Který kurz anglického jazyka si vybrat?

Zdokonalit se v anglickém jazyce v zemi, kde je angličtina úředním jazykem, je snem mnohých. Přiznejme si, že učit se angličtinu v zemi, kde si bez jejího použití nekoupíme ani lístek na autobus, je o hodně snazší. Problém může nastat, když je třeba se rozhodnout, jaký kurz angličtiny si zvolit. Poměrně málo lidí ví, že kurzy se dělí na několik druhů dle zaměření. Z čeho si tedy můžete v zahraničí vybrat?

1. General English

Tyto kurzy jsou zaměřené na všeobecnou angličtinu od úplných začátečníků až po pokročilé. Před začátkem tohoto kurzu studenti podstoupí test, na základě kterého jsou zařazeni do jednotlivých skupin dle úrovně. Většina škol má kromě toho testy každý měsíc v průběhu studia, aby žáci mohli postupovat do vyšších (anebo nižších) úrovní podle toho, jak pokročili.

Vyučování trvá většinou 25 hodin týdně, novinkou pro toto pololetí jsou 20.hodinové kurzy. Kurzy General English jsou zakončeny certifikátem, kde je uvedena kromě dosažené úrovně studenta (celkově i z jednotlivých částí, jako konverzace, čtení, …) i jeho docházka.

2. Cambridge preparation

Podobně jako u General English, i tady jsou studenti podrobováni testům na zjištění aktuální úrovně. Zároveň si procházejí podobné testy, jaké budou součastí zkoušky na Cambridge certifikát. Cena zkoušky není zahrnutá v kurzu, platí se zvlášť. Student si vybere certifikát podle své úrovně angličtiny (First Cambridge Certificate, Advanced English Certificate, apod.).

Kurzy začínají tři měsíce před samotnu zkouškou, aby student mohl plynule přejít na zkoušku a získat Cambridge certifikát. Škola studentům většinou v tomto směru vychází vstříc a pomůže jim s rezervováním zkoušky. Samotný Cambridge certifikát je původem z Anglie a má neomezenou platnost. Jeho uplatnění je široké, ovšem pro další studium jsou vhodnější např. IELTS nebo TOEFL certifikáty.

3. IELTS preparation

Opět se jedná o přípravné kurzy, ale na IELTS certifikát. IELTS pochází z Austrálie a je vhodný pro ty, kteří chtějí dále studovat v Austrálii nebo v Evropě. Zkouška je nezávislá na ceně kurzu a platí se zvlášť. IELTS certifikát má omezenou platnost na jeden rok, proto je vhodné zvážit, k čemu ho student potřebuje. Můžete ho například využít pro další studium v Austrálii na TAFE institutech nebo na univerzitách, které tyto certifikáty vyžadují.

Certifikát je hodnocený body  (na rozdíl od Cambridge certifikátů) od nuly do deseti (například 5.5), které jsou přidělené k jednotlivým částím jazyka (konverzace, gramatika, …) a zároveň je z nich vypočítáno i průměrné skóre. Více informací na:  www.jazykovezkousky.cz/IELTS.

4. TOEFL preparation

Toefl pochází z USA, je tudíž vhodný pro zájemce o další studim právě tam. Složení zkoušky je rozdělené podle jednotlivých částí jazyka se specifickým bodováním. Univerzity uznávají TOEFL certifikát jako ekvivalent vyžadovaného IELTS. Více o testu TOEFL: www.jazykovezkousky.cz/TOEFL.

5. Academic English

Kurzy Academic English jsou určené pro ty, kteří mají zájem po jejich skončení studovat na odborných školách jako jsou College, státní instituty TAFE nebo univerzity. Jsou zaměřeny na  studenty úroveně intermediate, kteří si v rámci přípravy na další studium odborného kurzu chtějí zlepšit angličtinu a její odbornou stránku.

Některé školy mají dohodu s vybranými instituty vyššího vzdělávání, že po dokončení Academic English student nepotřebuje IELTS certifikát a přímo nastupuje ke studiu. Kurzy jsou tedy zaměřené na odbornou angličtinu, eseje, odborné výrazy atd.

6. Business English

Kurzy Business English neboli obchodní angličtiny jsou vhodné pro studenty, kteří mají zájem prohloubit si znalost angličtiny v oblasti obchodu. Výuka je zaměřená na obchodní terminologii, psaní korespondence, prezentace v angličtině atd. Je nutné, aby měl student při vstupu do kurzu úroveň angličtiny alespoň intermediate .

Informace publikujeme se svolením agentury WSIA. Původní verzi textu najdete na www.australiestudium.cz.


Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady francouzština, překlad ruština, překlad angličtina a překlady z němčiny.

Přidat komentář