JŠ PRESTO: komunikativní přístup k výuce

Chcete, aby vás studium cizího jazyka opravdu bavilo? Nebo berete výuku jenom jako nutné zlo? Pomocí komunikativní metody si osvojíte čtení, mluvení, psaní i poslech, aniž byste u toho zívali nudou. Cizím jazykům se učíte ve svém volném čase – proč si jej nezpestřit?

"Communicative approach"

Lektoři v jazykové škole PRESTO si uvědomují důležitost správné motivace studentů. „Je nezbytné studenty aktivně zapojovat do výuky – jedině tak si udržíte jejich pozornost. Dáváte-li jim navíc dostatek pozitivní zpětné vazby, mají radost z vynaloženého úsilí a pokroku ve studiu," říká metodička školy Kristýna Vejdovcová.

Hlavní zásady výuky v jazykové škole PRESTO:

  • přirozená výuka – bez zbytečné teorie, používání cizího jazyka
  • kontextová výuka – jazyk se učí v celých větách
  • konverzace a rozvoj slovní zásoby
  • procvičování písemného projevu 
  • pravidelné testování pokroku ve studiu
  • e-learningová výuka na počítači jako doplněk klasických hodin

 

Struktura vyučovací hodiny

Aby rozvoj komunikativních dovedností probíhal harmonicky, je zapotřebí vyvážit všechny složky výuky: mluvení, poslech, psaní, čtení. Lektoři jsou proto povinni dodržovat následující strukturu hodiny:

A. Warming-up activity – nejčastěji krátká hra, diskuse nebo jiná aktivita, jejímž cílem je upoutat pozornost studentů, navodit celkově příjemnou atmosféru a uvést téma hodiny.

B. Kontrola domácího úkolu/procvičení minulé látky – pro zajištění zpětné vazby lektorovi, že studenti látku pochopili.

C. Prezentace nové látky – probíhá v cizím jazyce. Čeština slouží pouze podpůrně v případech, kdy studenti evidentně nerozumí.

D. Procvičení nové látky –  stěžejní část hodiny – často formou skupinového nebo párového vyučování, samostatné práce, hry, projektu apod.

E. Fixace a zapamatování právě procvičené látky – podobá se předchozí fázi, avšak s větší orientací na individuálního studenta.

F. Zadání domácího úkolu, shrnutí a zhodnocení hodiny.

Profesionální lektoři

Kvalitní lektoři jsou to nejdůležitější, co škola může studentům nabídnout. Na jejich pečlivý výběr proto JŠ PRESTO klade velký důraz.

„Vybíráme ty nejlepší lektory s odpovídající jazykovou a pedagogickou kvalifikací a praxí. Volíme takové, kteří budou učit s nadšením, dokáží studenty motivovat, a zajistí tak rychlý pokrok ve výuce. Na základě pravidelných hodnocení učitele dostáváme zpětnou vazbu, zdali jsou plněny cíle ve výuce, které jsme si společně stanovili. Na kvalitu výuky dohlížejí naši metodici a hlavní lektoři, kteří se účastní hospitací v hodinách," vysvětluje ředitel školy Ruben Vančo.

Lektoři jazykové školy PRESTO musí splňovat níže uvedené vstupní kvalifikační požadavky:

  • pedagogické vzdělání a všeobecnou státní nebo ekvivalentní mezinárodní zkoušku, u rodilých mluvčích certifikát TEFL, CELTA nebo DELTA
  • výbornou znalost jazyka ověřenou vstupním testem – obdoba CAE
  • alespoň jeden rok praxe ve výuce cizího jazyka
  • didaktické schopnosti (samostatný metodologický kurz, či jako součást univerzitního vzdělání)

Buďte úspěšní s „jazykovkou“ PRESTO

Přísná kritéria při výběru lektorů se osvědčují i při přípravě na mezinárodní zkoušky. Studenti jsou spokojeni a u zkoušek úspěšní! Vyplňte si online rozřazovací test a přihlašte se do jazykové školy PRESTO. Zápis do kurzů probíhá právě teď!

PŘEHLED jazykových kurzů JŠ PRESTO.

Kontakty:

JAZYKOVÁ ŠKOLA PRESTO

Na Příkopě 31, 110 00 Praha 1
palác BROADWAY
tel.: +420 225 000 666

e-mail: skola@presto.cz
http://www.presto-skola.cz

 

 

Přidat komentář