Kvalitní škola potřebuje odpovídající zázemí

Ve spolupráci s Asociací jazykových škol České republiky jsme připravili seriál komentářů k deseti základním požadavkům, které je vhodné vzít do úvahy při výběru jazykové školy. Dnešním námětem je zázemí kvalitní jazykové školy.

 

Dobré pracovní prostředí přispívá ke kvalitě výuky

Zázemí jazykové školy je pojem, který se na první pohled nemusí zdát příliš důležitý. Existuje přece tolik lektorů poskytujících výuku takříkajíc  z kuchyně… Není pravda, že každý takový lektor je nutně neprofesionální, nicméně jeho výchozí situace je oproti jeho kolegům ze škol přinejmenším náročnější.

Zázemím chápeme především dobré pracovní prostředí pro lektory. Kvalitní jazyková škola by měla mít dostatečný prostor, kde by každý lektor měl přístup: ke knihovně, ke kopírce a k počítači s internetem.
To je základní minimum. Knihovnou pro výuku jazyků se rozumí pochopitelně nejenom učebnice, které se používají ve výuce, ale i dostatečné množství metodických referenčních materiálů, tj. takových, které prohlubují teoretické znalosti či jsou přímo určené pro praktická cvičení.

Záchytný bod – vybavená kihovna, přístup k internetu 

Na našem trhu jsou zastoupena všechna významná jazyková nakladatelství – materiálů existuje nepřeberné množství. Proto je důležité, aby doplňování knihovny jazykové školy bylo koncepční a podílel se na něm metodik školy. Počítač je dnes samozřejmostí, slouží lektorům k přípravě vlastních materiálů, k různé evidenci, ke psaní hodnotících zpráv apod. Internet je zas zdrojem vyhledávání informací potřebným k výuce, slouží však i pro komunikaci lektorů s posluchači a stává se i přímo výukovým nástrojem. Nemusí přitom jít o e-learning, ale třeba jen o zasílání domácích úkolů.

Informační materiály pro lektory – cizince

Výše řečené platí pro všechny lektory bez rozdílu. V jazykových školách však působí také cizí státní příslušníci, rodilí mluvčí, kterým by  každá škola měla pomáhat při adaptaci na život v naší republice, administrativou počínaje a tipem na dobrý obchod se stravou pro kočky konče… I to totiž vytváří pro lektora nezbytný pocit zázemí. Možná se zdá, že jsme pojem zázemí začali vysvětlovat z opačného konce – je nasnadě, že zázemí pro klienty a studenty je to nejdůležitější. Školu však dělá lektor a ten musí mít pro kvalitní výkon podmínky.

Dobré zázemí ocení také klienti školy

Klienty školy lze rozdělit na firemní klienty a studenty veřejných kurzů. Pro firemní klientelu není tolik podstatné, kde škola sídlí, ale co její zázemí poskytuje. Naprostou samozřejmostí by měla být možnost studenta komunikovat po celý pracovní den se zástupcem školy, který nabídne požadované informace, ať už se jedná o možnost zrušení či náhrady hodiny při individuální výuce, či o konzultace ohledně mezinárodních zkoušek. Zázemí  školy pro firmy tedy tvoří pracovníci zajišťující  logistiku kurzů a dále akademické vedení školy poskytující jazykově odborné služby (metodik, vedoucí lektoři…).
 
Studenti, kteří docházejí na výuku do prostor školy, by měli mít k dispozici službu recepce (informace o kursech,  kursovném, zápise, počtu studentů ve skupině…), odpovídající učebny (velikostí i potřebným vybavením), další službou může být knihovna pro studenty či možnost dát si kávu nebo čaj. Zázemí  školy by mělo být předmětem zájmu každého studenta, který si je vědom, co znamená pojem kvalita ve výuce jazyků.

Související články:

Úvodní díl seriálu: Kvalitní školy informacemi nešetří

Nabídku kvalitních jazykových škol hledejte na www.Jazykovky.cz, pro konkrétní města pak zde Jazyková škola, Jazyková škola Praha, Jazyková škola Brno.

Přidat komentář