škol

Další zrcadlo, ve kterém můžete vidět, jak otevřeně a čistě o sobě škola referuje, je její zařazení v oficiálních žebříčcích jazykových škol. Tyto tabulky donedávna každoročně vyhodnocoval týdeník Prague Business Journal, letos se stal součástí Knihy seznamů/Book of Lists týdeníku Czech Business Weekly.

V neposlední řadě je nutné školu osobně navštívit. Prostředí školy, její zaměstnanci a zázemí vám také mnoho napoví. Mimo jiné si budete moci přímo na místě zkonfrontovat všechny nasbírané informace a pokládat reprezentantům školy množství otázek. Ochota a profesionalita jejich odpovědí bude pro vás dalším vyznaným vodítkem.

Teprve po konfrontaci více pohledů na několik vybíraných škol je na vašich preferencích, abyste poměřili, která škola vám vyhovuje nejvíce. Závěrem je dobré připomenout, že cena, která hraje při rozhodování značnou roli, není pouze číslo, nýbrž také zobrazení kvality a šíře nabízeného servisu.

Související články:

Rozhovor s předsedkyní Asociace jazykových škol České republiky PhDr. Andreou Křížkovou

Nabídku kvalitních jazykových škol hledejte na www.Jazykovky.cz, pro konkrétní města pak zde Jazyková škola, Jazyková škola Praha, Jazyková škola Brno, Jazyková škola Ostrava.

Přidat komentář