June review – soutěž

Červnová soutěž je tady! Complete these sentences using the most suitable expressions from the box. Put the verb into the correct form where necessary. Chcete vyhrát dárkový balíček v hodnotě 750 kč? Procvičte svoji angličtinu, odpovězte na otázky a výhra může být vaše. Další informace v článku.
sorry to hear protect fault we truly regret
public transport responsible be allowed to bright out the worst
bring along bring in conserve make
global warming let bring up

1. ………… is a big environmental problem these days.
2. Lawyers ………… a lot of money.
3. The party will be great. Tom is ………… his friend Jack who is very funny.
4. Talking about politics ………… in me. I just get so angry!
5. A teacher is ………… for the success of his or her students.
6. Today at our meeting the boss ………… the bad situation caused by
the financial crisis.
7. I understand that you’re angry. ………… the problems you’re having
with the computer you bought at our shop.
8. The ……..… in Prague is great – you can go anywhere by metro or tram.
9. Parents should try to ………… their children from dangerous situations.
10. The problem is totally my …………. I’m really sorry.
11. I’ve decided not ……… my daughter go to the party. She’s only thirteen.
12. They say that the public won’t ………… enter the square during
the Queen’s visit.
13. At school, the teacher always ………… us stand when she entered
the class. I hated it!
14. Everyone should try to ………… electricity and water. It’s better for
the environment.
15. ……… about your problems at work. I’m sure things will get better soon.

Ke správným odpovědím vám dopomohou předchozí texty z anglického cyklu Channel Crossings, které najdete zde.

Chcete
vyhrát
dárkový balíček
 od jazykové školy Channel Crossings
v
hodnotě 750 Kč
?

Je
to velmi
jednoduché – zašlete na e-mail
soutez@chc.cz
slova z REVIEW v pořadí, v jakém byste je doplnili do
jednotlivých vět.
Do
předmětu e-mailu uveďte text - jazyky.com - soutez.

Každý
měsíc bude
z
došlých správných odpovědí

vylosován  jeden výherce dárkového balíčku.

Odpovědi
zašlete
nejpozději do 7. 7. 2010
.

Účastníci
soutěže
souhlasí se zpracováním osobních údajů spol. Channel Crossings.
 

Texty © Channel Crossings, 2009. Kopírování a šíření textů bez souhlasu autora je zakázáno.

Přidat komentář