Juvenes translatores 2008

Poněkud netradiční omezení má soutěž Juvenes Translatores, která má za cíl podpořit studium cizích jazyků a překladatelskou práci mezi mladými lidmi. Do soutěže se mohou přihlásit pouze studenti škol z Evropské unie, kteří se narodili v roce 1991. Mladší i starší ročníky jsou mimo hru.

Soutěž mladých překladatelů

Přihlášku do soutěže podávají učitelé či školy (tj. ne jednotliví studenti) a samotná registrace probíhá do 20. října, kdy bude uzavřena organizátory, jenž následně losováním vyberou jednotlivé školy. Počet škol, které se za danou zemi mohou soutěže zúčastnit není náhodný – je totiž přímo úměrný počtu hlasů, které má konkrétní země v Radě Evropské unie. V případě České republiky jde o 12 hlasů a výsledný počet škol se rovná jejich dvojnásobku – tedy 24.

Každá z vybraných škol následně zvolí až 4 studenty, kteří se soutěže zúčastní. Do 12. listopadu s jejich jmény zašle i zvolené jazykové kombinace pro překlad (výchozí a cílový jazyk). Při výběru jazyků je však třeba pamatovat na to, že je omezen pouze na úřední jazyky Evropské unie. Překládat např. do norštiny či islandštiny tak nelze.

Jazykové požadavky na mladé překladatele

Organizátoři soutěže nepožadují žádné speciální jazykové znalosti, překlady budou hodnotit na základě správného užití slov v textu, schopnosti psát plynule a srozumitelně. V úvahu bude brána i tvořivost zvolených řešení.

Soutěžní den

Samotné překládání soutěžního textu proběhně 27. listopadu v době od 10:00-12:00, kdy Generální ředitelství pro překlady Evropské komise poskytne školám překládané texty. Překlady (psané čitelně a rukou!) musí být ve stejný den zaslány poštou do Bruselu (rozhoduje razítko pošty), kde komise překlady vyhodnotí.

Škola musí zabránit podvádění a dodržet podmínky soutěže (není např. povoleno používání elektronických slovníků aj.).

Vyhráli jste?

Z každé země bude vybrán nejlepší překlad a jeho autor bude s doprovodem pozván na slavnostní předání cen do Bruselu (náklady na cestu a ubytování hradí budou uhrazeny).

Termíny

20. říjen 2008 –  termín pro předložení přihlášky střední školy
24. říjen 2008 – vylosování škol, které se soutěže zúčastní
12. listopad 2008 – datum, do kdy je třeba vybrat max. 4 studenty do soutěže.
27. listopad 2008 – datum soutěže
únor 2009 – zveřejnění seznamu vítězů

Pro bližší informace a podmínky soutěže navštivte webové stránky Evropské komise.

Je vám 17 a rádi byste se zúčastnili? Oslovte svého učitele jazyků či ředitele školy. Prvotní náklady pro účast jsou minimální!

Informace z oblasti překladů a tlumočení najdete na specializovaném portálu www.tlumoceni-preklady.cz.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad do angličtiny, překlady do ruštiny, překlad do němčiny a překlady ceník.

Přidat komentář