Jazykové kurzy vytvářejí u OPEN DOORS klienti

Jazyková škola může navrhnout
vzorové studijní plány, učebnice a lektory, nakonec je to však
vždy klient, který rozhodne, kým, podle čeho a jakou metodou
budou kurzy vedeny. V době rozkvětu informačních technologií
je množství studijních materiálů a výukových metod nepřeberné,
proto ještě před zahájením kurzu dává jazyková škola OPEN DOORS klientům možnost výběru.

Firemní kurzy na míru

Jedna právnická kancelář vyjádřila coby náš zákazník přání, aby se její zaměstnanci zdokonalili ve schopnosti pohotově diskutovat a podpírat svá stanoviska argumenty. Kurs nakonec probíhal zcela netradičně. Studenti znali týden dopředu téma pro diskusi (například legalizace lehkých drog či výběr mýtného na dálnicích). Rozdělili se do dvou skupin, z nichž každá zastávala opačný názor. Mluvčí obou skupin vždy na začátku představili hlavní argumentaci, poté se rozeběhla volná diskuse. Lektor zaujímal pozici moderátora, zasahujícího do diskuse jen v případě nutnosti. Nakonec výkony obou stran zhodnotil, podal zpětnou vazbu k chybám a vyhlásil vítěze dne (kterého poražená strana povinně odměnila potleskem).

Byť je uvedený příklad spíše výjimkou, i takovouto podobu mohou mít po dohodě s klientem námi poskytované kurzy. Jazyková škola OPEN DOORS nabízí firemní kurzy a individuální kurzy angličtiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny. Výuku zajišťují kvalifikovaní čeští i rodilí lektoři, kvalita výuky je průběžně sledována.

Každá lekce znamená přínos

Ať už jde o kurz psaní, konverzace nebo klasický kurz s učebnicí English New File, náš student by měl odcházet z hodiny obohacen o nové poznání: slovo, část gramatiky, schopnost otevřít a uzavřít jednání v daném jazyce…  Lektoři jsou vedeni k tomu, aby již před začátkem hodiny věděli, co by si měli studenti z hodiny odnést. K tomuto cíli by měli směřovat jednotlivé aktivity v lekci. A také závěrečné shrnutí, které dává poslední možnost ověřit si, že se lekce neminula účinkem.

Nebojte se testování!  

Klient rovněž rozhoduje o tom, zda studenti skládají průběžné testy na konci každého semestru, a co by mělo být jejich předmětem. Obecně testování klientům vždy doporučujeme. Domníváme se, že naučí-li student prodávat své vědomosti, bude umět lépe zvládat „testy“, které před něj staví každodenní praxe. Každé testování je zároveň zpětnou vazbou pro studenta i pro lektora, který na základě jeho výsledků může klást větší či menší důraz na konkrétní aktivity v hodinách.  

Dveře otevřené z obou stran

Jazyková škola OPEN DOORS otevírá studentům dveře do světa, který se závratnou rychlostí mění a propojuje a s tím roste i potřeba lidí domluvit se. Z druhé strany otevírá dveře nejrůznějším osvědčeným pedagogickým postupům a pomůckám, aby dokázala na přání klientů pružně reagovat. 

Kontakty

OPEN DOORS, jazyková škola
Verdunská 707/15,
160 00 Praha 6
GSM: 737 785 889
tel: 222 942 496
e-mail: info@opendoors.cz

Přidat komentář