Poraďte si s rozřazovacím testem

Ve většině škol dostanete před zařazením do kurzu test nebo dotazník. V dnešním komentáři, připraveném ve spolupráci s Asociací jazykových škol České republiky, se zabýváme úlohou právě těchto úvodních, rozřazovacích, testů v jazykových školách.

Je nutné zdůraznit, že využívání vstupních testů pro rozřazování studentů do skupin není jevem izolovaným, nýbrž že se jedná o součást komplexního „akademického systému školy“.

Jinými slovy, testy jsou úzce propojeny s definicemi jednotlivých výkonnostních úrovní, s cíli výuky, s osnovami příslušných kurzů. Je třeba, aby se zájemce o jazykové kurzy pídil i po informacích, které se týkají právě akademické struktury nabízené výuky – kvalitní jazyková škola má tyto informace veřejně dostupné.

Kvalitní školy ověřují všestrannost studentů

Testy by měly respektovat věkovou kategorii zájemce o studium a měly by mít koherentní obsah i formu. To znamená, že v ideálním případě by testy měly ověřit všechny jazykové dovednosti, tedy čtení, psaní, mluvení i poslech. Jazykové školy z pochopitelných důvodů nezkoumají úroveň poslechových dovedností a často se nezabývají ani úrovní dovedností mluvních.

To ovšem neznamená, že škola, která přímo netestuje dvě výše zmíněné dovednosti, nemá spolehlivé testy. Student by se ale měl zeptat, jak bude škola řešit vzniklou situaci, pokud například budete mluvit lépe než vaši kolegové v kurzu. Testy by dále měly vyváženě prověřit znalost gramatických struktur, rozsah slovní zásoby, znalost funkcí  abstraktních pojmů, ustálených spojení atd. Při troše pozornosti si při psaní všimnete, zda test postihuje širokou škálu znalostí a má tedy dobrou výpovědní hodnotu.

Ptejte se a zdůrazňujte své znalosti

Abyste si byli jisti, že jste byli správně zařazeni, zeptejte se na bodové rozmezí příslušné skupiny, na bodové rozmezí skupiny vyšší a porovnejte je. Případně se ještě dotažte, jak vypadá bodové rozmezí vaší cílové skupiny, tedy úrovně, které chcete dosáhnout. Mohou jí být např. mezinárodní zkoušky.

Dále si zjistěte, zda má škola testy vytvořené interně či zda používá testy např. anglické provenience. Tato informace by měla být uvedena na formuláři testu. Oba typy testů bývají stejně kvalitní, avšak u těch místní provenience buďte obezřetnější. A poslední rada: ptejte se a informujte na všechno, co vám není jasné.

Související články

Úvodní díl: Kvalitní školy informacemi nešetří

Druhý díl: Kvalitní škola potřebuje odpovídající zázemí

Třetí díl: Hledejte školy s kvalitními učiteli

Nabídku kvalitních jazykových škol najdete na www.Jazykovky.cz, pro konkrétní města pak zde Jazyková škola, Jazyková škola Praha, Jazyková škola Brno.

Přidat komentář