Jazyková výuka pomocí her

Při ukládání nových informací do mozku hrají velkou roli emoce. Sociální kontakt a zprostředkovaná pravidla pak mají také pozitivní vliv na učení. Kdy toto všechno žáci aplikují dohromady? Při výuce jazyků pomocí her.

Jazykové výukové hry musí být vždy předem pečlivě promyšlené a mají vhodně doplnit a obohatit výuku. Slouží nejen k uvolnění atmosféry a zábavě, ale převážně také mají žáky dovést k předem danému cíli – naučit se něco nového. Vše je dopředu promyšlené a hra je vhodně zvolena na daný věk a počet žáků ve výuce. Studenti jsou při hrách vedeni k práci jednak ve větším počtu, ale také v menších skupinách nebo dokonce na plnění úkolů v páru.

Hry opravdu fungují

75672841Už několik století se ví, že hra má pozitivní účinek na lidskou psychiku. Už ve Starověku se využívaly hry právě k učení. Zábava a legrace zvyšuje chuť se učit a vnímat nové zkušenosti. Hra zároveň zvyšuje motivaci a touhu dostat se do cíle a nabízí zajímavé ozvláštnění běžné hodiny. Žáci vlastně nevědomky spojují několik činností dohromady, pozitivně tato cvičení účinkují na dynamiku skupiny a vytvářejí autentické komunikační situace.

Co s chybami?

Když se studenti učí novou látku, jsou ihned opravováni, aby dále používali správný tvar. Při přirozené komunikaci ale často v zápalu řeknou nesprávný výraz a až časem pochopí, že to nebylo vhodné, případně gramaticky správné. Prostor pro chyby a jejich opravování je i u výukových her. Není zde dobré žáky opravovat přímo a rušit tak průběh, ale chyby si zapisovat a na konci hry je následně probrat. Nejen lektor si ale může chybu uvědomit. Spolužáci nebo samotný žák si následně při analýze hry uvědomí, že některé slovíčko nebo frázi použil nevhodně nebo úplně špatně. Dostanou tak vhodnou zpětnou vazbu a učí se mnohem přirozeněji.

Jak bude hra vypadat záleží na učiteli

153681171Hry do výuky zasazuje a vybírá vždy učitel. Určuje  začátek hry a dobu, kdy se s ní začne, její průběh a následné vyhodnocení. Pokud nevhodně zasadí tuto činnost do hodiny, může se setkat nejen s nechutí, ale také s neúspěchem a opačným efektem než měla hra původně mít. Metody, které lektor použije by měly vždy být pro žáky zábavné, příjemné, motivující, rozvíjející co největší potenciál a nutit je přirozeně využít veškeré jejich dosavadní znalosti.

Přidat komentář