Jazykové semináře pro „business people“

Vystudovali jste vysokou školu, jakou jste si přáli? Pracujete v mezinárodní firmě v oboru, který vás baví? Co dál potřebujete k úspěšnému rozvoji kariéry? Čeští absolventi manažerských škol přirozeně chtějí získat skvělou práci a být úspěšní, říká Claire Giffen – půvabná lektorka jazykové školy Caledonian School, která působí v Praze jako specialistka na výuku top managementu.

Jste autorkou myšlenky specializovaných tréninků pro manažery – Caledonian Training, Business seminářů, s nimiž máte značný úspěch. Proč jste se rozhodla právě pro tyto semináře?
Když chtějí mladí manažeři uspět v práci, musí prokázat opravdu dobrou znalost angličtiny – slovem i písmem. Většina z nich proto bere pravidelné lekce každý týden (obvykle je platí firma), takže jejich jazykové znalosti se pomalu zlepšují. Učební plány vycházejí nejčastěji z učebnic, s nimiž se sice pracuje dobře, ale mnohdy jsou příliš obecné. Proto jsem se rozhodla vyvinout tréninkové kurzy, které by daly studentům možnost koncentrovat se nejen na specifickou slovní zásobu, ale i na rozvoj speciálních dovedností v oblasti světa byznysu a pomohly jim tak získat lepší pozici ve firmě či na trhu práce („Get that job“!).

O jaké semináře je u nás největší zájem?
Jedním z nejpopulárnějších seminářů je Vedení efektivní prezentace. Studenti se naučí, jak správně prezentovat svoje myšlenky, návrhy a přednášky. Tzn. jak si prezentaci připravit a rozčlenit, na co klást důraz a co potlačit, jak se při prezentaci chovat a vypadat, jak poznat „své publikum“ a jak s ním jednat, jak používat pomůcky, jaké očekávat dotazy a jak na ně odpovídat. Kromě prohloubení manažerských dovedností se studenti procvičí v používání správných výrazů, větných vazeb, frází a propojení a začnou je používat tam, kde je třeba. Celý trénink je veden  v angličtině.

Žádané jsou též semináře Umění jednat s klientem. Studenti si osvojí umění „prolamování ledů“ – odhad klienta, způsob vyjadřování (verbální i neverbální), umění argumentace i naslouchání, strategii vyjednávání. To vše je opět v angličtině, takže se student naučí krom správných výrazů i užitečné diplomatické obraty. Přitom si prohloubí znalosti vyjednávání a to i s představiteli různých kultur a mentalit. Dalším populárním tréninkem je Vedení meetingů, Obchodní korespondence, a Efektivní telefonování.

Kdo, či jaké profese se těchto seminářů účastní?
Většinou na seminářích učím střední a top management a také individuální manažery – záleží to na jednotlivých firmách. Někdy učím i sekretářky, jak správně vítat hosty, jaká slovní spojení používat při telefonické komunikaci, aby jejich hlas zněl přátelsky. Byli byste překvapeni, kolik lidí má v této oblasti neustále problémy. Často se mi stává, že v Čechách potkávám lidi, kteří místo toho, aby se usmáli a řekli „Dobré ráno“, se jen zamračí. Vzhledem k tomu, že tady žiji, jsem na to už zvyklá, ale pro „business people“ z jiných zemí je to asi šok.

Učíte tedy své studenty víc než jen cizí jazyk?
Ano. Chtěla jsem nabídnout něco víc než tradiční jazykový kurz, např. angličtinu potřebnou k vedení prezentace. Samozřejmě, že studenti potřebují znát správné fráze a musí vědět, kdy a jak je mají používat. Tomu je věnována velká část semináře. Semináře jsou sestaveny tak, aby studenti mohli získané praktické dovednosti využít v každodenním pracovním životě a nezáleží na tom, v jakém jazyce komunikují. Různé jazyky mají různé způsoby formulování myšlenek, což vyplývá z kulturních rozdílů. Například v angličtině velmi rádi používáme fráze jako „If I had known, I wouldn’t have done that“ nebo „If we had done this instead of that, it would have been much better“. Pro Čechy zní tyto formulace divně, protože nechápou, proč mluvit o něčem, co se již stalo a co nemůžete změnit. V angličtině je tento myšlenkový postup velmi důležitý, protože tím demonstrujete, že si uvědomujete nedostatky, případně chyby z minulosti, a že jste se z nich poučili. Anglický nebo americký šéf by od členů svého týmu takovýto přístup očekával.

Jaké metody na business-seminářích využíváte a v čem se liší od tradiční jazykové výuky?
V současnosti se výuka angličtiny výrazně liší od starého stylu státních škol, který každý zná. Studenti v dnešních kurzech a seminářích jen nesedí, aby poslouchali lektora. Všechno vychází z přenesení aktivity z učitele na studenta, což je mnohem efektivnější, než když učitel 45 minut na studenty jenom mluví a nakonec se stejně každý musí „jazyk“ učit doma, aby byl připraven na test. Mezinárodní společnosti chtějí kreativní, dynamické a samostatně myslící osobnosti. A tomu se musí přizpůsobit i výuka.

Na seminářích Caledonian Training je kladen největší důraz na praktická cvičení, proto používám dobré i špatné případové studie. Tak se spolu se studenty můžeme zaměřit nejenom na jazyk, ale také na jejich přístup k řešení problému. Studenti si tak procvičí různé formy chování, vystupování a přístupu a uvědomí si, co je třeba vylepšit. Někdy mají účastníci seminářů skvělé nápady, ale jindy je jejich myšlení příliš konzervativní, formální nebo nevhodné pro mezinárodní společnosti.

Svět obchodu se neustále mění a to, co se učilo před 10 až 20 lety je již neaktuální a při hovoru s rodilým mluvčím to zní opravdu směšně. Studenti jsou často překvapeni, když je upozorním na nějakou chybu, zvláště jedná-li se o něco akceptovatelného v češtině. Například používání titulů nebo oslovování typu „Mr Director“ je v Čechách velmi běžné, ale Angličanům to zní velmi směšně. Lidé z UK a USA by se tím velmi dobře pobavili, mysleli by si, že jste maximální snob, když používáte univerzitní tituly. Poznání kulturních rozdílů je velmi důležitou součástí semináře. Když vám rozumí Čech, neznamená to, že vám bude rozumět také někdo z jiné země, rodilí mluvčí nebo jiní.

Na seminářích používáte též videozáznam. V čem to studentům pomáhá?
Využívám video kameru a nahrávám studenty v průběhu semináře, protože sebejistota a sebevědomí jsou také velmi důležité. Někteří se ze začátku stydí a mají obavy, ale tento tlak je na druhé straně motivující, protože je dožene k lepším výkonům. Objektiv kamery může být zastrašující, ale takové je i skutečné publikum. Dělat chyby před kamerou je mnohem lepší než před skutečným auditoriem, když vedete prezentaci. Použití kamery má své výhody také v tom, že studenti po překonání úvodního strachu své výkony vylepšují na základě vlastní nahrávky. Na záznamu vidí sami sebe vést prezentaci a rychle se učí z chyb, které udělali.

Hodně lidí je k sobě příliš kritických a mnozí si vůbec neuvědomují věci, které jsou ostatním zřejmé. Týká se to například řeči těla a používání vizuálních pomůcek. Někdy se tak studenti sami sobě zasmějí a pobaví se. Ze záznamu třeba zjistí, že kus papíru s poznámkami, který jim při prezentaci tak pomáhá, vnímá publikum rušivě, takže ho okamžitě přestanou používat.

A na závěr: Jak se cítíte na konci každého semináře?
Když někdo absorbuje tolik informací v tak krátkém časovém úseku a pozoruji, že je opravdu efektivně využívá, mám radost. Je to skvělý pocit i ocenění mojí práce, když vidím, že člověk, který zpočátku postrádal sebejistotu a nevěřil si, může prezentovat svoje myšlenky v angličtině. Na konci semináře vidím studenty na začátku cesty k úspěchu a můžu k nim cítit jenom respekt.

Máte i vy zajímavý projekt či nápad v jazykovém vzdělávání? Napište nám: redakce@jazyky.com

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady angličtina, překlady italština, překlady do němčiny a překlad do ruštiny.

Přidat komentář