Jazykovou asistentkou ve Švédsku

Patříte ke studentům nebo absolventům učitelského či jazykovědného oboru? Rádi byste ještě vyrazili do zahraničí a zároveň nasbírali profesní zkušenosti? Co třeba jako jazykoví asistenti programu Comenius? Přinášíme vám rozhovor s lektorkou, která působila jako jazyková asistentka ve Švédsku.

Eliška Moučková působila ve školním roce 2009/2010 jako jazyková asistentka programu Comenius ve Švédsku, konkrétně na ZŠ Gröndalsskolan a Finnvedens Gymnasium ve Värnamo, kde učila především němčinu. Jaké to je učit cizí jazyk v cizí zemi a co jí pobyt přinesl se dozvíte z následujícího rozhovoru.

Eliško, proč sis vybrala právě Švédsko?
Chtěla jsem poznat Skandinávii. Zajímal mě tamní vzdělávací systém, který se u nás považuje za velmi dobrý a je nám často kladen za vzor. Také jsem se chtěla získat učitelskou praxi, poznat zemi, mentalitu a jazyk. Chtěla jsem se rychle naučit mateřský jazyk dané země a bylo mi jasné, že díky znalostem angličtiny a němčiny bych se mohla rychle naučit švédsky nebo norsky. V programu je možné uvést seznam upřednostňovaných zemí, u mě bylo Švédsko na prvním místě, o cílové zemi však rozhoduje komise.

Jak vypadá zmíněný švédský vzdělávací systém v praxi?
Školství je na vysoké úrovni. Reformy, které my právě zkoušíme zavádět, zde běží už 15 let. Švédové aktivně diskutují o situaci ve školství, vědí o nedostatcích systému a pořád připravují nové návrhy.

  • Žáci jsou známkováni až od 8. třídy, do té doby dostávají slovní hodnocení.
  • Atmosféra ve škole je velmi přátelská. Vztah mezi učitelem a žákem je mnohem volnější a přátelský, učitelé zde mají spíš roli poradce než autority.
  • Žáci jsou vychováváni k samostatnosti. Někteří učitelé se od tohoto způsobu práce začínají opět odvracet, protože jsou žáci, kteří volnosti zneužívají a stávají se nezvladatelnými.
  • Důležitým bodem je spolupráce mezi učiteli. Ti velmi úzce spolupracují, vyměňují si materiály, radí se mezi sebou, diskutují o svých problémech. To z českého prostředí neznám, tam více jedná každý sám za sebe.
  • Rodičovské schůzky se konají v různých termínech, který si určuje sám třídní učitel. Ten si pozve na schůzku rodiče společně s žákem a všechny tři strany mluví o tom, jak se žákovi dařilo a čeho by chtěl dále dosáhnout. Společně stanoví a sepíší cíle, opatření k jejich dosažení a osoby, které se na nich budou podílet.
  • Švédské školství obdrží z rozpočtu vždy velké množství finanční prostředků, to se samozřejmě odráží všude ve školách. Školní pomůcky, obědy a jiné jsou pro žáky zdarma.

Co jsi musela zařídit před odjezdem?
Kromě letenky a pojištění bylo samozřejmě třeba zajistit bydlení, navázat kontakt s hostitelskou institucí a domluvit jednotlivé kroky (termín příjezdu, rozvrh, cílová skupiny, vyučovací metody, pracovní postupy a jiné). Je třeba uzavřít grantovou smlouvu a ostatní formality s Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která tento program koordinuje.

Kromě toho jsem se učila švédsky a sháněla informace o kultuře a životě ve Švédsku, o vzdělávacím systému země a programu Comenius – včetně úlohy jazykového asistenty. Hledala jsem na internetu tipy a další užitečné informace. A také jsem si připravovala materiály na výuky němčiny, shromažďovala autentické materiály z Německa i z ČR – prezentace vlastní kultury je jedním z hlavních úkolů programu.
NAEP pořádá také přípravné setkání před odjezdem – účast mohu doporučit.

Jak pobyt probíhal?
Ve Švédsku jsem strávila celý školní rok, tedy období od konce srpna do poloviny června. Původně mi bylo přiděleno stipendium do dubna, ale v polovině pobytu jsem si zažádala o prodloužení pobytu.

Pracovala jsem 5 dní v týdnu, celkem 16 hodin. Hodinový limit je jednou z podmínek programu. Celkem jsem spolupracovala se 4 němčinářkami na ZŠ a s 5 na gymnáziu. Připravovaly jsme společně výuku, různé projekty, rozdělovaly jsme si skupiny do menších. Někdy jsem při výuce jen asistovala, někdy jsem učila také sama. Po několika týdnech jsem otevřela pro 7.-9. třídy ZŠ německo-švédský klub, kde jsme mluvili o jazyce a kultuře obou zemí. Zahájila jsem také projekty „Němčina o přestávce“ a „Chatuj německy“, kde si mohli žáci i mimo výuku „popovídat“ německy. Kromě toho jsem vedla konverzační hodiny.

Co Ti pobyt přinesl?
Po jazykové stránce jsem se zlepšila v angličtině a k mému překvapení jsem se naučila velmi rychle švédsky. Muset neustále komunikovat v němčině, angličtině a švédštině a žít tak denně v prostředí tří jazyků bylo krásné a zároveň velkou výzvou.

Ve volném čase jsem mohla procestovat další část Evropy – především jižní Švédsko a část Dánska, poznat kulturu, zemi, mentalitu.

Asitsentský pobyt je cennou zkušeností, výrazným obohacením po stránce profesní i osobní. Obecně jsem si osvojila resp. upevnila několik schopností, které jsou pro jakoukoliv budoucí práci důležité (jazyky, samostatnost, rozhodnost, schopnost rychle jednat a improvizovat).

Uvažuji také o práci ve Švédsku a předpokládám, že zkušenosti z pobytu a jazykové znalosti by mi při hledání práce mohly pomoci.

Byl pobyt přínosem i po odborné stránce?
Celkově jsem nasbírala spoustu užitečných podnětů a materiálů. Pobyt mi pomohl ujasnit si, jakým směrem ve školství bych se chtěla v budoucnu vydat. Také jsem získala učitelskou praxi, naučila jsem se nové metody a techniky, které chci v budoucnu využívat a které jsou myslím v českém školství také třeba. Např. konkrétní postupy a techniky, jak učit celou třídu a zároveň respektovat potřeby jednotlivce. Žáci ve škole často dostanou plán nebo seznam povinných a dobrovolných úkolů, podle kterého mají svým tempem pracovat.

Vyučující působí jako poradce nebo pracuje individuelně s několika žáky.
Tím nedochází k situacím, kdy se rychlejší žáci nudí a pomalejší naopak výuku nestíhají – všichni pracují intenzivně po celou dobu výuky. Žáci jsou zde také vedeni k tomu, aby se naučili mít zodpovědnost za svůj učební proces. Kromě toho jsem získala různé učební materiály, zajímavé nápady a hry, které bych ráda v budoucnu ve své výuce používala.

Jak vysoký byl grant?
Výše grantu vždy závisí na cílové zemi. Celkově mi grant pokryl veškeré náklady, nepotřebovala jsem jiné příjmy na financování pobytu. Finanční podpora je určena na financování pobytu včetně cestovních nákladů a pojištění. Kromě toho je možné zažádat o příspěvky na jazykovou, kulturní a pedagogickou přípravu. V prvních 13 týdnech pobytu je vyplacena paušální částka, v mém případě se jednalo o 4300 EUR, dál je grant vyplácen měsíčně, v případě Švédska to bylo 760 EUR.

Před rozhodnutím účastnit se programu je dobré si zvážit, zda má člověk i vlastní prostředky na začátek a konce pobytu. Není výjimkou, že první část grantu přijde až po odjezdu. Podobně i na konec pobytu je dobré si něco ušetřit, poslední splátka je totiž vyplácena jako doplatek asi 2 měsíce po ukončení pobytu – až poté, co asistent předloží potvrzení, závěrečnou zprávu a vyúčtování.

Co bys doporučila žadatelům?
Nebát se a jít do toho, stojí to za to! 🙂 Být otevřený novým znalostem, lidem a odlišnostem, zajímat se, chtít se učit a poznávat nové. Nebát se a zeptat se, když člověk potřebuje radu či pomoc.

A pak: dobře si spočítat, zda má člověk nějakou rezervu v případě, že na počátku ještě nebude mít k dispozici prostředky z grantu. Také je dobré vědět, že pobyt Comenius je považován našimi státními orgány za „nic“ – nejedná se o přípravu na povolání nebo práci. Proto je třeba v případě, že asistent již nestuduje, platit zdravotní pojištění. Období se nezapočítává do důchodu.

Informujte se o možnosti vrácení daní při práci v zahraničí.

Jazykové školy v konkrétních městech hledejte zde:

Jazykové školy Praha

Jazykové školy Brno

Přidat komentář