Jak získat vízum do USA

Láká vás práce či studium v USA? Ať již chcete vycestovat za studiem, pracovně nebo turisticky, v současné době je stále ještě potřeba mít platné vízum. Následující článek vám poradí, jak se nejlépe poprat s byrokratickým postupem na Velvyslanectví USA a vytoužené vízum získat.

Nepřistěhovalecká vs. přistěhovalecká víza

Na bezvízový styk s USA si Česká republika ještě bude muset minimálně dva roky počkat. Existují dvě hlavní skupiny víz a to víza přistěhovalecká a nepřistěhovalecká. Druhů tzv. nepřistěhovaleckých víz je celá řada.

Mezi nejfrekventovanější patří studentská, pracovní a turistická víza. Slouží zahraničním občanům k návštěvě USA na omezenou dobu. Umožňují přicestovat na letiště a požádat imigračního inspektora o povolení vstupu na území Spojených států. Samotné vízum však ještě není zárukou k povolení vstupu.

Žádost o vízum

Žádost o nepřistěhovalecké vízum se podává pouze elektronicky přes Internet. Celý formulář je v angličtině a musí být také anglicky vyplněn (tj. bez háčků a čárek, které angličtina nezná). Žadatelům, kteří neovládají anglický jazyk, vycházejí vstříc nejrůznější zprostředkovatelské agentury. Za poplatek vám pomohou žádost vyplnit a postarají se i o ostatní nezbytné náležitosti. Návod na vyplnění však naleznete i na stránkách velvyslanectví (v češtině) a Internetu.

Všichni uchazeči musí vyplnit elektronický formulář DS-156 pro sjednání pohovoru. Muži ve věku 16 – 45 let navíc vyplní formulář DS-157 a studenti (žadatelé o víza typu F, M, J) formulář DS-158 a před pohovorem uhradí ještě poplatek SEVIS (doklad o zaplacení s sebou). Elektronický formulář najdete na stránkách Velvyslanectví USA

Vyplněné žádosti je přiděleno číslo tzv. barcode, na jehož základě se si (opět elektronicky) vyberete den a čas vašeho pohovoru.

Pohovor na velvyslanectví

Po vstupu na konzulární oddělení je nutno se zaregistrovat. Připravte se na to, že na ambasádě strávíte zhruba hodinu (konkrétní čas závisí na tom, v kterou hodinu jste objednáni). Pohovory jsou naplánovány ve skupinách asi po 45 lidech, ale k samotnému pohovoru přistupuje každý ze žadatelů sám. 

U pohovoru je nutné mít s sebou:

  • cestovní pas platný ještě nejméně 6 měsíců po návratu do ČR
  • fotografii 5×5 cm
  • vyplněný formulář DS-156 EVAF (všechny 3 strany!)
  • vytištěnou stránku se dnem a časem pohovoru
  • originál potvrzení o zaplacení vízového poplatku (vízový poplatek činí 131$ tj. přibližně 2358 kč). Pamatujte, že částku nelze zaplatit v hotovosti (tj. je nutné vložit peníze na účet banky – 8010 0900 852 073/0300; je také možné použít složenku aj.)
  • potvrzení o zaplacení kurýrní služby (185 kč), kterou opět nelze platit v hotovosti (účet č. 576 634 233/ 0300).
  • obálku  vaším jménem a adresou pro kurýrní službu
  • formulář DS-157 (dle předcházejícího odstavce)
  • další dokumenty potřebné podle druhu víza, např. potvrzení školy, instituce, zvací dopis, u podnikatelů živnostenské oprávnění, daňové přiznání, výpis z obchodního rejstříku, výpis z bankovního účtu za poslední 3 měsíce a podobně.

V naléhavých případech (nemoc, úmrtí přímého člena rodiny, urgentní obchodní cesta atd.) je k elektronické verzi formuláře nutno přiložit ještě žádost o urychlený termín pohovoru a zaslat na e-mail: consprague@state.gov. 

Žádost musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, datum narození, tel. číslo, zdůvodnění žádosti, datum a hodinu již předem sjednaného pohovoru. Týž den bude posouzena oprávněnost žádosti a žadatel bude vyrozuměn. 

Přidělení víza

Každý žadatel je posuzován individuálně. Kromě doložení účelu cesty musí vysvětlit a potvrdit, že nemá v úmyslu v USA zůstat, že má prostředky na uhrazení nákladů spojených s pobytem v zemi, že má pevné vazby (citové, rodinné, ekonomické) doma. Tyto a podobné argumenty většinou zapůsobí.
Ještě v den pohovoru americký konzul rozhodne, zda vám vízum udělí nebo ne.

V kladném případě zůstane žadatelův pas na velvyslanectví a spolu s vízem (platným 10 let, ale záleží samozřejmě také na platnosti pasu) dojde na uvedenou adresu kurýrní poštou do několika dnů.

V případě odmítnutí víza je pas žadateli vrácen a ten na tel. č. 222 518 818 zažádá o vrácení částky 185 Kč za kurýrní službu.

Pokud chybělo širší vysvětlení účelu cesty, nějaké doklady, žádost byla neúplná, nepodepsaná, ale bude-li vše do jednoho roku splněno, nebude účtován nový poplatek za další žádost o vízum.

Výjimky, kdy je podání žádosti jednodušší

Existují i specifické případy, kdy postup není tak striktní anebo je přizpůsoben určitým skupinám žadatelů. Je to např. nový program NON IMIGRANT VISAS pro žadatele o obchodní víza, kteří jsou členy americké obchodní komory AmCham. Ten posiluje ekonomiku a obchodní vazby mezi ČR a USA a zjednodušuje a zefektivňuje vízový proces (více na http://www.amcham.cz).

Další výjimkou jsou občané nad 79 let. Ti nemusí na pohovor, stačí když vyplněný formulář, doklady a potvrzení vloží do obálky a vhodí do plastové schránky DROP BOX v přízemí velvyslanectví.

I přes určitý byrokratický postup je o pobyt v USA stále velký zájem, o čemž svědčí 32 tisíc víz, které byly našim občanům uděleny v loňském roce.

Kontakty

Velvyslanectví Spojených států amerických
Tržiště 15
118 01 Praha 1

Potřebné informace dostanete prostřednictvím žluté linky 900-389-042 v pracovní dny 9.00 -18.00 a v sobotu 10.00 – 15.00. Sazba hovorného je 38 (42) Kč/min. Pokud se nedovoláte na linku, zkuste e-mail consprague@state.gov nebo webové stránky http://czech.prague.usembassy.gov

Často kladené dotazy                                                

Související články:

Víza do USA: poplatky
Kanada: vízová povinnost
Změny v procesu udělování víz do USA 

Informujte se o možnosti vrácení daní při práci v zahraničí.

 

 
 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: tlumočení italština, překlady z angličtiny, překlad němčina a překlad španělština.

Přidat komentář