Kedamos kuando kieras…

Že je na té větě něco divného? Jistě, pokud se učíte španělsky, víte, že správně se píše Quedamos cuando quieras. Na internetových fórech nebo sociálních sítích nám ale pracně naučená pravidla španělského pravopisu nebudou příliš k užitku. Ve virtuálním prostoru vznikl virtuální jazyk.

Změny ve španělském pravopisu

Roku 2010 upravily společně jazykové akademie španělsky mluvících zemí pravopis španělštiny a pozměnily názvy některých písmen v abecedě. Reforma se snaží o větší otevřenost a zohlednění odlišností mezi evropskou a latinskoamerickými variantami jazyka ve srovnání s předposlední úpravou z roku 1999. Protože některé navrhované změny vyvolaly vlnu protestů odborníků i veřejnosti, nejspornější body nebyly přijaty jako závazná norma, uvádí se pouze jako doporučení. Jejich uvedení do praxe pak závisí na jednotlivých státech.

Co se tedy vlastně změnilo?

Španělská abeceda má nyní 27 písmen namísto 29ti, o své místo přišly Ch a Ll. Nebudou samostatnými písmeny, ale složenými znaky, které vyjadřují jedinou hlásku, stejně jako například Qu. Na jejich psaní v textu se však nic nemění.

Doporučuje se také sjednocení názvů některých dalších písmen v abecedě. B, označované často jako „be alta“, „be larga“ nebo „be grande“ by se mělo nazývat jednoduše „be“. Stejně tak jako V by nemělo být „be baja“ nebo „be chica“, ale „uve“. I a Y, dříve „i latina“ a „i griega“, mění název na „i“ a „ye“.

Další změnou je psaní přízvuku. V jednoslabičných slovech s dvojhláskou nebo trojhláskou se již nebude označovat přízvuk čárkou. Bude se tedy psát nikoli guión (scénář, ale i pomlčka), huí (utekl jsem), fié (důvěřoval jsem, spolehl jsem se), ale guion, hui, fie apod. Považuje se za vhodné také psát bez přízvuku i solo ve významu „pouze, jen“, a ukazovací zájmena jako este (tento), ese (ten) a aquel (onen), a to i v ženském rodě a množném čísle.

Některá přejatá slova a vlastní jména psaná běžně s Q, jako quásar (kvasar), Iraq nebo Qatar mění podobu na cuásar, Irak a Catar.

Předpona ex se bude psát dohromady se slovem ve slovech jako exmarido (exmanžel) nebo exdirector (bývalý ředitel). V případě, že se vztahuje k víceslovnému výrazu, se však píše i nadále zvlášt‘ : ex director general (bývalý generální ředitel).

Podrobnosti o reformě i současné španělské gramatice (ve španělštině):

K úplně jiným změnám zatím dochází v posledních letech na internetu, kde psaná podoba jazyka zmutovala téměř k nepoznání. A nejen na internetu. Psali  jste někdy španělsky textovou zprávu? Pak jste určitě sami zjistili, jak nepraktický je španělský pravopis ve chvíli, kdy se snažíte sdělit vše podstatné pomocí 160ti znaků. A tak se zbavíme všeho, co překáží, stejně jako v Česku jezdíme do “Phy” a mezery mezi předložkou a slovem berou za své…

Ze španělského textu se tak vytratilo písmeno H, které se nečte, a spřežku Qu nahradilo K. Všechna ta osamocená N, L, T… čteme jako en (v, na), le (jemu, ho, ji), te (tě, tobě). Nejen cizinec, ale často i rodilý mluvčí pak luští přijatou zprávu jako šifru, když uprostřed věty narazí třeba na něco jako “xke”. O co jde? O matematické znaménko krát, tedy por, a k tomu ke, pardon, samozřejmě que. Instantní porque (protože) pro potřeby moderní komunikace.

Názory na tak tvořivé zacházení s jazykem se různí. Především mladí lidé považují úmyslné porušování pravidel pravopisu za projev kreativity a způsob sebevyjádření, případně za svůj styl nebo zajímavou módu. Jiní si stěžují na na nesrozumitelnost a špatnou čitelnost takového textu. Pro pisatele,  nerespektující pravidla pravopisu a střídající ve slovech velká písmena s malými, se vžilo trochu despektivní označení HOYGAN, odvozené z výrazu oigan, tedy něco jako poslouchejte.

O problematiku se začínají stále více zajímat i tradiční média a studenti jazykovědných a sociologických oborů si volí fenomén Hoygan jako téma závěrečných prací.

Kurzy španělštiny si můžete vybrat například z nabídky jazykové školy Glossa.

Zdroje a odkazy:

Real Academia Espagñola
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/28/cultura/1290974041.htm
La influencia de internet en la ortografía -artículo La Nueva España
Ortografía en Internet
Como para que te sangren los ojos
Principales novedades de la nueva ortografía

 

Přidat komentář