Jazyková animace

Konverzace v cizích jazycích by měla být nedílnou součástí výuky jazyků. Často se však setkáváme s bariérami, které nám znemožňují použití pasivního jazyka v praxi. Jazyková animace je nenásilnou metodou výuky cizích jazyků, která je zaměřena především na komunikaci.

Jak funguje jazyková animace

Jazyková animace je vždy přizpůsobena na míru konkrétnímu jazyku – tj. bere v potaz to,  že každý jazyk je jiný a vyžaduje speciální přístup k výuce.

Metoda je ojedinělá i v tom, že kromě výuky hrou, zapojení všech smyslů a odbourávání zábran při mluvení se snaží začlenit i kulturní a vlastivědné poznání související s daným jazykem. Lektoři se při její přípravě snaží pracovat s již stávajícími znalostmi a zdůraznit jen ty nejdůležitější poznatky.

Lektor se zaměřuje jen na základní slovní zásobu a gramatiku. Důležité je zejména jejich přímé využití.

Jazyková animace v praxi

Jazykovou animaci lze s úspěchem využít v situacích, kdy se potkávají lidé, kteří si zcela či částečně nerozumí. V praxi se tak s jazykovou animací potkáte u výměnných pobytů, bilaterárních projektů, letních táborů apod.

Samotná jazyková animace je časově relativně nenáročná (optimální dva až tři dny), její průběh se střídá s jinými aktivitami.

Příprava jednotlivých bloků jazykové animace by měla být kontinuální, bloky na sebe často navazují, i když není bezpodmínečně nutné pořadí dodržet.

Celá animace se rozvíjí zejména na základě dobrých kontaktů se skupinou a snaze přizpůsobit se jejím potřebám.

Jazykový animátor je prostředník mezi dvěma kulturami

Na jazykového animátora jsou kladeny náročné požadavky. Musí být schopen aktivně používat oba jazyky, a i když není součástí týmu (např. výměnné skupiny), spolupracuje s vedoucím týmu a bere v potaz potřeby účastníků i skupiny včetně programu.

Cíle jazykové animace

Metoda, která vznikla už po druhé světové válce se snaží probudit motivaci a zájem o jazyk a kulturu, odbourat předsudky a trému a také přinést pocit osobního obohacení, což souvisí s rozvojem schopnosti komunikovat v cizím jazyce.

Animace je používána pro seznámení s cizím jazykem, rozmluvení a odstranění komunikačních bariér, ale i pro rozšíření slovní zásoby či jen vzbuzení zájmu o výuku cizího jazyka.

Tandem

V českém prostředí můžete praktické uplatnění jazykové animace vidět na projektu Tandem, který se dlouhodobě věnuje česko-německým výměnným programům. Projekt aktivně spolupracuje na dalším rozvoji jazykové metody, školení nových animátorů a koordinaci dalších akcí a výukových materiálů.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad do angličtiny, překlady do ruštiny, překlad do němčiny a překlady ceník.

Přidat komentář