Jazykový audit v praxi

Finanční krize je za dveřmi, u některých firem možná už i klepe na dveře, a odpovědní manažeři zvažují, jak jí čelit a přečkat bez výraznějších komplikací. Očekávání menších příjmů mnoho firem kompenzuje plánováním nižších nákladů. Často se v této souvislosti sahá na zaměstnanecké benefity v čele s výukou cizího jazyka. 

Cizí jazyky budou stále důležité

Právě v případě zaměstnaneckého vzdělávání by však firmy měly být více než obezřetné. Omezování firemního vzdělávání totiž mohou litovat v době pokrizové, tedy v období hospodářského růstu, které dříve či později krizi vystřídá. Pak budou profitovat firmy, které nyní plánují modernizaci výrobních linek a nehodlají příliš omezovat investice do vzdělávání zaměstnanců.

Jazykový audit jako řešení

Je však možné skloubit oba postupy, tedy snižování nákladů na vzdělávaní zaměstnanců a současně zkvalitňování jejich výuky. Řešením je jazykový audit, jehož cílem je zajištění kvality výuky a efektivity alokace zdrojů vynakládaných na firemní výuku. Jedná se o měřitelný a tudíž dobře porovnatelný ukazatel.

Jazykový audit je vždy zahájen písemným testem, po kterém probíhají řízené auditorské pohovory každého účastníka. Zpracované výsledky se poté zapíší do dodaného informačního systému. Někteří poskytovatelé těchto služeb umožní nahlížet do výsledků pouze managementu a pracovníkům HR oddělení.

Pro kvalitu vzdělání je však výhodnější, když ke svým výsledkům má přístup i daný zaměstnanec. Může tak porovnat svoji úroveň znalosti cizího jazyka s tím, co je na jeho pozici požadováno ze strany managementu společnosti.

Výjimečnost jazykového auditu je v tom, že úroveň znalostí neměří plošně, ale dle kompetencí. Je totiž zřejmé, že skladník k výkonu své funkce potřebuje jinou slovní zásobu a terminologii než např. finanční ředitel nebo promotion manager. A právě na to je Jazykový audit zaměřen – měří odborné dovednosti v jednotlivých profesích.

Úroveň jazykového auditu zvyšuje také to, že po jeho skončení firma obdrží doporučení, jak zkoumané oblasti případně zlepšit. Je vhodné, aby jazykový audit proběhl jak na začátku kurzu, tak i po jeho skončení. Právě díky měřitelným výstupům je možné posoudit kvalitu proběhlého kurzu a jeho přínos pro účastníky. 

Článek byl vypracován na základě spolupráce se společností CEET s.r.o.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad do angličtiny, překlady do ruštiny, překlad do němčiny a překlady ceník.

Přidat komentář