Jazykové zkoušky City & Guilds IESOL a ISESOL

Rozhodujete se, že zainventujete do své budoucnosti a složíte si některou z nabízených jazykových zkoušek? Rádi byste si zlepšili své šance na studium na českých či zahraničních univerzitách? Požaduje váš zaměstnavatel, abyste prokázali své jazykové znalosti? Jazykové zkoušky City & Guilds IESOL a ISESOL svým rozsahem uznávání vytvářejí cenné příležitosti při studiu i zaměstnání v ČR a zahraničí.

Každý, kdo se rozhodne složit placenou jazykovou zkoušku, tak činí nejen proto, aby si ověřil svoji dosaženou jazykovou úroveň, ale především proto, aby složením zkoušky získal osvědčení, které mu zajistí co možná nejširší paletu výhod úměrných vynaloženému úsilí a financím. Tyto výhody lze jinými slovy označit jako rozsah uznávání dané zkoušky. V oblasti anglického jazyka existuje celá řada jazykových zkoušek, ze kterých můžete vybírat. Je tedy důležité znát rozsah uznávání jednotlivých typů zkoušek a vybrat tu, která vašim požadavkům vyhovuje nejlépe. Je zřejmé, že čím větší rozsah uznávání, tím je složení zkoušky přínosnější a atraktivnější.

Proč bych si měl(a) složit zrovna tento certifikát?

Mezinárodní jazykové zkoušky IESOL a ISESOL britské vzdělávací instituce City & Guilds jsou v tomto ohledu bezpečnou volbou, neboť držitelům certifikátů vytvářejí cenné příležitosti při studiu i zaměstnání v ČR a zahraničí. Jsou uznávány celou řadou českých a zahraničních univerzit a vysokých škol, zaměstnavateli, profesními organizacemi a institucemi státní správy ve Velké Británii, USA, v Evropě včetně ČR a v ostatních zemích světa. 

Jsou tyto zkoušky určené právě mně?

Tyto zkoušky využijí středoškoláci, kteří se chtějí zlepšit šance na studium na českých a zahraničních vysokých školách, vysokoškoláci, kteří si chtějí usnadnit svá studia, i studenti vyšších ročníků středních škol, kteří jsou povinni předkládat doklad o znalosti angličtiny. Dále jsou vhodné pro zaměstnance, či žadatele o zaměstnání v ČR, či u zahraničních společností a státních institucí, jejichž zaměstnavatelé vyžadují mezinárodně platné standardizované osvědčení o dosaženém jazykovém vzdělání.  

Kde přesně tedy mohu zkoušky City & Guilds IESOL a ISESOL uplatnit?

Uznávání zkoušek City & Guilds IESOL a ISESOL lze shrnout v následujících oblastech:

Uznávání v České republice

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  • České univerzity a vysoké školy
  • Zaměstnavatelé

Uznávání v zahraničí

  • Úřad pro kvalifikace a kurikula (QCA) Velké Británie
  • Britský imigrační úřad (UK Border Agency)
  • Společný evropský referenční rámec pro jazyky (Evropská unie)
  • Zahraniční univerzity a vysoké školy
  • Zaměstnavatelé
  • Ostatní instituce 

A co české univerzity a vysoké školy?

Vlastnit jazykový certifikát City & Guilds se studentům vyplatí. Velké množství českých univerzit a vysokých škol uznává jazykové zkoušky City & Guilds IESOL a ISESOL jako nástroj prokázání dosažené jazykové úrovně, a to jak v rámci přijímacího řízení na bakalářské, magisterské a postgraduální programy, tak i v rámci studia, či pro účely studijních pobytů (Erasmus) studentů na zahraničních univerzitách. Pokud složíte jazykovou zkoušku City & Guilds nejlépe na úrovni Communicator B2, případně na úrovních vyšších: Expert C1 nebo Mastery C2, pak Vám některé univerzity, resp. fakulty buď odpustí přijímací zkoušku z angličtiny (např. Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci), či vám u přijímacího řízení připočítají body navíc (např. Právnická fakulta UK Praha).

Jako vysokoškolským studentům vám tyto certifikáty také usnadní život. Mnohé univerzity a vysoké školy vám odpustí povinné předměty, či zkoušky v rámci Vašeho bakalářského, magisterského, či doktorandského studia (některé fakulty na UK, MUNI, ČVUT, VUT Brno, JČU, TUL, a další). Poslouží vám také jako prostředek prokázání vaší jazykové úrovně, když v rámci studia vycestujete na stipendijní studijní pobyt např. přes Erasmus (Vysoká škola ekonomická Praha, Vysoká škola chemicko-technologická Praha). 

V současné době mezi ně patří 14 univerzit a 29 fakult (např. Právnická fakulta Univerzity Karlovy) a jejich počet neustále narůstá. 

Je důležité mít na paměti, že nejčastěji univerzity uznávají zkoušky City & Guilds IESOL a ISESOL na úrovni Communicator B2, Expert C1 a Mastery C2. Dále je také třeba brát v potaz skutečnost, že většina univerzit a vysokých škol požaduje, aby student předložil jak písemnou zkoušku City & Guilds (IESOL), tak i zkoušku ústní (ISESOL) na příslušné úrovni.

Tabulka uznávání českými univerzitami, ukázka webové stránky.

Jak mně pomůže certifikát City & Guilds v zahraničí?

V současnosti celá řada prestižních univerzit a vysokých škol napříč VB (70 institucí), Evropou a ostatními kontinenty akceptuje zkoušky City & Guilds IESOL a ISESOL jako dostatečné osvědčení o jazykových schopnostech uchazeče. Je však nutné zdůraznit, že úroveň požadovaná zahraničními univerzitami je minimálně Expert C1.

Pokud jde o zahraniční zaměstnavatele, velké množství firem používá zkoušky City & Guilds IESOL a ISESOL jako požadovanou kvalifikaci pro interní zaměstnance a uchazeče o práci, stejně tak, jako pro financování firemních jazykových školení, a to především v Evropě, Asii a Africe.

Další informace o mezinárodním uznávání zkoušek City & Guilds IESOL a ISESOL lze získat v dokumentu Seznam uznávání (Recognitions List) zde.

 

Poznámka redakce (květen 2017):
Společnost City & Guilds, která dříve tyto zkoušky v ČR pořádala, ukončila svoji činnost v České republice v červnu 2015. Po roční odmlce lze tyto zkoušky opět skládat, avšak už pod hlavičkou společnosti LanguageCert.

Přidat komentář