Jazyky Španělska: baskičtina

V minulém díle našeho miniseriálu o regionálních jazycích Španělska jsme vám představili katalánštinu, jazyk původního území tzv. Marca Hispanica. Pojďte se však s námi podívat do jiné části Španělska, kde se mluví baskickým jazykem.


Ve Španělsku i Francii

Převážná většina Basků žije na území dnešního Španělska, ale část jazykového území zasahuje i do Francie. Dnešní území, na kterém se baskičtina používá, je však jen zlomkem původního rozšíření. Historicky Baskicko nikdy nebylo samostatným územím a jejich snahy o sjednocení a získání rozsáhlé autonomie na Španělsku vyvrcholily ve 20. století.

Na potírání baskičtiny se podobně jako v případě katalánštiny projevil režim generála Franca, za jehož vlády byli baskický jazyk a kultura tvrdě potlačováni. Dnes je baskičtina uznána jako oficiální úřední jazyk Španělska. Ve Francii baskičtina tento status nemá, což má vliv např. na rozvoj baskicky psané literatury – spisovatelé tvoří především ve Španělsku.

Odkud je baskičtina

Baskičtina (Euskara) je izolovaný jazyk (je velmi odlišný od ostatních okolních jazyků). Nepatří do jazykové indoevropské rodiny, je neznámého původu. Strukturou se jedná o jazyk aglutinační (tj. pády tvoří přidáním koncovek). Některé teorie tvrdí, že baskičtina byla na Pyrenejském poloostrově používána před příchodem Keltů. Objevují se však i názory na příbuznost mezi arménštinou a baskičtinou.

Tyto dohady nahrávají politickým snahám radikálních Basků o nezávislost na Španělsku. Předpokládají totiž hluboké historické kořeny tohoto národa, který se po tisícíletí brání nadvládě okolních států. Baskičtina se uchovala po staletí i navzdory sousedství s velkými
národy i díky uzavřenosti hor a velkému tradicionalismu baskického
národa.

Snahy regionální nacionalistické vlády (Baskická autonomní komunita) o prosazení baskičtiny jako jediného jazyka stojí v protikladu založení Platformy pro svobodnou jazykovou volbu, která se snaží zachovat vyučování ve španělštině, případně dvojjazyčné. Zastánci baskičtiny však říkají, že jazyková rozmanitost je více výhodou než vadou, a tak se snaží svůj jazyk zviditelnit všemi způsoby. Místní obyvatelé si tak mohou naladit vlastní televizní a rozhlasovou stanici, či pravidelně číst noviny psané v baskičtině.

Evropská unie se několikrát setkala s žádostí o uznání baskičtiny jako oficiálního jazyka EU, ale iniciativě nebylo vyhověno. (Pro zajímavost: irština či maltština uznány byly.)

Baskické dialekty

Navzdory tomu, že baskičtinou mluví po celém světě zhruba 650 tisíc obyvatel (během druhé světové války jich přes 150 tisíc uprchlo do Francie či jižní Ameriky), existuje několik dialektů tohoto jazyka. Mezi hlavní z nich patří biskajský, gipuzkoanský a hornonavarrský (používaný ve Španělsku) a dolnonavarrský, lapurdianský, zuberoanský (Francie). „Baskologové“ se však snaží o jazykovou unifikaci tzv. euskara batua (sjednocená baskičtina). Základy byly položeny v r. 1968.

Baskicko-islandský pidžin

Malou zajímavostí je vznik baskicko-isladnského pidžinu, který se vyvinul během spolupráce baskických velrybářů a Islanďanů v okolí Islandu. Pidžin nese kromě baskičtiny a islandštiny také anglické a románské prvky.

Složitost baskičtiny

Jazyk si svou jedinečnost pro cizince zachovává i proto, že jeho výuka je velmi složitá (až 216 časování a přes 50 tisíc slovesných tvarů).

Další informace o katalánštině

Stručná gramatika baskičtiny (anglicky)
Článek o baskické literatuře
Malý baskicko-český slovníček

Další články o jazycích Španělska

Jazyky Španělska: katalánština

Jazyky Španělska: galicijština

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad do angličtiny, překlady do ruštiny, překlad do němčiny a překlady ceník.

Přidat komentář