Jak to mluvíte? To je katastrofa! 1

Himl hergot, donr vetr, krucifix! Než tohle stačíte říct, už jste na zemi. V minulém díle byla řeč o sněhové kalamitě, dnes o tom, jak to vypadá venku na chodnících v posledních několika dnech. Respektive o tom, co se může stát, když nedáváte bacha na to, kam šlapete.

Klít se nemá, to je pravda. Používat taková slova je společensky neúnosné. Někdy je to ale třeba, aspoň se člověku uleví. Navíc vám nějaká ta nadávka uklouzne spíš tehdy, když se vám nestane nic hrozného. Prostě vstanete a mašírujete dál.

Horší je situace, kdy vstát nemůžete. To pak skončíte na ambulanci, kde vás obandážují, napíšou recept na tabletky proti bolesti a pozvou za pár dní na kontrolu. Vy to cestou domů vezmete přes apatyku, kde si vyzvednete léky, přikoupíte ještě nějaké vitamíny a…

…a teď, když už největší šok pominul, začnete nadávat. Buď sami sobě, nebo na cokoli, na co si zrovna vzpomenete. A buď nahlas, což přitáhne pozornost okolí, nebo jen tak pro sebe, čímž se zase dostanete do stresu. Proto si ulevte, ale řiďte se mottem: Jednou a dost!

katastrofa = die Katastrophe (původně z řeckého „katastrofé“ – převrat, konec, záhuba)
himl hergot = zkomolenina německých výrazů, jejichž spojení v překladu do češtiny nemá používaný ekvivalent

  • der Himmel = obloha
  • der Herr = pán
  • der Gott = bůh

donr vetr = opět zkomolenina, i v tomto případě v češtině nemající ekvivalent

  • der Donner = hrom
  • das Wetter = počasí

krucifix = das Kruzifix (kříž), slovíčko pocházející z latiny – crucifixus = přibitý na kříž)
dávat bacha – pravděpodobně odvozenina a zkomolenina německého spojení Obacht geben

  • das Obacht = pozor
  • geben = dát, dávat

mašírovat = z německého slovesa marschieren, což je výraz pro pochodovat
ambulance = die Ambulanz¸opět výraz pocházející z latiny, kde existuje přímo výraz pro ambulanci = ambulatorium (ambulo = obcházet)
bandážovat = z německého die Bandage¸což znamená pevný obvaz; případně odvozenina od dalšího německého slovíčka der Verband = obvaz; přípona –age má francouzský původ
recept = das Rezept, původně z latiny
tabletka = die Tablette¸ opět původně výraz vyskytující se v latině
pár (dní) = das Paar (Tage), pochází také z latiny – par = stejný, rovný
kontrola = die Kontrolle, slovíčko francouzského původu
apatyka = die Apotheke, kořeny najdeme v řečtině – apothéké
vitamíny = die Vitamine (plurál), umělě vzniklé slovíčko mající původ v latinském vita a amin.
šok = der Schock, původně francouzské slovo (choc), přejaté z angličtiny (shock)
stres = der Stress (z latinského stringere = svírat, trápit)
motto = das Motto v němčině také znamená heslo, úsloví; německý původ slovíčka se dá ale s největší pravděpodobností vyloučit; ve francouzštině výraz mot = slovo

Vidimský, F. :Německo-český a česko-německý slovník, Praha: SPN, 1970

Předchozí díly seriálu "Německá slovíčka v češtině" 

1. díl seriálu Co Čech to muzikant. A co čeština to také němčina

2. díl seriálu V neděli jsem ukuchtila knedlíky z erteplí
3. díl seriálu Maur nebo Maurer?
4. díl seriálu Vercajk, kára, fanka a další
5. díl seriálu Jak po Šumavě běhala Novomužská se Sedlákem
6. díl seriálu Kostým, blůza, šnůra perel…
7. díl seriálu A jde se na špacír…
8. díl seriálu Nehraj si s tím futrálem na brýle…

9. díl seriálu Vá-NOC-e

10. díl seriálu Slevy, bankroty a kšefty
11. díl seriálu Hlavně zbytečně nešlajfuj

Jeden komentář k Jak to mluvíte? To je katastrofa!

  1. Odpovědět Easy Pro 5, 2018 9.51

    Dávat bacha není odvozeno z cizího slova,ale od trestance (Bach), který začal udávat své bývalé kumpány a došel ve spolupráci s tehdejší policií tak daleko,že přešel na „druhou stranu“ a sám se podílel na odhalování zločinů,jelikož věděl jak to v podsvětí chodí. Stal se, v dnešním názvosloví, vedoucím pracovníkem… Dej si bacha na Bacha

Přidat komentář