Jednoleté pomaturitní studium s Elvisem

Rádi byste vycestovali za studiem do zahraničí a na svojí angličtině zapracovali, ale zatím nejste schopni ani ukázat směr zahraničnímu turistovi, který se vás zeptal na cestu? Nezoufejte, pevné základy angličtiny lze získat i u nás. Třeba v pomaturitním studiu angličtiny v jazykové škole Elvis. Přijďte na ukázkovou hodinu zdarma a poznáte, jak učí profesionálové. 

Učebny jsou v centru Prahy, u stanice metra Florenc, škola je tedy dobře dostupná i pro mimopražské studenty. Podívejte se, jak to chodí v hodinách Elvisu.

Mluvit anglicky, myslet anglicky

Jazykové škole Elvis se naučíte mluvit plynule, správně a rádi. Studenti se zde učí léty a praxí ověřenou komunikativní metodou – učí se, jak jazyk správně používat, jak v něm myslet a jak pomocí něj vyjadřovat své názory a pocity.

Nečekejte biflování mnohdy nelogické gramatiky a nepraktických slovíček, ani nějaké dlouhé monology učitele na téma „předpřítomný čas“.

Učit se budete poslechem, odvozováním si jednotlivých gramatických jevů, používáním slovíček a anglických frází ve vlastní komunikaci.

Přesné rozřazení dle znalostí

Aby se výuka ještě více zefektivnila, jsou studenti na začátku studia rozřazeni do 4-6 jazykových úrovní. V pololetí mohou studenti  přejít v rámci skupin podle dosavadního výkonu, aby pilnější studenti nebyli zdržováni a naopak, aby se slabší studenti necítili demotivovaní.

Kvalitní učitelský tým

Ve výuce se denně pravidelně střídají kvalifikovaní a zkušení čeští lektoři i rodilí mluvčí. Velký důraz je kladen na jejich průběžné vzdělávání – lektoři se účastní metodických seminářů a konferencí, každé 3 týdny pořádá Jazyková škola Elvis lektorské workshopy, kde se lektoři seznamují s novinkami ve výuce, hodnocení či testování studentů.

Testování a zkoušky

Studenti si mohou pravidelně ověřovat, co se naučili nebo na čem je potřeba ještě zapracovat. V předmětu „Testing Skills“ si každý pátek prověřují své jednotlivé jazykové dovednosti – mluvení, poslech, čtení a psaní. Okamžitě tak mají zpětnou vazbu o tom, co se ještě musí doučit.

Studenti se za rok výborně připraví na cambridgeské zkoušky KET, PET, FCE a CAE. Absolventi Jazykové školy Elvis mají díky systematické přípravě a pravidelnému testování při skládání těchto zkoušek téměř stoprocentní úspěšnost!

Proč studovat v Jazykové škole Elvis?

  • 22tileté zkušenosti ve výuce anglického jazyka
  • propracovaný a efektivní systém výuky
  • kvalifikovaní čeští lektoři a rodilí mluvčí
  • 4-6 jazykových úrovní – malé rozdíly mezi studenty ve třídě
  • pravidelné testování znalostí
  • téměř 100% úspěšnost u zkoušek

Objednejte si pomaturitní jazykový kurz právě teď!

Kontakty:

Jazyková škola Elvis
Karlínské náměstí 8
140 00, Praha 8
elvis@elvis.cz
www.elvis.cz

Tel. : 241 409 001, 241 405 628 O2: 602 350 632, T-Mobile: 731 570 807

Přidat komentář