Křížem krážem Orientem a severní Afrikou

Při pohledu na mapu Blízkého východu a severní Afriky se může zdát, že tuto oblast zcela ovládla arabština a ostatním jazykům zde nedala šanci. O hebrejštině, malém ostrůvku v moři arabštiny, jste si mohli již v našem časopisu přečíst. Dnes vás zveme k návštěvě Turecka, Íránu a dalších minoritních jazykových oblastí Orientu a severní Afriky.

Následující článek bude věnován pěti jazykům: turečtině, perštině,
kurdštině, koptštině a berberštině. Účelem článku je nejen podat
základní informace o daných jazycích, ale též (v případě turečtiny a
perštiny) vám pomoci zorientovat se v přepestrém světě internetu a
nabídnout zajímavé odkazy na konverzace či gramatické přehledy, které
jsou na internetu zdarma.

Turecko – most mezi Evropou a Asií

Turečtinou dnes hovoří více jak 70 miliónů obyvatel. Kromě toho, že je
oficiálním jazykem Turecka, používá ji také mnoho obyvatel na územích
bývalé Osmanské říše a nemalé procento imigrantů ve státech Evropské
unie, zejména pak v sousedním Německu.

Turečtina je řazena mezi turkotatarské jazyky. Turecká abeceda
21 souhlásek a 8 samohlásek. Osvojení si základů tureckého jazyka není
složité. Ještě do nedávné doby turečtina používala arabskou abecedu,
ale s příchodem Kemala Mustafy (Atatürka) byla zavedena latinka. Také
výslovnost si rychle osvojíte, neboť většina písmen se stejně čte i
píše, výjimkou tvoří následující písmena:

písmeno

ı

ğ

c j y ö

ş

ç

výslovnost zadopatrové i nevyslovujeme* ž j  ö š č

 

*prodlužuje předchozí slabiku 

Před odletem do Turecka vám jistě přijde vhod několik základních frází. Standardně kvalitní stručný přehled poskytuje server Nonbabylon, anglicko-tureckou konverzaci včetně namluvených ukázek pak naleznete například na stránkách Marmaris Turkey.

Pokud jste již v Turecku byli a místní řeč se vám zalíbila natolik, že by jste se jí rádi naučili, můžete se podívat na stránky s názvem Turkish Language, kde v anglickém jazyce naleznete vše potřebné k výuce turečtiny: základní gramatiku, namluvená slovíčka, konverzační slovíčka a dokonce si zde můžete přehrát i tureckou hymnu.

Další vhodný anglicko-turecký kurz naleznete na stránkách Turkish Language Class. Pokud dáváte přednost výuce turečtiny v češtině, můžete na internetu nalézt naskenovaný česko-turecký a turecko-český slovník a učebnici Praktická turečtina.

Starodávná Persie

Ať již se řadíte mezi tyto dobrodruhy či váš zájem o perštinu vyvěrá z jiných zdrojů, vězte, že perština je úředním jazykem Íránu, užívána je také v některých oblastech Afghánistánu a Pákistánu. Na rozdíl od arabštiny je perština indoevropský jazyk příbuzný tádžičtině.

Ovšem od arabštiny přejala upravenou verzi arabské abecedy a asi 50 % své slovní zásoby, některá slova přejala též z turečtiny a francouzštiny. Na druhou stranu sama ovlivňovala další jazyky, například z perštiny pochází slova karafa, bronz, šakal, kytara nebo šachy. Perština užívá 32 písmen, většina hlásek se vyslovuje stejně jako v češtině.

Přestože perština přejala abecedu a mnoho slov z arabštiny, gramatika je odlišná a blízká ostatním indoevropským jazykům. Stejně jako v angličtině perština nerozlišuje rod, jen v případě osobních zájmen jsou ve třetí osobě odlišeny živé bytosti od neživých věcí.

Množné číslo většinově tvoříme připojením -hâ. Perština nezná člen určitý, podobně jako v češtině jej v nezbytných případech nahrazuje ukazovacím zájmenem.

Od arabštiny přejala přivlastňovací přípony, např. ketâb (kniha) – ketâbat (tvoje kniha). Slovesný systém perštiny je poměrně složitý, naopak jednoduché je tvoření záporu, pro který se (podobně jako v češtině) využívá předpony ne- nebo na-.

Česko-perskou konverzaci opět naleznete na stránkách Nonbabylon, anglicko-perskou pak například na stránkách Learn Farsi nebo Persian Phrasebook. Pro vážnější zájemce o perštinu lze doporučit oboustranný anglicko-perský slovník nebo podrobné lekce perštiny v angličtině. V České republice díky působení nakladatelství Pardis vyšlo několik odborných publikací věnovaných výuce perského jazyka.

Ztracený národ

Kurdové – největší národ světa (asi 30 mil., ale přesné počty nejsou známy) bez vlastního jednotného státu. Kurdština je stejně jako perština indoevropský jazyk. Neboť území obývané Kurdy není jednotným státem, nerozvinul se na tomto území jednotný standardní jazyk.

Postupem času se jako nejdůležitější dialekty rozvinuly severní kurdština,  která se po roce 1932 začala psát latinkou, a střední kurdština, jež spolu s ostatními dialekty užívá arabskou abecedu. Přestože byly podniknuty určité pokusy o sjednocení kurdštiny, ta i dnes zůstává nadále roztříštěná stejně jako celý kurdský národ.

Nespoutaní Berbeři

Berberština náleží k afroasijské rodině. Jedná se vlastně o souhrnné označení asi 300 jazyků a dialektů roztroušených po celé severní Africe. Berberštinou hovoří asi 50 mil. lidí (ovšem ani zde nemáme k dispozici přesná čísla), v Maroku tvoří berberská populace 30 – 40 %.

Jednotlivé dialekty jsou silně ovlivněny arabštinou, nejčistší berberskou formu zachoval jazyk Tuaregů, nezkrotného národa opředeného mnoha pověstmi.

Pro psanou formu berberština přejala arabské písmo, ve kterém vznikl nejeden literární skvost, a naopak Berbeři se účastnili i vytváření arabské literatury. Počátky berberštiny jsou známy ze starých libyjsko-numidských nápisů z doby římské, ovšem psanou pevnou psanou formu přejala až v moderní době.

Křesťanští Koptové

Nakonec ještě stručně pojednejme o koptštině. Koptština byla posledním vývojovým stupněm jazyka starých Egypťanů, dobu rozkvětu souvisí s obdobím křesťanského Egypta, tj. kolem 3. stol. po Kr. Kolem roku 1000 byla koptština v Egyptě nahrazena arabštinou, marginální křesťanská populace si však tento jazyk udržela dodnes. V současné době je v Egyptě něco kolem devíti milionů Koptů, zhruba 1 mil. Koptů žije mimo Egypt.

Koptské písmo obsahuje 24 písmen řecké abecedy doplněné o 6 znaků z démotštiny pro vyjádření zvuků, které v řečtině neexistují. Dřívější podoba koptštiny zaznamenávala pouze souhlásky (stejně jako arabské jazyky), později přijala znaky také pro samohlásky.

Zaujal vás tento článek? Znáte nějaký nevšední jazyk, o kterém byste chtěli napsat článek? Dejte nám vědět na redakce@jazyky.com.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad do polštiny, překlad francouzština, překlad angličtiny a překlad němčiny.

Přidat komentář