Jazykové vzdělávání v prostředí Second Life

S rozvojem informačních a komunikačních technologií se nabízejí další možnosti, jak přistupovat k výuce cizích jazyků. A  je jich opravdu mnoho. Od e-learningu a technologie VoIP (jako např. Skype) až po kombinaci těchto nástrojů s 3D grafickým prostředím.

Jako příklad kombinace chatu,VoIP a 3D grafického prostředí  nám poslouží virtuální svět Second Life, který  vznikl  v roce 20031 a do současné doby se těší nebývalému zájmu. Jen pro hrubou představu, počet registrovaných dosáhl v roce 2007 dvou miliónů, avšak aktivních je zhruba 230 tisíc.

 

V prostředí Second Life se pohybujete prostřednictvím malé postavičky (takzvaného avatara), kterou si vyberete při registraci. K avatarovi si zvolíte i Second Life jméno (reálné či přezdívku). Celý virtuální svět je tvořen mnoha ostrovy, jejichž dostupnost závisí na majitelích ostrovů. Některé ostrovy jsou volně dostupné, některé ostrovy jsou veřejnosti skryty. Vstup do prostředí Second Life je zdarma.

Prostředí Second Life není jediným 3D virtuálním světem, které je zkoumáno pro svůj potenciál v oblasti vzdělávání. Existují další světy, jako např. virtuální svět „There“ nebo „Active Worlds“ a „Quest Atlantis“. V oblasti vzdělávání jsou však tyto virtuální světy zaměřeny spíše na školská zařízení typu střední školy či univerzity, kterým nabízejí virtuální prostor pro jejich vlastní aktivity. Second Life by se tak dal považovat za ojedinělý projekt v oblasti  vzdělávání, neboť je dostupný nejen školským zařízením, ale i široké veřejnosti.

Jaké jsou tedy současné možnosti jazykového vzdělávání v prostředí Second Life?

Na tuto otázku lze nahlížet ze dvou úhlů. Zaprvé z pohledu lektora cizích jazyků, zadruhé z pohledu zájemce o jazykové vzdělávání.  Pro zajištění jazykové výuky je třeba výukového prostoru a  odborného zázemí, kde máte možnost setkat se s jinými lektory cizích jazyků.  Jako v reálném světě i zde každý centimetr „půdy“ někomu patří. Pokud máte mít zajištěn klid na výuku a chcete používat i výukové pomůcky, je třeba si jako lektor, pronajmout výukový prostor, kam poté přivedete i své studenty.

Nejjednodušší způsob, jak si výukový prostor opatřit, je jeho pronájem. V současné době si můžete takový prostor pronajmout od české společnosti beVirtual, s.r.o., která má v prostředí Second Life pronajatý celý ostrov od společnosti Linden Lab (vlastník virtuálního světa Second Life), kde vybudovala české městečko Bohemia. Pronájem kanceláře, kterou lze využít i pro výuku se pohybuje kolem 1000 Kč za měsíc3. Dalším ostrovem, kde se pohybují Češi a Slováci je ostrov Valuta.  Toto místo je však méně komerční  a je určeno spíše pro aktivity nekomerčního rázu.

A jak je to s odborným zázemím pro lektory cizích jazyků? To je zajišťováno například společností The Consultants-E. Tato společnost působí v oblasti poradenství ve vzdělávání v prostředí Second Life. Celoročně pořádá placené semináře a jednou za rok mezinárodní konferenci Slanguages, pořádanou pravidelně v květnu, kterou lze pokládat  za jednu z nejlepších příležitostí , jak navázat nové kontakty a dozvědět se novinky z oblasti jazykového vzdělávání v tomto virtuálním světě.

Další možností, jak se jako lektor vzdělávat,  je být členem skupiny v prostředí Second Life, která se zabývá výukou cizích jazyků. Členy jsou učitelé z reálného světa, kteří mají stejný zájem jako vy.Chtějí se dozvědět se více o možnostech tohoto virtuálního světa pro výuku cizích jazyků. Skupinu je možno vyhledat v samotném virtuálním prostoru přes vyhledávací pole.

A jak se můžete začít učit cizí jazyk v prostředí Second Life?

Jak pro studenta, tak pro lektora je nutná prvotní registrace do virtuálního světa. Poté je nutné stažení Second Life prohlížeče, který vám umožní pohyb v tomto virtuálním prostoru. Prohlížeč lze stáhnout na internetu. Pokud byste měli problém se dostupností webové stránky, zkuste webový prohlížet Mozilla Firefox.

Po provedení registrace a stažení prohlížeče se můžete do prostředí Second Life připojit, pomocí uživatelského jména a hesla, které jste zadali při registraci. Po prvním přihlášení budete mít veškerá tlačítka a popisky v angličtině. Second Life prohlížeč můžete mít i v českém jazyce.

Abyste se dostali na správný ostrov, kde  jazyková výuka probíhá, je nutné znát jeho souřadnice. Ty zjistíte tak, že do okna pro vyhledávání ostrovů zadáte název dané školy a stisknete tlačítko VYHLEDAT. Lektoři, kteří chtějí v daném prostoru začít s výukou zadají název ostrova, kde jim ohledně možností výuky sdělí více informací. Informace o ostrovech, kde se dozví více ohledně výuky uvádím níže v tomto článku.

Na internetu existují podrobné návody, jak začít „existovat“ v tomto virtuálním prostoru i v češtině.
Student, který se vážně zajímá o výuku cizích jazyků, konkrétně o výuku anglického jazyka, může vyzkoušet  výuku ve společnosti Languagelab. Tato společnost se zdá býti největším poskytovatelem jazykového vzdělávání na profesionální úrovni v prostředí Second Life. Výuka je vedena zkušenými lektory v prostorách uzpůsobených k výuce cizích jazyků.

Na obrázcích níže můžete vidět některé výukové pomůcky, které lektoři při výuce používají. Za výuku se platí v amerických dolarech.

Je možno platit kreditní kartou. Platí se za objednaný počet lekcí, které si musíte během měsíce vyčerpat. Languagelab nabízí  i možnost objednání jedné zkušební lekce a sedmidenní přístup do prostoru English City, kde výuka probíhá.

Ohledně velikosti výukového prostoru je společnost Languagelab v prostředí Second Life zatím jediná (informace k červnu 2010).

Mezi další ostrovy, které se věnují jazykovému vzdělávání, lze zařadit ostrov Second Life English, British Council Isle, Institutio Espaňol a Avatar Languages.

A co jednotlivé ostrovy ve výuce cizích jazyků nabízejí?

Ostrov Second Life English je volně dostupný studentům, učitelům a školám mající v úmyslu  prozkoumat Second Life pro jazykové účely. Pro více informací ohledně jazykové výuky pro studenty a spolupráce učitelů při výuce cizích jazyků na tomto ostrově je možno kontaktovat osobu „Kip Yellowjacket“ (Second Life jméno).

Celé fungování ostrova je postaveno na důvěře mezi učiteli, kteří si zde chtějí pronajmout prostor pro výuku a mezi majitelem ostrova, kterým je výše zmíněný „Kip Yellowjacket“. Pokud chce lektor výukový prostor pro experimentální výuku, je placení „pronájmu“ řešeno doprovolnými příspěvky, které jsou placeny buď v Second Life měně, tzv. „Linden dolary“, které jsou podloženy reálnou měnou nebo je možno platit kreditní kartou (informace z roku 2009). Pokud chce lektor výukový prostor pro komerční účely, je nutné se domluvit s majitelem ostrova na podmínkách spolupráce.  Podle toho, zda lektor na ostrově Second Life English funguje na komerční či nekomerční bázi, se odvíjí i zpoplatnění výuky.

Ostrov British Council Isle vznikl na podporu výuky anglického jazyka pro teenagery z celého světa za účelem samostudia. Jedná se o trojrozměrnou formu webového rozcestníku na zábavné jazykové aktivity na webových stránkách British Council. Vstup na ostrov a poskytované služby jsou zdarma.
Vlastníkem ostrova Instituto Espaňol je světoznámá organizace "Instituto Cervantes", jejíž úkolem je výuka španělského jazyka a osvěta v oblasti španělské kultury a španělsky hovořících zemí.

Virtuální školu Avatar Languages založil Howard Vickers, učitel anglického jazyka, který pracuje pro British Council v Madridu. Škola nevlastní žádný ostrov v prostředí Second Life, tudíž nelze zajistit stoprocentní soukromí pro realizaci jazykové výuky, což pokládám za velké mínus. Je třeba počítat s tím, že vás může kdokoliv  kdykoliv během výuky vyrušovat. Lektoři také nemají možnost spravovat daný prostor pro výuku (např. nelze vytvářet skupiny, posílat hromadná oznámení, nelze pokládat objekty do prostoru s instrukcemi pro studenty, atd.). Za výuku se platí v eurech.

Na závěr ještě jedna důležitá informace. Pokud uvažujete vstoupit do virtuálního světa Second Life a realizovat zde jazykovou výuku, nebo jste student  a nadchl vás způsob této jazykové výuky online, než se do něčeho pustíte, ověřte si,  zda disponujete dostatečně výkonným počítačem. Při pohybu v prostředí Second Life jsou kladeny zvýšené nároky na procesor, RAM a  je nutno mít ve svém počítači výkonnou grafickou kartu.

Autorka je absolventkou magisterského oboru „Studium nových médií“ na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Zdroje a související odkazy:

Laying Second Life foundations: Second chance learners get first life skills
Counting the real ‚Second Life‘ population
Druhý život: Náklady využití Second Life
Avatar languages
Instituto Cervantes: El Instituto Cervantes abre sede virtual en Second Life
LanguageLab.com
beVirtual
The consultants-e

 

Jazykové školy v konkrétních městech hledejte zde:

Jazykové školy Praha

Jazykové školy Brno

Přidat komentář