Kolébka španělštiny – Castilla y León

Nedávno jsme přinesli rozhovor s Michaelem Špolcem, který se rozhodl strávit své letošní prázdniny studiem španělštiny přímo ve Španělsku v oblasti Castilla y León. Jaká je španělština a jazykové oblasti v Kastilii? Jaké jsou možnosti studia? Odpoví vám náš článek.

Něco málo o španělštině

Španělsky dnes hovoří přes 350 miliónů rodilých mluvčích a další 400 miliónů obyvatel zeměkoule se jazyk učí. Vznikl na Iberském poloostrově a ovlivňován mnoha jazyky (např. arabštinou) se rychle měnil. Španělské objevné cesty rozšířily jazyk mimo jiné do Latinské Ameriky, a tak navzdory tomu, že v Evropě se španělsky mluví „pouze“ ve Španělsku, celosvětově je španělština jednou z nejrozšířenějších řečí.

Jazyk je živý organismus a vyvíjí se v závislosti na místních podmínkách, takže vás asi nepřekvapí, že španělština rodilého Chilana se bude lišit od té, kterou uslyšíte v Madridu. Jazykové školy v oblasti Castilla y León proto kromě jiného využívají jednu velkou přednost. Tou je možnost se nejen španělsky bez přízvuku učit, ale také „čistý“ španělský jazyk slyšet běžně na ulici.

Španělsko je známé tím, že jeho obyvatelé používají kromě „hlavního“ jazyka také další řeči a dialekty. Regionální jazyky jako např. katalánština, galicijština či baskičtina mají ve Španělsku status oficiální řeči a místní obyvatelé je v hovoru používají častěji než španělštinu. Zejména katalánština je známá svou dominancí v katalánských regionech.

Asociace jazykových škol

Kvalitu jazykových škol, které učí španělštinu jako cizí jazyk, zašťiťuje ve Španělsku organizace FEDELE (Federacion de escuelas de espanol como lengua extranjera). Jazyková škola, která se chce ucházet o členství musí splnit několik podmínek. Především to musí být španělská škola (FEDELE je národní organizace) a musí být akreditována u Institutu Cervantes či mít osvědčení CEELE (uděluje Univerzita v Alcalá).

Instituto Cervantes je nezisková organizace, která se celosvětově podílí na rozšiřování a výuce španělštiny jako cizího jazyka. Na rozdíl od center v zahraničí, přímo ve Španělsku Instituto Cervantes nepořádá jazykové kurzy. Jazyková škola, která je akreditována pro výuku španělštinu u Institutu Cervantes musí splňovat náročné podmínky (např. její učitelé musí být rodilí Španělé, mít vystudovanou vysokou školu a certifikát učitele španělštiny pro cizince).

Školy sdružené v této organizaci najdete po celém Španělsku, konkrétně v oblasti Castilla y León je jich celkem 13 ve třech městech Ávila, Salamanca a Valladolid.

Připadá vám název Kastilie povědomý? Není divu. Španělština, jak ji známe, je totiž nazývána také kastilštinou. Jak již bylo zmíněno vznikla právě v Kastilii (odtud název kastilština) a až postupně se rozšířila po celém Španělsku a stala se oficiální řečí (viz odstavec o regionálních jazycích). Kastilština má bohatou historii – první oficiální gramatika tohoto jazyka vznikla už v 15. století. A budete se divit – byla sepsána kvůli cizincům, kteří se jazyk potřebovali naučit.

Ávila
Dáváte-li přednost menšímu historickému městu, je pro vás Ávila to pravé. Ve městě se navíc kříží železniční tratě z Madridu, Valladolidu a Salamancy, takže pro případné výlety do okolních měst je to ideální start. Milovníky historie a starých hradů překvapí velmi zachovalé středověké hradby z 11. století. Jejich část je dokonce zpřístupněna turistům. Město je také známé díky působení Svaté Terezie Ježíšovy. Studium španělštiny v Ávile ocení také příznivci menších rodinných škol, kde za krátkou dobu budete cítit jako doma.

Salamanca
Zlaté město (podle typické barvy místních domů) je centrem studentů (především univerzitních). Město má 160 000 stálých obyvatel a ročně zde studuje 71 000 španělštinářů. Jazykových škol, které se specializují na výuku španělštiny je zde více než prstů na rukách. Uvítáte i speciální turistickou kancelář pro studenty.

Salamanca je centrem také pro učitele španělštiny jako cizího jazyka. V červnu 2010 jste jich na konferenci Comunidad Ele určené právě učitelům španělštiny mohli potkat téměř osm set.

Valladolid
Hlavní město společenství Castilla y León bylo v minulosti sídlem celého Španělska, má dokonce i vlastní letiště. Není typickým turistickým městem, takže studenti jsou zde prakticky donuceni i během volného času mluvit španělsky. I zde však najdete mnohé památky, parky a rušné třídy plné typického španělského života.

Toužíte po hodinách španělštiny a doplňkově se chcete učit hře na kytaru? Zajímá vás španělská historie nebo chcete chodit do kurzů pro starší 40 let? Není problém. V jazykovkách Ávily, Salamancy a Valladolidu si určitě vyberete.

Španělština v Kastilii – široká nabídka druhů studia

Studium v zahraničí se stává oblíbenou formou dovolené či prázdnin nejen pro mladší ročníky. Naopak, v Kastilii potkáte běžně studenty okolo čtyřicítky. Příběhy lidí, kteří zde studují jsou pestré. Někteří povýšili v práci a potřebují si zvýšit jazykovou vybavenost, další chtějí svůj jazyk rozmluvit přímo v praxi.

Jazykové studium může mít i romantický nádech. Ona z Evropy, on ze Spojených států se potkali při studiu španělštiny, která byla jejich jediným společným jazykem. Dnes jsou již pár let manželé a do Kastilie se rádi vrací připomenout si místa, kde se seznámili.

Jazykové školy flexibilně přizpůsobují délku pobytu konkrétním požadavkům studentů. Obvykle se začíná na délce jednoho týdne, mnozí však volí raději delší pobyt. Častý je jeden měsíc – španělštinu si tak studenti lépe vryjí do paměti. Tomu napomáhá i fakt, že většina škol se snaží drží zásady – v hodinách pouze španělsky.

Efektivnější jsou proto kurzy, ve kterých se potkávají studenti z celého světa. Budete-li součástí skupiny Nizozemců, najít si kamarády bude obtížnější. O přestávkách se totiž budou bavit holandsky.

Jazyková zkouška DELE

Mezinárodně uznávaná jazyková zkouška DELE je jednou z možností, jak zakončit své studium ve Španělsku. Podobně jako anglické zkoušky ESOL pořádané univerzitou v Cambridgi jsou všechny sváženy do Cambridge, testy DELE se opravují právě v Kastilii – Salamance.

 

Jazykové školy v konkrétních městech hledejte zde:

Jazykové školy Praha

Jazykové školy Brno

Přidat komentář