Jazykové znalosti Evropanů

Na podzim loňského roku byly zveřejněny výsledky průzkumu Eurobarometr věnované jazykovým znalostem Evropanů. Průzkum potvrdil rostoucí převahu angličtiny jako nejpoužívanějšího „cizího“ jazyka.

Téměř polovina obyvatel členských států EU umí vedle svého mateřského jazyka používat některý další jazyk nejméně na konverzační úrovni.

Angličtina posiluje své postavení

Nejrozšířenějším „cizím“ jazykem je v Evropské unii angličtina, kterou podle výsledků šetření Eurobarometru ovládá na 34 % obyvatel členských zemí. Následuje němčina s 12 % a francouzština s 11%. Španělštinu a ruštinu jako „cizí“ jazyk ovládalo na 5 %  respondentů.

Ze srovnání s podobným průzkumem, který se konal v roce 2001 v tehdy patnácti členských zemích EU, vyplývají následující skutečnosti:

  • angličtina si udržela statut nejrozšířenějšího jazyka, ovládá ji nyní o dvě procenta více respondentů (v nových členských zemích znalost AJ uvádí 26 % osob, zatímco v zemích původní patnáctky je to 36 %)
  • němčina se dostala na druhé místo, když předstihla francouzštinu. Vděčí tomu svému rozšíření v nových členských zemích, kde němčinu ovládá 21 % obyvatel, zatímco francouzštinu pouze tři procenta.
  • díky rozšíření znalosti ruštiny v nových členských státech obsadil tento jazyk čtvrté místo, co se týká jeho znalosti jako „cizího“ v zemích EU.

Demografické trendy

Z výsledků průzkumu vyplývají také zajímavé demografické údaje. Znalost cizích jazyků je v EU vyšší u mužů (52 %) než u žen (47 %). Jazykové znalosti jsou podstatně vyšší u těch, kdo se v současnosti označují za studující (79 %) než u osob, které ukončily svoji školní docházku v 15 (20 %), resp. v 19 letech (46 %).

Největší podíl osob schopných konverzovat v jiném jazyce, než je jejich mateřština, byl ve skupině studentů a manažerů, konkrétně to bylo 79 %, respektive 73 % osob. Na druhém pólu se umístily skupiny důchodci (33 %), osoby v domácnosti (36 %), manuálně pracující (46 %) a nezaměstnaní (47 %).

Není překvapením, že největší stupeň jazykových schopností je možné najít v menších členských státech. Kromě Lucemburska, kde více než jeden jazyk ovládá 99 % obyvatel. Ve vysoké míře ovládají druhý jazyk také obyvatelé Lotyšska (93 %), Malty (93 %) a Litvy (90 %).

Naproti tomu velká část Maďarů (71 %), obyvatel Anglie (70 %), Španělska, Itálie a Portugalska (64 % u těchto zemí) je schopna na otázky odpovídat pouze ve svém mateřském jazyce.

Další informace

Průzkum se konal ve všech členských zemích EU. Zúčastnili se ho rovněž respondenti z přistupujících a kandidátských zemí, jako je Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko a Turecko.

Podrobnou zprávu k průzkumu najdete na adrese:
http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/ebs/ebs_237.en.pdf

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady němčina, překlady polština, překlady ruština, překlady španělština.

Přidat komentář