Jak vybrat vhodný jazykový kurz?

Rozhodně by každý člověk, ať už vybírá kurz pro sebe či jako HR pro svoji firmu, měl výběru věnovat čas a stanovit si své priority. Forem výuky je mnoho, počínaje klasickou tzv. docházkovou výukou, přes e-learning a blended-learning, až po výuku on-line, tzn. student a učitel spolu komunikují v reálném čase přes internet.

Ač jsou tyto styly na první pohled odlišné, jádro je stále stejné. Každý kurz musí mít jasně stanovené realistické cíle (definovanou úroveň znalostí), které vycházejí ze systematické analýzy potřeb. Je jasné, že ke stanovení cíle je nutno absolvovat vstupní test. K dosažení cíle napomáhá dobře vypracovaný, pro studenta srozumitelný, plán výuky (sylabus), který se pravidelně upravuje dle aktuálních potřeb.

Rozvíjené jazykové dovednosti musejí být rovněž srozumitelně popsány tak, aby je pochopil i nelingvista. K tomu slouží deskriptory Evropského referenčního rámce pro jazyky, které se rovněž objevují na všech jazykových certifikátech v EU. I když cílem kurzu není formální zkouška, měl by každý frekventant vždy absolvovat závěrečný test a dostat zpětnou vazbu, tzn. relevantní smysluplné hodnocení v relaci ke stanovenému cíli.

Kvalitní jazyková škola považuje tyto věci za samozřejmé a studentovi
poskytne k jakémukoli vybranému stylu výuky vždy potřebný servis, který
mimo jiné rovněž znamená napomoci zvolit ten druh výuky, který potřebám
jednotlivce nejlépe vyhovuje.

V současné době, kdy se stále více
snažíme šetřit a omezovat výdaje, bychom při výběru měli být obzvláště
opatrní. Své investice do vzdělání zúročíme pouze výběrem kvalitního
vzdělání. Zprostředkovatelé, kteří nabízejí služby za dumpingové ceny,
kvalitu poskytovat nemohou. 

Okřídlené rčení „Nejsem tak bohatý, abych
si mohl kupovat levné věci“ sice dnes kdekdo v reklamách zpochybňuje, v
oboru jazykového vzdělávání, kde stěžejní je kvalitní kantor
s patřičným zázemím, to však platí a platit bude.

Členové Asociace jazykových škol ČR

Akcent International House Prague
Praha 4, Bítovská 3, 140 00
www.akcent.cz
IH ILC Brno, s.r.o.,

Brno, Sukova 2, 602 00
www.ilcbrno.cz
Alka Language Specialists
Praha 1, Václavské nám. 21, 110 00
www.alka-ls.cz
Lingua Centrum,
Olomouc, U Stadionu 1205/10, 779 00
www.lingua-centrum.cz
Brno English Centre, spol. s r.o.
Brno, Starobrněnská 16/18 602 00
www.brnoenglishcentre.cz
Jazyková škola P.A.R.K.
Brno, Staňkova 361/8c, 602 00
www.jspark.cz
Caledonian School P.Y.S. a.s.
Praha 5, Vltavská 24/3101, 150 00
www.caledonianschool.com
Polyglot, spol. s r.o.
Praha 4, Mečislavova 223/8, 140 00
www.polyglot.cz
Channel Crossings
Praha 2, Lazarská 8/13E; 110 00
www.chc.cz
Pygmalion, s.r.o.
Český Těšín, Smetanova 1912/5, 737 01
www.pygmalion.cz
Cloverleaf Limited, s.r.o.
Ostrava -Zábřeh, Dolní 31, 700 30
www.cloverleaf.cz
St. James Education Centre s.r.o.
Praha 2, Míru 15, 120 00
www.stjames.cz
English Link s.r.o.
Praha 6, Na Beránce 57/2, 160 00
www.englishlink.cz
The Bell School a.s.
Praha 10, Nedvězská 2223/29, 100 00
www.bellschool.cz
Glossa s.r.o.
Praha 1, Jindřišská 11, 110 00
www.glossa.cz
Threshold Training Associates s.r.o.
Praha 5, Wassermanova 1039, 150 00
www.threshold.cz

 

 

Přidat komentář