Jak si vybrat pomaturitní studium

Středoškoláci, kteří neuspěli u přijímacích zkoušek na VŠ, se rozhodují, co udělají s rokem čekání na další zkouškové termíny. Lákadlo volného roku stráveného cestováním nebo brigádou je veliké, ale  návrat do studentského života by nemusel být po roce jednoduchý. Nabízí se řešení, které je prověřené lety praxe, a tím je pomaturitní studium jazyků.

 

Jakmile se student rozhodne pro pomaturitní studium jazyků, vyvstává před ním otázka, jak správně vybrat školu. Protože je to otázka často diskutovaná a každá škola k ní již své řekla, je těžké si zvolit i mezi těmi, kdo nabízejí naprosto stejné podmínky. Pravděpodobně všechny školy deklarují dobré lektory, všechny školy nabízejí malé skupiny studentů, většina škol dodržuje počet odučených hodin stanovených vyhláškou MŠMT o pomaturitním jazykovém vzdělávání, často se studenti setkávají s možností využít ukázkovou hodinu. Bohužel případná negativa se projeví skutečně až po začátku výuky, přesně podle přísloví: „Když ptáčka lapají …“ Jaké tedy má student možnosti a co by měl udělat?

Motivace

Důležitým faktorem pro řádné studium je motivace a nejlepší motivací při studiu jazyka je získání mezinárodně platného certifikátu o dosažené úrovni.

Většina škol dnes nabízí kurzy jako přípravu k jazykovým zkouškám, většinou jde o zkoušky Cambridge ESOL, které jsou mezinárodně uznávané. Zkuste se ale zeptat, co znamená termín „garantujeme složení zkoušky“. Už na první pohled to zní nepravděpodobně a budete-li pátrat po garancích, nejsou žádné.

V tomto případě je jistě výhodou zvolit takovou školu, která ke zkouškám nejen připravuje, ale sama je pořádá a má tedy se zkouškami a jejich formátem bohaté zkušenosti. Navíc se dá předpokládat, že taková škola musela prokázat své kvality předtím, než získala licenci k pořádání zkoušek.
I to může napomoci při hledání kvalitní školy.

Reference

Ptejte se studentů, využijte ukázkovou hodinu k tomu, abyste po hodině vyzpovídali současné studenty a zjistili co nejvíce o průběhu výuky, o pocitech, které z výuky mají. Zjišťujte jejich subjektivní pocity. Budete to vy, kdo možná stráví příštích deset měsíců denně někde, kde se vám nemusí líbit.

Ukázková hodina

V průběhu ukázkové hodiny si všímejte, jakým způsobem učitel se studenty komunikuje. Je důležité, jestli umí navázat kontakt s jednotlivci, přitáhnout je k tématu a udržet jejich pozornost. V hodině by se měli studenti aktivně zapojovat do výuky a celá hodina by měla být postupně vystavěna společnými silami učitele a studentů. Pokud takový přístup v ukázkové hodině zaznamenáte, máte vyhráno. Našli jste tu pravou školu.

Kvalita lektorů

I kvalita lektorů se často stává argumentem, který má studentovo rozhodnutí ovlivnit ve prospěch konkrétní školy. Jak ji ale měřit? Jak zjistit, že učitel, který vešel do třídy je kvalitní a kvalifikovaný? Odpověď je jednoduchá. Nijak.

Jedním z vodítek může být pracovní vztah učitele k jazykové škole. Pokud jsou učitelé najímáni pouze na „volné“ smlouvy, může jejich vztah k výuce být vlažný. Lektoři v pevném pracovním úvazku většinou zůstávají se školou spjati, roste jejich loajalita ke škole a jejich motivace bývá větší. Takoví učitelé často sami pracují na zlepšení svých výukových metod. Nebojte se zeptat v jazykové škole na kvalifikaci lektorů, kteří vás budou učit, ptejte se na jejich profesní životopis.

Nezastupitelnou roli zde hraje i jazyková škola. Pokud si škola váží svých kvalitních lektorů umožní jim zvýšení kvalifikace pro výuku jazyků v metodických kurzech zakončených certifikací, např. Cambridge CELTA, Cambridge DELTA. Pokud má škola akreditaci na pořádání metodických kurzů pro učitele a aktivně na tomto poli pracuje, je to známka jejího zájmu o další rozvoj výukových metod a kvalifikace učitelů.

Výuková metoda

Existuje spousta výukových metod a pokud škola říká, že používá jen jednu, ale zaručenou, není to škola se silnou akademickou stránkou. Jde spíše jen o marketingový tah. Každý student je jiný a potřebuje i jiný přístup. Proto by bylo omezené se specializovat jen na jednu výukovou metodu.

Pro studenty i lektory je důležité využívat technické vymoženosti nejen pro zvýšení motivace studentů, ale také pro úsporu času v hodině, např. on-line studium gramatiky, samostudium apod. V hodině ve třídě zbývá potom čas na komunikaci se studenty, kteří si zde osvojují důležité návyky při používání jazyka.

Lokalita

Vedle zásadních kvalit jazykové školy, o kterých se zmiňujeme výše, jsou však ještě jiná kritéria, která mohou spokojenost studenta během školního roku ovlivňovat. Mezi ně patří bezesporu i lokalita, ve které škola vyučuje. Je dobré před podáním přihlášky zvážit, nakolik je pro vás důležitější být v „centru“ proti možnosti zaskočit si domů, vyřídit si osobní záležitosti v okolí bydliště, případně najít kamarády z blízkého okolí ve stejné škole.

Cena

Cena hraje svou roli téměř vždy, bohužel je opravdu těžké rozlišit, kdy je požadovaná částka odpovídající kvalitě a kdy nikoli. Proto pokud je to pro vás jen trochu možné, orientujte se podle ukazatelů, které je sice občas těžké získat, ale jsou o to průkaznější. I s cenou je totiž možné částečně pracovat, např. včasným rozhodnutím a platbou, získáním různých bonusů a podobně.

Pro výběr jazykové školy je tedy nejvyšší čas a nám nezbývá než vám popřát hodně zdaru a úspěchů při studiu jazyků.

Heda Elstnerová, AKCENT IH Prague

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jazykové školy v konkrétních městech hledejte zde:

Jazykové školy Praha

Jazykové školy Brno

Anebo se můžete podívat na velký přehled jazykových škol, které se specializují na pomaturitní studium angličtiny, popřípadě dalších jazyků.

 

Přidat komentář