Nová zkouška pro žadatele o občanství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo ve spolupráci s Ministerstvem vnitra vyhlášku, která upravuje formu a požadovaný rozsah znalostí českého jazyka a českých reálií pro žadatele o udělení státního občanství České republiky. Vyhláška bude platit společně s novým zákonem o státním občanství ČR od 1. ledna 2014.

Poznejte pořádně Českou republiku a její jazyk!

Zavedením povinnosti složit zkoušku z českého jazyka a reálií se předpokládá zvýšení integračního potenciálu cizinců v České republice. Opatření směřuje k posílení osobní odpovědnosti cizinců za integraci, zvýšení jejich jazykových kompetencí a dosažení potřebných znalostí o podmínkách života v České republice. Nově zaváděný formát zkoušky současně stanoví přesná pravidla hodnocení. Doposud cizinci prokazovali pouze znalost češtiny, a to nejdéle třicetiminutovým pohovorem před příslušným krajským úřadem.

Flag_of_the_Czech_Republic_ESA_s_18th_Member_State_node_full_image„Jedná se o dva typy zkoušek pro žadatele o české státní občanství,“ upřesnil 1. náměstek ministra školství Jindřich Fryč a pokračoval: „Jde o zkoušku prokazující znalost českého jazyka na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a o zkoušku z reálií České republiky. Naším cílem je motivovat cizince k důkladnějšímu seznámení se s životem v České republice a k pochopení běžných pracovních, vzdělávacích či sociálních témat,“ doplnil náměstek Fryč.

Znalost českého jazyka na příslušné úrovni budou žadatelé o udělení občanství dokládat složením mezinárodně uznávané zkoušky Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy. Zkoušku z českých reálií, jako jsou například znalosti ústavního systému a státních symbolů České republiky a základní orientace v kulturně-společenských, zeměpisných a historických souvislostech, vyvíjí MŠMT ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání. Test se bude skládat z 30 úloh, které budou vybírány z databáze celkem 300 testových úloh uveřejněných od poloviny listopadu na speciálním webu dostupném z webových stránek MŠMT. Databáze bude každoročně aktualizovaná.

Zdroj: Tisková zpráva

 

Přidat komentář