Jak se zdokonaluje váš mozek při učení se více jazykům

Lidé se učí nový jazyk z mnoha různých důvodů – pro práci, studium, cestování, nebo prostě pro radost. Ať už je motivace jakákoli, mnoho studentů si uvědomuje, že tímto studiem obohacují svůj život. Ale věděli jste, že učení se cizímu jazyku mění i váš mozek?

Výzkumy ukazují, že studium nového jazyka může mít pozitivní vliv na fungování mozku v různém věku. Pojďme se podívat, jak to funguje.

Neurologický pohled na učení jazyků

Vědci již několik desetiletí zkoumají bilingvní jedince, kteří se od raného dětství učí dva jazyky. Cílem těchto studií je pochopit, jak plynulá znalost a ovládání dvou jazyků ovlivňuje kognitivní funkce člověka. Díky pokrokům v technologii magnetické rezonance jsou vědci schopni detailně sledovat rozdíly mezi mozky jednojazyčných a dvojjazyčných jedinců.

Mozek se skládá z neuronů, které jsou propojené spoji zvanými dendrity. Této oblasti se říká „šedá hmota“. Lidé, kteří mluví dvěma jazyky, mají více neuronů a dendritů, takže jejich šedá hmota je hustší. To nám umožňuje lépe myslet a zpracovávat informace, prodloužit a zdokonalit paměť a lépe kontrolovat a koordinovat pohyb.

Bilingvní (dvojjazyční) lidé mají také lepší propojení mezi různými částmi mozku díky bílé hmotě, což jsou nervová vlákna, která spojují všechny části mozku. Tato lepší propojení zlepšují komunikaci v mozku a pomáhají při učení.

A co lidé, kteří se učí jazyk později?

I když se začnete učit druhý jazyk až v dospělosti, stále z toho můžete mít velký prospěch. Učení nových věcí vytváří nová propojení v mozku a posiluje nervový systém. Pravidelné procvičování těchto nových dovedností udržuje mozek aktivní a zdravý.

Studium nového jazyka spojuje novost s praxí. Studenti se například učí nová slovíčka a gramatické konstrukce a v průběhu učení tráví čas opakováním a rozvíjením svých předchozích znalostí. Tato kombinace je jedním z důvodů, proč je studium jazyků tak efektivní pro trénování mozku a poskytuje ochranu proti demenci a dalším degenerativním neurologickým onemocněním starším studentům.

Nicméně, prospěch z jazykového vzdělávání mohou mít všichni. Je to pravděpodobně jedna z nejkomplexnějších duševních činností, kterou můžete provádět. Studium jazyků tedy představuje účinný způsob, jak procvičovat mozek.

Další výhody učení jazyků

Studium jazyků má i další pozitivní dopady:

  • Lepší studijní výsledky: Studenti, kteří se učí jazyky, dosahují lepších výsledků i v jiných předmětech, jako je matematika a přírodní vědy.
  • Lepší soustředění: Učení nového jazyka zlepšuje úroveň soustředění a bdělosti, a to v jakémkoli věku.
  • Silnější paměť: Pravidelné používání druhého jazyka posiluje paměť a pomáhá dosahovat lepších výsledků v paměťových testech.
  • Lepší komunikační schopnosti: Mluvení více jazyky zlepšuje schopnost vidět věci z různých perspektiv a zlepšuje celkové komunikační dovednosti.
  • Více kreativity: Dvojjazyční lidé jsou často kreativnější a lépe řeší problémy díky neustálému procvičování přepínání mezi jazyky.

Ať už se učíte nový jazyk z jakéhokoli důvodu, pamatujte, že to prospívá nejen vaší schopnosti komunikovat, ale také zdraví vašeho mozku!

 

Další zajímavé články najdete zde.

Zdroj: www.cambridge.org

Přidat komentář