Jazykové zkoušky City & Guilds – uznávání

Rozhodujete se, že zainvestujete do své budoucnosti a složíte si některou z nabízených jazykových zkoušek? Rádi byste studovali na české či zahraniční univerzitě? Požaduje Váš zaměstnavatel, abyste prokázali své jazykové znalosti? Jazykové zkoušky City & Guilds IESOL a ISESOL svým rozsahem uznávání vytvářejí cenné příležitosti při studiu i zaměstnání v ČR a zahraničí.

V oblasti anglického jazyka existuje celá řada jazykových zkoušek, ze kterých může zájemce vybírat. Je tedy důležité znát rozsah uznávání jednotlivých typů zkoušek a vybrat tu, která požadavkům zájemce vyhovuje nejlépe. Je zřejmé, že čím větší rozsah uznávání, tím je složení zkoušky pro zájemce přínosnější.

Mezinárodní jazykové zkoušky City & Guilds IESOL a ISESOL

Jazykové zkoušky IESOL a ISESOL britské vzdělávací instituce City & Guilds (The City & Guilds of London Institute) jsou v tomto ohledu bezpečnou volbou, neboť držitelům certifikátů vytvářejí cenné příležitosti při studiu i zaměstnání v ČR a zahraničí. Jsou uznávány celou řadou českých a zahraničních univerzit, zaměstnavateli, profesními organizacemi a institucemi státní správy ve Velké Británii, USA, v Evropě včetně ČR a v ostatních zemích světa.

Kdo může zkoušky City & Guilds IESOL a ISESOL využít?

Tyto zkoušky jsou určené studentům, kteří se chtějí ucházet o studium na českých i zahraničních vysokých školách, vysokoškolským i středoškolským, kteří jsou povinni předkládat doklad o znalosti angličtiny. Dále jsou vhodné pro zaměstnance, či uchazeče o zaměstnání v ČR, u zahraničních firem a státních institucí, jejichž zaměstnavatelé vyžadují mezinárodně platné, objektivní osvědčení o dosaženém jazykovém vzdělání.

Jak jsou zkoušky City & Guilds IESOL a ISESOL uznávány?

Uznávání zkoušek IESOL a ISESOL lze shrnout v následujících oblastech:

Uznávání v České republice

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT)
  • České univerzity
  • Zaměstnavatelé

Uznávání v zahraničí

  • Úřad pro kvalifikace a kurikula (QCA) Velké Británie
  • Společný evropský referenční rámec pro jazyky
  • Zahraniční univerzity
  • Zaměstnavatelé
  • Ostatní instituce

Uznávání v České republice

MŠMT

 
Jazykové zkoušky City & Guilds IESOL a ISESOL jsou zařazeny do Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek MŠMT pro účely Systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech ČR. Tento seznam obsahuje vybrané jazykové zkoušky, které slouží jako doklad jazykové kvalifikace zaměstnanců, či uchazečů o zaměstnání ve správních úřadech ČR. Jedná se o prestižní skupinu zkoušek, které byly do seznamu vybrány po důkladné metodické analýze. Přítomnost v seznamu tedy zaručuje kvalitu a objektivitu zkoušek a zároveň důvěryhodnost instituce City & Guilds. Z tohoto důvodu se tímto seznamem řídí i některé jiné instituce a společnosti, jako např. české vysoké školy, či čeští zaměstnavatelé.

České univerzity

 
Poměrně značné množství českých univerzit a vysokých škol uznává jazykové zkoušky City & Guilds IESOL a ISESOL jako nástroj prokázání dosažené jazykové úrovně, a to jak v rámci přijímacího řízení, tak i v rámci studia, či pro účely studijních pobytů studentů na zahraničních univerzitách. V současné době mezi ně patří 10 univerzit a 22 fakult (např. Právnická fakulta Univerzity Karlovy) a jejich počet neustále narůstá. Nejčastěji univerzity uznávají zkoušky City & Guilds IESOL a ISESOL na úrovni B2, C1 a C2 (viz níže).

(Po kliknutí se zobrazí tabulka Uznávání jazykových zkoušek City & Guilds IESOL a ISESOL českými univerzitami.)

Uznávání v zahraničí

 

Mezinárodní uznávání zkoušek City & Guilds IESOL a ISESOL vychází především ze dvou zásadních skutečností.
Zkoušky jsou akreditovány QCA (Qualifications and Curriculum Authority), britským státním úřadem pro vývoj školních i celonárodních kurikul a kvalifikací, který působí při Ministerstvu vzdělávání Velké Británie (dále jen VB). City & Guilds IESOL a ISESOL jsou tedy akceptovány jako součást britského vzdělávacího systému – jako adekvátní jazykové vzdělání pro neanglicky hovořící národnosti. Pro české studenty to může znamenat například to, že v přijímacím řízení na velké množství britských univerzit nebudou muset absolvovat zkoušku z angličtiny, mohou zažádat o britské stipendium a ulehčí se jim hledání zaměstnání ve VB.

Další důležitý aspekt pro mezinárodní uznávání zkoušek City & Guilds IESOL a ISESOL je fakt, že byly vytvořeny v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (označení úrovní A1 – C2). Vycházejí tedy ze standardizovaných kritérií hodnocení vytvořených Radou Evropy. Označení úrovní A1 – C2, která jsou součástí názvů úrovní zkoušek City & Guilds IESOL a ISESOL, umožňují čitelnost a využitelnost získaných certifikátů napříč Evropou, a to především v oblasti evropského pracovního trhu.

Více informací o uznávání těchto zkoušek ze strany zahraničních univerzit, zaměstnavatelů a ostatních institucí naleznete zde.

Užitečné odkazy

Detailnější informace o mezinárodním uznávání zkoušek City & Guilds IESOL a ISESOL lze získat v dokumentu Seznam uznávání (Recognitions List).

Poznámka redakce (květen 2017):
Společnost City & Guilds, která dříve tyto zkoušky v ČR pořádala, ukončila svoji činnost v České republice v červnu 2015. Po roční odmlce lze tyto zkoušky opět skládat, avšak už pod hlavičkou společnosti LanguageCert.

Přidat komentář