July review – soutěž

Červencová soutěž je tady! Complete these sentences using the most suitable expressions from the box. Put the verb into the correct form where necessary. Chcete vyhrát dárkový balíček v hodnotě 750 kč? Procvičte svoji angličtinu, odpovězte na otázky a výhra může být vaše. Další informace v článku.


vary come true enjoyment take a break
come across additional arrangements come up to
accounting come over provide come on
appropriate skilled in stay up

 

1. In the course you can learn ………… principles, debits and credits,
bookkeeping system etc.
2. You must be very tired! Why don’t you ………… from studying and
go out for a while?
3. …………! Let’s run to the end of the road.
4. Make a wish and it will ………….
5. Have you made the ………… for your journey to Canada yet?
6. Look! I ………… this lamp in an ethno shop.
7. It’s expected that about 300 ………… jobs could be created in that
industrial park in 2010.
8. Paul’s main ………… is winning.
9. Before exams I usually ………… late and study.
10. Ask Hana if she wants to ………… and visit us.
11. Prices of fruit ………… with the season – they are always different.
12. We are looking for a person who is ………… 12D technology.
13. Our company has won a contract to ………… catering services for
D&L Co.
14. The deer ………… me slowly and ate directly from my hand.
15. Thick woollen clothes are not ………… for a hot summer day.

Ke správným odpovědím vám dopomohou předchozí texty z anglického cyklu Channel Crossings, které najdete zde.

Chcete
vyhrát
dárkový balíček
 od jazykové školy Channel Crossings
v
hodnotě 750 Kč
?

Je
to velmi
jednoduché – zašlete na e-mail
soutez@chc.cz
slova z REVIEW v pořadí, v jakém byste je doplnili do
jednotlivých vět.
Do
předmětu e-mailu uveďte text - jazyky.com - soutez.

Každý
měsíc bude
z
došlých správných odpovědí

vylosován  jeden výherce dárkového balíčku.

Odpovědi
zašlete
nejpozději do 7. 8. 2010
.

Účastníci
soutěže
souhlasí se zpracováním osobních údajů spol. Channel Crossings.

Texty © Channel Crossings, 2009. Kopírování a šíření textů bez souhlasu autora je zakázáno.

Přidat komentář