Jazyky Španělska: katalánština

Španělštinou (neboli kastilštinou) hovoří okolo 400 miliónů rodilých mluvčích na celém světě. V samotném Španělsku se však hovoří i dalšími jazyky jako je baskičtina, katalánština či galicijština. Tyto regionální jazyky mají širokou podporu v daných oblastech u vlády i veřejnosti.

 

Oficiální jazyky Španělska

Regionální jazyky mají ve Španělsku statut  oficiálních jazyků a v daných krajích jsou považovány za úřední jazyky (např. školní výuka probíhá v regionálním jazyce a děti mají pouze několik hodin španělštiny týdně).

Navzdory obecně podporované jazykové diverzitě se však objevují snahy o masivní podporu španělštiny (zejména ze stran turistických organizací, spisovatelů a univerzitních učitelů).

Valencijština nebo katalánština?

Katalánsky se domluvíte zejména v severovýchodní části Španělska a na Baleárských ostrovech, ale i v Andoře, kde je dokonce jediným oficiálním jazykem. Slyšet tento románský jazyk můžete i v jižních částech Francie a na Sardinii (Na Sicílii byla katalánština úředním jazykem do 15. stol., na Sardinii dokonce až do 17. stol.) Lze se také setkat s pojmenováním valencijština, jak je tento jazyk označován obyvateli Valencie a okolí.

Jazykově je podobná italštině a portugalštině (85% slovní zásoby je společných) a samozřejmě také španělštině (pozor není dialektem Španělštiny, jde o samostatný jazyk). Jazykem hovoří okolo 10 miliónů mluvčích a je osmým nejrozšířenějším v Evropské unii.

Dialekty katalánského jazyka

Katalánština (catalá) je vcelku jednotná a jednotlivá nářečí jsou navzájem srozumitelná. Obvykle se dialekty dělí na dvě skupiny – východní katalánštinu (Francie, východ Katalánska, Baleáry a Sardinie) a severozápadní katalánštinu (západ a jih Katalánska, Aragon a oblast Valencie).

Vývoj katalánštiny

Na rozdíl od španělštiny, která s sebou nese velký vliv arabštiny z dob arabské nadvlády, si katalánština zachovala jen menší část své slovní zásoby s arabskými kořeny. Katalánsky se totiž původně mluvilo na území tzv. Marca Hispanica (okolí Pyrenejí), které nebylo dlouhodobě Araby okupováno.

Po dvou stoletích úpadku (povinná náboženská výuka ve španělštině, vytěsnění katalánštiny z kulturní a obchodní sféry) a téměř 40-ti letech zákazu používání katalánštiny (Frankova diktatura), regionální vláda usiluje o stále lepší postavení tohoto jazyka. Ke zrovnoprávnění španělštiny a katalánštiny došlo v 80. letech (cílem byla úplná jazyková dvojjazyčnost – tj. zrovnoprávnění španělštiny a katalánštiny nikoli postavení katalánštiny jako „druhého“ jazyka).

Autonomie Katalánska

V praxi se autonomie projevuje např. označováním obchodů v katalánštině, televizním a rozhlasovým vysíláním v tomto jazyce i tvorbou katalánských spisovatelů. Existuje dokonce i katalánská jazyková verze populární encyklopedie Wikipedie. Někteří Katalánci dokonce usilují o postavení španělštiny do druhořadé role jako pomocného jazyka.

Samotné Katalánsko má velkou autonomii – na prvním stupni základních škol se vyučuje pouze katalánsky (španělštinu mají žáci pouze 3 hodiny týdně). Tato iniciativa je více než žádoucí, protože písemnou podobu katalánštiny ovládá pouze 50% obyvatelstva.

Jiná situace je na Sardinii, ve Francii a na Baleárských ostrovech, kde katalánština nemá tak silnou podporu ze strany mnohých kulturních institucí, spisovatelů a vlády. Jazyk se však učí na základních školách (jako cizí jazyk) a používá v části běžného života.

Chcete se učit katalánsky?

Katalánština se samozřejmě vyučuje i v českých jazykových školách. Pokud hledáte jazykový kurz tohoto jazyka zkuste portál www.jazykovky.cz, kde můžete specifikovat svoji individuální poptávku po katalánštině. Na Univerzitě Karlově můžete dokonce navštěvovat kurz katalánské literatury, který organizuje Katalánský lektorát s podporou Vlády Andorrského knížectví. Na jeho stránkách naleznete také katalánský slovník.

Další informace o katalánštině

Blog o výuce katalánštiny
Dějiny Katalánska
Petrův katalánský deník

Další články o jazycích Španělska

Jazyky Španělska: baskičtina

Jazyky Španělska: galicijština

Jazykové školy v konkrétních městech hledejte zde:

Jazykové školy Praha

Jazykové školy Brno

Přidat komentář