Jak tvořit s dětmi v mateřských školách?

I v letošním roce brněnské školské zařízení Lipka pozvalo pedagogy z mateřských škol na Konferenci k environmentální výchově. Tématem letošního, již desátého ročníku je umění v ekologické výchově a řeč bude například o landartu a tvoření v krajině nebo o hudbě a působení hluku na lidský organismus.

Již podesáté se sejdou učitelé z mateřských škol na Konferenci k environmentální výchově v MŠ. Na konferenci se svými příspěvky vystoupí mimo jiné zážitkový pedagog Petr Kubala, muzikoterapeutka Marie Beníčková, výtvarnice Zdenka Štefanidesová ze Sluňákova – centra ekologických aktivit města Olomouce nebo Světla Froncová a Pavlína Veselá z Lipky.

Důležité jsou informace a správná inspirace

„Pedagogové se budou moci zúčastnit několika workshopů věnovaných výtvarné či dramatické výchově, umění slova a vytváření příběhů, odnesou si inspiraci a náměty pro hudební výchovu a muzicírování,“ říká hlavní organizátorka konference Jitka Martínková z Lipky. Na konferenci pedagogové získají množství informací, ale také praktické nápady na aktivity do výuky. „Lektoři z Lipky učitele z mateřských škol například naučí, jak vyrobit jednoduché rytmické nástroje z přírodních materiálů a představí také různé hry, které se dají využít na procházkách nebo na zahradě školky,“ doplňuje Martínková.

Proč je umění důležité v předškolní výchově dětí vysvětluje Zdeňka Štefanidesová: „Tvoření v přírodě nabízí nepřeberné možnosti jejího využití, rozvíjí fantazii i estetické cítění dětí. Pokud se navíc děti samy podílí na spoluutváření prostoru, kde žijí, utvářejí si k danému místu vztah. Na takovém místě se pak cítí dobře, a co víc – mají tendenci o něj pečovat a chránit jej.“

Konference v Brně

Konference pořádaná Lipkou – školským zařízením pro environmentální vzdělávání proběhla ve čtvrtek 28. února 2013 v prostorách Administrativního a školicího centra JMK na ulici Cejl v Brně. Akce je finančně podpořena Jihomoravským krajem a Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy.

Přidat komentář