Komunikace? Gramatika? Zkoušky City & Guilds

Současné pojetí moderní výuky, studia a testování cizích jazyků je spojováno se slovem „komunikativní“. Studujete-li komunikativní metodou, bylo by nelogické, aby Vaše znalosti a dovednosti byly hodnoceny testem zaměřeným na gramatiku. Právě pro Vás a Vaše učitele zde existuje řešení v podobě mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek City & Guilds.

Co tedy znamená „komunikativní”?

Problém je, že každý si pod pojmem „komunikativní“ představí něco trochu jiného. Jazyky se učíme z jednoho jediného důvodu: potřebujeme či chceme jimi komunikovat. Výuka jazyků by proto měla probíhat takovým způsobem, aby nás na komunikaci v cizím jazyce připravila. Proč se tedy tak často setkáváme s tím, že se jak studenti, tak učitelé přou o to, co je ve výuce důležitější, zda komunikace, nebo gramatika?  Nebo jsou důležité oba dva vzájemně se podporující aspekty, tak jak je to vnímáno ve zkouškách City & Guilds?

Proč je gramatika stále všudypřítomná?

Problém tkví v historii. Gramaticko-překladová metoda, kterou se hrdinové filmu Cesta do hlubin študákovy duše učili latinu, se nám příliš vryla pod kůži. Vryla se pod kůži i našim prvním učitelům jazyků. A když se po roce 1989 začaly u nás učit cizí jazyky ve větší míře, učitelé na nás tuto metodu aplikovali i v případě jazyků, kterými budeme chtít (a budeme moci) opravdu komunikovat.

Důležitý je cíl

V 50. letech 20. století proběhl v lingvistice komunikačně-pragmatický obrat, který mimo jiné nasměroval výuku cizích jazyků tam, kde měla být už dávno: učme se komunikovat cizím jazykem s ohledem na to, jaké máme cíle! Potřebujeme-li se domluvit na dovolené s číšníkem v restauraci, je pro nás ztrátou času učit se celý gramatický systém jazyka se všemi jeho výjimkami a okrajovými jevy. I taková situace může být jedním z úkolů při skládání ústní jazykové zkoušky ISESOL City & Guilds na nižších úrovních. Cílem je ukázat, že jste schopni bez přípravy správným způsobem reagovat v zadané situaci na zkoušejícího, který bude “hrát” číšníka a Vaším úkolem je např. objednat pití či požádat o účet. Vhodné přípravné materiály k těmto situacím naleznete na http://www.cityandguilds.cz/index.php?cat=5-5-2.

Je gramatika stále aktuální?

Velkou chybou by ovšem bylo představovat si, že výuka gramatiky není důležitá. Právě naopak. Gramatika nám dává možnost vyjadřovat vztahy mezi slovy, bez gramatiky bychom nemohli vyjádřit, že něco bylo a něco bude. Výuka gramatiky by však také měla být pojímána pragmaticky, tj. podle toho, k jakému účelu ten který gramatický jev slouží. Na začátku našeho studia cizího jazyka máme velmi základní komunikační potřeby a těm také odpovídá pouze základní gramatická výbava. Tím, jak se naše jazyková vybavenost zlepšuje, potřebujeme se vyjadřovat se stále rostoucí složitostí a také gramatika, kterou k tomu potřebujeme, je stále složitější. Předností písemné zkoušky City & Guilds IESOL oproti ostatním zkouškám je, že testuje gramatiku komunikativním způsobem, a to v kontextu testovaných dovedností poslechu, čtení a psaní. Co se týče ústní jazykové zkoušky City & Guilds ISESOL i zde je gramatika testována v rámci 4 komunikativně zaměřených úkolů. Gramatika je tedy ve zkouškách obsažená do té míry, do které ji vyžadují komunikativní dovednosti: poslech, čtení, psaní a mluvení, což plně odpovídá moderním metodickým postupům.

Společný evropský referenční rámec pro jazyky/Nástroj komunikativní jazykové výuky

Jedním z důsledků komunikačně pojaté výuky je dokument Rady Evropy Společný evropský referenční rámec (SERR), který přináší popis úrovní znalosti cizího jazyka založený na schopnostech v cizím jazyce „něco dělat“: představit se a říci něco o sobě, porozumět zprávám či filmu, napsat osobní dopis či pochopit návod na sestavení počítače.  Komunikativní výuka tedy směřuje k nabývání a trénování komunikativních dovedností, které nám umožňují vyjádřit či pochopit to, co potřebujeme. Jazykové zkoušky City & Guilds, které jsou uznávané MŠMT ČR a řadou univerzit, ze SERR úzce vychází (pro více informací viz http://www.cityandguilds.cz/index.php?cat=5-7-1#4).

Jak tedy zjistíme, zda komunikujeme efektivně na jedné z ERR úrovní (A1, A2, B1, B2, C1, C2) a co to v praxi znamená?  

Komunikujeme-li efektivně, pak jsme schopni splnit daný komunikativní úkol. Ten splníme tím, že používáme vhodný a odpovídající jazyk (včetně gramatiky). Britská jazyková zkouška City & Guilds je řešením pro všechny, kteří chtějí završit své studium moderní a mezinárodně uznávanou jazykovou zkouškou, kterou lze oprávněně označit jako zkoušku komunikativní angličtiny. Je to generálka, co nejvěrnější simulace situací, které studenta mohou potkat. Testované situace jsou zcela realistické a gramatika a slovní zásoba je testována funkčně, tj. v rámci komunikativního úkolu.  Student je testován z toho, co v jazyce dokáže, tedy z jazykových dovedností. Navíc velkou výhodou zkoušek City & Guilds je možnost skládat samostatně písemnou zkoušku IESOL (čtení, psaní a poslech) a ústní zkoušku ISESOL jako dvě oddělené zkoušky a na různých úrovních, čímž opět potvrzují, že jejich hlavní filozofie vychází z přirozeného každodenního jazyka. Vyzkoušejte se sami na http://www.cityandguilds.cz/index.php?cat=5-5-2#1.

Užitečné odkazy

City & Guilds
Vzorové testy
Publikace
Uznávání zkoušek v ČR a zahraničí

 

Poznámka redakce (květen 2017):
Společnost City & Guilds, která dříve tyto zkoušky v ČR pořádala, ukončila svoji činnost v České republice v červnu 2015. Po roční odmlce lze tyto zkoušky opět skládat, avšak už pod hlavičkou společnosti LanguageCert.

Přidat komentář