Jak vybrat dobrou jazykovku

Na internetovém portálu www.Jazykovky.cz najdete jazykovou školu, vyberete si konkrétní jazykový kurz, zavoláte do školy a domluvíte si schůzku. Školu navštívíte, oznámíte, že jste pokročilý, zaplatíte školné a … a co dál? Zkušenosti ukazují, že nic takového jako ideální škola, ideální učitel nebo ideální metoda pro všechny bez rozdílu neexistuje.

Motivace – nejlepší záruka úspěchu

Budu chodit do kurzu, protože si to přeje tchyně nebo šéf? Chci se učit jazyk, protože je to jazyk světový? Takovéto cíle jsou bohužel příliš neurčité. Lidé s konkrétním cílem, jímž je nejčastěji složení některé mezinárodně uznávané zkoušky, uspějí mnohem pravděpodobněji. V dobré jazykové škole (dále také JŠ) vám zkušený pracovník pomůže stanovit cíl během vstupního pohovoru. Mějte vždy na paměti, že čím vyšší je míra zaujetí pro učení, tím vyšší je šance na úspěch a tím méně ve skutečnosti záleží na metodě, učebnicích či učitelích. Existují lidé, kteří se naučili jazykům jen s pomocí rozhlasu prostě proto, že museli.

Získejte přehled

Před první návštěvou školy získejte přehled v nabídce jazykových kurzů. Pomocí vyhledávacích nástrojů na portálu www.Jazykovky.cz zjistěte nabídku jazykových kurzů ve vašem městě a počet jazykových škol (v menu Hledání školy). Pokud vás tedy zajímá výuka jazyků v Jihlavě, jednoduše si vyhledáte jazykové školy v Jihlavě nebo jazykové kurzy v Jihlavě pomocí vepsání města do kolonky a kliknutí na „Vyhledat jazykové školy“ nebo „Vyhledat jazykové kurzy“. Navštivte také internetové stránky vyhledaných jazykových škol pro získání bližších informací. Čím lépe půjdete na pohovor připraveni, tím více si z něho odnesete.

Osobní návštěva

Při první návštěvě školy se hodně ptejte a všímejte si, jak poučeně vám pracovník školy odpovídá na otázky. Vnímejte atmosféru školy. Zkuste se dohodnout na hodině zdarma, nejlépe u lektora, který by měl učit váš kurz. Pokud vám zaměstnanci školy nejsou při první schůzce právě sympatičtí, běžte raději o dům dál.

Ptejte se bývalých studentů

Získejte osobní reference od bývalých studentů a případně i informace o úspěšnosti absolventů při mezinárodních zkouškách. Uvědomte si však, že jen málo studentů prošlo více jazykovými školami. Pokud se zachováte pouze podle jejich rady, možná nebudete zklamáni, ale nemusíte si vybrat školu, která bude vyhovovat právě vám. Každému vyhovuje trochu jiný přístup; velmi záleží na konkrétním lektorovi. Poradit při výběru školy vám pomohou také zaměstnanci vzdělávacích organizací.

Rozřazovací test a pohovor

Skutečnost, že se sám cítíte například jako pokročilý, může být zavádějící. Dobrá jazyková škola nabídne písemný rozřazovací test a pohovor, na základě kterých budete zařazeni do studijní skupiny odpovídající vaší pokročilosti a vašim potřebám. Řada dobrých škol má test přístupný i na svých internetových stránkách. Také případný přechod do jiné třídy by neměl být problém. Kvalitní jazyková škola by měla mít stabilní časový plán výuky a rozvrh hodin.

Odbornost lektorů

Ověřte si, zda jazyková škola zaměstnává vyučující s dostatečnou kvalifikací pro výuku cizího jazyka. Každý cizinec nemusí být dobrý pedagog jen proto, že mluví cizí řečí.

Smlouva o výuce

Zajímejte se o zejména to, za jakých podmínek můžete od studia odstoupit, co dělat, když nečekaně onemocníte apod. Seriózní jazyková škola by vám měla nabídnout jasně a přehledně formulovanou smlouvu o výuce.

A co dál?

V jazykovce vám také poradí, jak dál po ukončení kurzu a co dělat pro to, aby vaše nově nabyté vědomosti neupadly příliš rychle v zapomenutí. Mohou vám kupříkladu zprostředkovat studium na zahraniční jazykové škole. Dobré školy mívají vlastní knihovnu, organizují pravidelná setkání či nabízejí bohatý společenský program, který by se však neměl omezovat jen na to, že se výuka třikrát týdně odehrává v hostinci.

Několik oblíbených mýtů

Učitel mě to naučí. Omyl!

Učit se budete muset sami. Učitel vám pomůže jen tehdy, budete-li chtít. V jazykové škole vám také pomohou sledovat váš postup pomocí pravidelných testů či pohovorů.

Rodilý mluvčí je nejlepší učitel. Omyl!

Kolik z nás by dokázalo učit někoho češtině? K tomu, aby se člověk stal v učení skutečně profesionálem, nestačí jen znalost předmětu samotného. Je nezbytné, aby budoucí učitelé prošli důkladným školením. Například ve výuce angličtiny je dokládán některý z mezinárodně platných učitelských certifikátů (RSA CELTA či jiný TEFL certifikát). Kontakt s rodilými mluvčími je samozřejmou součástí moderní vyučovací hodiny, neřeší však vše. I mnozí čeští učitelé jsou již natolik jazykově i metodologicky vybaveni, že mohou nabídnout pohled na učení rodilým mluvčím neznámý. Sami byli studenty, sami se jazyku museli nějak naučit a jejich zkušenost pro vás bude přínosem.

Tradičního rozdělení hodin na „gramatiku s českým učitelem a konverzaci s rodilým mluvčím“ se v dobré JŠ nedočkáte. Světu učení vládne tzv. komunikativní učení a proškolený učitel vede hodiny tak, že se vám dostane procvičování „přesnosti“ i „plynulosti“ zároveň. Budete se cvičit v používání čtyř základních dovedností – poslechu, mluvení, čtení a psaní. Mluvit cizí řečí se naučíte jen tím, že ji budete cvičit při používání v reálných situacích.

Zázračné metody. Omyl!

Pro dospělé je učení se jazykům zpravidla tvrdá práce. Kdo tvrdí opak, je podezřelý. Určitě existují úspěšnější a efektivnější formy výuky, zázraky se ale nedějí.

Nejvíce se naučím individuálně. Omyl!

Ve skupině můžete komunikovat s ostatními, učíte se z jejich chyb, máte větší motivaci. Individuální výuka je zase intenzivnější. Dobrým řešením je výuka v malé skupině doplňovaná individuálními hodinami.

 

 

Proč si nevybírat jazykovku bez referencí? Vyberte si tu, která se nebojí referencí svých studentů.

Hledáte jazykovou školu? Zde si určitě vyberete:

Jazyková škola

Jazyková škola Praha

Jazyková škola Brno

Jazyková škola Ostrava

Přidat komentář