JobChallange – Brno plné šancí!

Kariérní centrum MUNI a Poradenská centra VUT v Brně a Mendelovy univerzity v Brně pořádají letos již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí pro studenty a absolventy vysokých škol JobChallenge. Veletrh proběhne 13. listopadu 2013 v prostorách brněnské Wannieck Gallery. Přijďte realizovat svoji osobní „Job Challange“!

Objevte svoji firmu

veletrhOčekávaná účast je až 3 000 návštěvníků, a to z řad studentů a absolventů všech brněnských vysokých škol. Veletrhu se zúčastní 72 vystavovatelů. JobChallenge tak nabízí široké portfolio oborů, v nichž mohou absolventi nalézt stáže, absolventské pozice i další formy spolupráce. Stejně tak firmy mohou objevit odborně vzdělané a schopné uchazeče o práci. Chybět nebude ani možnost zkonzultovat svůj podnikatelský záměr s odborníkem na startupy, Michalem Hrabím z Jihomoravského inovačního centra přímo v den konání veletrhu.

Akce probíhá pod záštitou rektorů Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně a Mendelovy univerzity v Brně a těší se oblíbenosti jak u zástupců akademické a studentské sféry, tak sféry zaměstnavatelské. „Za KB mohu konstatovat, že se nám na JobChallenge opět líbilo, účast byla enormně vysoká a těšíme se na další ročník,“ zhodnotil účast na minulém ročníku veletrhu personalista Komerční banky.

Široká nabídka doprovodných akcí

ucastniciPořadatelé se letos rozhodli rozšířit nabídku doprovodných akcí o interaktivní informační happeningy, které proběhnou v říjnu na jednotlivých vysokých školách. Další akcí tematizující přípravu účastníka na veletrh práce je Konference JobChallenge, která se uskuteční týden před veletrhem v nově zrekonstruovaném brněnském kině Scala. Konference se bude věnovat přípravě uchazeče na veletrh, jeho průběh a zaměří se také na situaci po veletrhu – jak by měl uchazeč naložit se získanými informacemi a zvýšit svou šanci na úspěch?

„Kromě zajištění nadstandardního servisu pro firmy se letos zaměřujeme i na informační připravenost účastníků tak, aby byli na veletrhu schopni co nejlépe využít jedinečné příležitosti setkat se se zástupci firem,“ popisuje novinky hlavní koordinátorka veletrhu Andrea Špoková. Den před veletrhem pak proběhnou i oblíbené Masarykovy debaty.

Přímo v den veletrhu budou mít návštěvníci možnost zúčastnit se také doprovodných přednášek a workshopů. Novinkou na výstavní ploše je odpočinková zóna – tzv. Veletržní kavárna, kde mohou uchazeči a personalisté navázat neformální kontakt.

Více informací včetně registrace naleznete na portálu veletrhu zde. Fotografie jsou z loňského ročníku JobChallange 2012.

 

Přidat komentář