Jazykové kurzy pro děti i dospělé v JŠ Astra

Domácnost, práce, nakupování, vaření, kroužky… Nechybí vám v tomto koloběhu moderního života něco? Aha, tak to už anglicky umíte. Nebo ne? Že to s dětmi nejde? Bejvávalo. Nová doba a jazyková škola Astra s sebou přinášejí kurzy anglického jazyka s hlídáním dětí. Pojďte si vybrat, kde si vaše děti budou hrát, zatímco se budete učit!

Tati, mami, jdeme se učit!

Přihlásit své dítě do angličtiny je dnes téměř samozřejmostí. Proč ale nad svojí přihláškou tak váháte? Odpověď je nasnadě: Málo času, hodně práce, žádné hlídání. Máte pravdu – dnešní uspěchaná doba nedává moc prostoru ani manželům nuceným k workoholismu, ani pořád ještě zaměstnaným babičkám, aby si v klidu a beze stresu užili radost z hlídání svých ratolestí.

Co ale naštěstí tahle doba umožňuje je, aby už i miminka a batolátka mohla se svými rodiči dělat téměř vše – jezdit na kole, obědvat v restauraci a … chodit do jazykového kurzu. 

Jazyková škola Astra připravila na následující školní rok kurzy anglického jazyka pro děti, zaměstnané dospělé i maminky na mateřské dovolené s možností hlídání dětí v dětském koutku přímo v místě výuky. 

Angličtina pro dospělé

Kurzy anglického jazyka pro dospělé probíhají ve všech jazykových úrovních (od věčných začátečníků až po pokročilé) a v různých typech – intenzivní, individuální, všeobecné, konverzační, specializované či víkendové. Probíhají ve skupinkách maximálně 6 osob a konají se v ranních, dopoledních, odpoledních nebo ve večerních hodinách. 

Kurzy pro maminky na MD probíhají v ranních, dopoledních, případně i odpoledních hodinách. Jsou zaměřeny především konverzačně se systematickým probíráním gramatiky.

Vyučuje český lektor, rodilý mluvčí nebo se ve výuce střídají český lektor i rodilý mluvčí. 

Klientům je k dispozici anglická knihovna s kazetami a CD podle jednotlivých jazykových úrovní. V případě zájmu zaměstnavatele poskytuje JŠ Astra možnost výuky přímo na pracovišti

Kurzy specializované angličtiny

Kromě kurzů všeobecné angličtiny nabízí jazyková škola Astra také tyto speciální kurzy:
Kurzy obchodní angličtiny – obsahem výuky je především slovní zásoba z oblasti obchodu, vedení jednání, prezentace a telefonní hovory.

Kurzy obchodní konverzace – cílem kurzu je nabytí sebejistoty při vedení obchodních jednání, prezentací, účastnění se diskuzí a používání angličtiny v pracovním životě.

Angličtina pro absolventy – je určena pro ty, kteří se chtějí zdokonalit v komunikačních dovednostech nezbytných pro úspěšné absolvování přijímacího pohovoru a vedení osobních a pracovních jednání.

Turismus a cestování – kurz je určen pro ty, kdo pracují v oblasti cestovního ruchu. 

Kurz pro zdravotní sestry – kurz je určen především pro zdravotnické pracovníky, od lékařů a sester až po pracovníky zdravotních pojišťoven a farmaceuty. 

Angličtina pro děti

kurzech pro nejmenší se dětí učí anglicky přirozeně pomocí her, písniček a činností, které je baví. Počet dětí ve skupině je 6 – 9. Výuka probíhá za přítomnosti rodičů, kteří se u mladších dětí aktivně účastní výuky. Rodiče nemusí umět anglicky.

kurzech pro starší děti se začíná systematicky probírat i gramatika, důraz je však kladen především na konverzaci a správnou výslovnost. Vyučujícími jsou jak čeští lektoři, tak rodilí mluvčí. K dispozici je také anglická knihovna pro děti s možností zapůjčení knížek a CD domů. Kurzy jsou celoroční s návazností v dalších letech.

Proč si vybrat Astru?

  • přátelský a profesionální přístup kvalitních českých i anglických lektorů
  • systematický, pestrý a vyvážený učební program
  • široká nabídka výukových materiálů
  • hlídání dětí v kurzech pro maminky na MD
  • příjemné prostředí a pohodová atmosféra
  • snadná dostupnost – výuka probíhá v 8 lokalitách města Brna

Kontakt:

ASTRA- jazyková škola s.r.o.
Obřanská 60 (budova Tepláren)
Brno – Maloměřice 614 00 
www.astrajs.cz

Přidat komentář