Jak se stát tlumočníkem v pěti základních krocích

Pokud se věnujete studiu jazyků, víte, jak frustrující může být, když se nemůžete plně vyjádřit k osobě, se kterou mluvíte. Jako tlumočník pomáháte právě těmto lidem, kteří se nedokážou vyjádřit v cizím jazyce. Pokud se tedy chcete stát tlumočníkem a pomáhat lidem s vyjadřováním se v jim neznámém jazyce, pak je tento článek právě pro vás. 

Tlumočník nebo překladatel

Nejdříve si udělejme jasno v tom, co dělá tlumočník a co překladatel. Tlumočník pracuje s mluveným jazykem a musí mít výjimečné schopnosti poslechu a mluvení, protože překládá živý rozhovor. Na druhou stranu překladatel pracuje s psanými texty a musí vynikat ve čtení a psaní. Pro obě povolání jsou užitečné  studijní programy v oblasti cizích jazyků, komunikace nebo lingvistiky, a výhodou je také specializace v oblastech jako obchod, právo, inženýrství nebo medicína.

Krok 1: Začněte se základy

Na vaší cestě k profesionálnímu tlumočníkovi je prvním krokem sebehodnocení, které vám pomůže rozhodnout, zda máte „správné předpoklady“ pro tuto profesi.

Začněte pracovat na svých jazykových schopnostech

S dostatkem času, odhodlání a efektivních metod učení se může druhý jazyk naučit téměř každý. Rozdíl mezi základní znalostí jazyka a profesionální kompetencí je však značný.

Pokud vás myšlenka stát se tlumočníkem natolik láká, ale pochybujete o svých schopnostech, nevzdávejte to! Někteří lidé mají přirozený talent pro jazyk, zatímco jiní musí více pracovat a trénovat.

Zjistěte si své silné a slabé stránky ve vybraném jazyce, abyste mohli lépe zvládat gramatická pravidla, zapamatovat si slovní zásobu, porozumět rodilým mluvčím a ovládat správnou výslovnost.

Věnujte se studiu jazyků

Pokud jste nevyrostli v bilingvním prostředí, dosažení plynulosti jazyka na profesionální úrovni je dlouhodobý závazek. Existuje mnoho způsobů, jak se učit a zdokonalovat v cílovém jazyce. Zde naleznete užitečné tipy.

Udržujte si aktuální slovní zásobu a gramatiku

Jazyky se neustále rozvíjejí a mění, takže vaše kariéra tlumočníka závisí na tom, jak aktuální je vaše slovní zásoba a kulturní odkazy. Internet je skvělým zdrojem pro udržení aktuálních znalostí.

Pochopit kulturní souvislosti jazyka

Jazyk je více než jen slova a gramatika. Různé jazykové struktury a funkce odrážejí hodnoty, motivace, názory a historii daného jazyka a jeho mluvčích. Abyste skutečně rozuměli lidem, kteří mluví vaším cílovým jazykem, musíte se učit jazyk v jeho neustále se vyvíjejícím kulturním kontextu.

Časopisy, noviny a knihy jsou skvělým způsobem, jak se ponořit do jazyka a udržet si aktuální znalosti. Avšak pro tlumočníky, kteří se zaměřují na poslech a mluvení, nejsou tištěná média nejefektivnějším zdrojem informací.

Filmy, televizní pořady a videa jsou vhodnějšími způsoby, jak porozumět nejen jazyku, ale i lidem, kteří ho používají. Díky nejnovějším mediálním technologiím z celého světa se můžete naučit poslouchat, mluvit a myslet jako místní obyvatelé.

Naučte se být objektivní a důvěrní.

Úspěšní tlumočníci nemohou vyjadřovat své postoje k právě překládanému tématu.

Při tlumočení se posluchač soustředí na mluvčí, nikoli na tlumočníka. Bez ohledu na to, jaký je váš názor na určité téma, musíte jednoduše vyjádřit to, co mluvčí říká, aniž byste přidávali nebo ubírali informace.

A nejde jen o slova, která říkáte. Musíte zachovat kamennou tvář a nedobarvovat význam myšlenky svojí mimikou.

Simultánní nebo konsekutivní tlumočení

Existují dva typy tlumočení. Je důležité si vybrat ten, kterému se chcete věnovat primárně. Není však dobré zanedbávat i ten druhý, protože mnoho institucí požadují obě formy tlumočení. Na druhou stranu existuje i mnoho programů, které vás připraví na obě formy tlumočení. Základní rozdíl je:

  • Simultánní tlumočení: tlumočíte hned slova, která mluvčí říká.
  • Konsekutivní tlumočení: posloucháte po určitou dobu mluvčího a tlumočíte, jakmile se řečník odmlčí

Krok 2: Vyberte si specializaci tlumočení

Existuje mnoho oblastí, ve kterých mohou tlumočníci pracovat a specializovat se. Zde jsou různé kariérní příležitosti pro tlumočníky.

Tlumočení ve zdravotnictví

Tlumočníci ve zdravotnictví mohou pomáhat pacientům, kteří mluví jinými jazyky porozumět jejich diagnózám, prognózám a možnostem léčby. Tato role vyžaduje odbornou znalost lékařské terminologie a nejnovějších zákonů o ochraně osobních údajů. Existují školení, která se zaměřují na tyto specifické potřeby.

Soudní/právní tlumočení

Stejně jako v případě lékařského tlumočení, i soudní nebo právní tlumočník musí pracovat s maximální pečlivostí a diskrétností. Výsledky událostí v soudní síni mohou mít závažné důsledky na životy klientů.

Právnické vzdělání má samozřejmě velké plus pro tlumočníky, kteří se chtějí prosadit v tlumočení soudních procesů.

Obchodní tlumočení

Obchodní tlumočníci pomáhají podnikatelům při jednáních nebo usnadňují komunikaci mezi managementem a zaměstnanci, kteří hovoří jiným jazykem. Bez ohledu na specializaci je důležité mít znalosti obchodní terminologie a zvyklostí v obou jazycích. Existuje i mnoho firem, které nabízejí telefonický překlad mezi obchodníkem a cizojazyčným zákazníkem.

Tlumočení pro přistěhovalectví

Imigrační tlumočníci ulehčují komunikaci státních úřadů a nově přistěhovalých obyvatel a učí je zároveň porozumět jejich právům a zákonným povinnostem během celého imigračního procesu.

Diplomatická interpretace

Pokud jste někdy viděli tlumočníky se sluchátky na uších v OSN, kteří napomáhají ke komunikaci mnoha národů mezi sebou, viděli jste diplomatického tlumočníka při práci. Další mezinárodní setkání, například mezi hlavami států, jsou příležitostí, kdy jsou diplomatičtí tlumočníci potřeba.

Tlumočení v cestovním ruchu

Jazykové aplikace a příručky jsou skvělé pro cestování, zejména pro ty, kteří rádi cestují nezávisle. Nicméně někdy se cestovatelé ocitnou v situacích, které přesahují jejich slovní zásobu.

Tlumočníci v cestovním ruchu pomáhají návštěvníkům překonávat jazykové a kulturní bariéry v cizí zemi, což jim umožňuje úspěšnější cestování do zahraničí.

Krok 3: Zjistěte si, jaké certifikáty potřebujete

Certifikáty nejsou vždy povinné, ale některé z nich mohou pro váš tlumočnický kariérní růst přinést výrazné výhody.

Většina certifikací se zaměřuje na konkrétní oblast tlumočení a testuje jak vaše obecné jazykové schopnosti, tak i specializované znalosti v daném oboru. I když některé tlumočnické role nevyžadují doložení vašich dovedností, oficiální certifikace může významně zlepšit vaše pracovní příležitosti a pomoci vám zvýšit výdělek.

Získání a udržování certifikátu vyžaduje čas a finanční investici a obvykle je třeba ji pravidelně obnovovat. Je proto užitečné zvážit výhody a náklady spojené s jejím získáním a udržováním.

Krok 4: Přizpůsobte své studium tlumočnické práci

Zatímco lékaři, právníci a další profese mají přesně vymezenou cestu ke své profesi, budoucím tlumočníkům chybí jednoznačné požadavky na vzdělání. Bude stačit absolvování programu s certifikátem? Nebo budete také potřebovat bakalářský titul nebo vysokoškolské vzdělání?

Většina profesionálních tlumočníků vyžaduje minimálně středoškolské vzdělání s maturitou. Někdy je vyžadována také certifikace a/nebo vysokoškolské vzdělání. Často se však nároky na tlumočníka velmi liší napříč oborem a danou institucí.

Pokud si nejste jistí, jaké vzdělání budete potřebovat, můžete zvážit specializaci či dvojí obor, který vás naučí jak jazyk, tak i specifické aspekty tlumočení v konkrétním oboru. Například, pokud se chcete stát tlumočníkem pro rakouské firmy, můžete zvolit dvojí specializaci v oblasti obchodu a němčiny.

Krok 5: Procvičování s jazykovými zdroji

Kromě oficiálního vzdělání a certifikace je pro začínající tlumočníky důležité využívat doplňkové zdroje pro rozvoj jazykových dovedností.

 Zlepšete si své schopnosti poslechu

Všichni jsme zažili situace, kdy jsme špatně rozuměli někomu v cizím jazyce a pravděpodobně i ve svém mateřském jazyce. Různé poslechové materiály vám pomohou systematicky zlepšovat své schopnosti poslechu a naučit se vyhýbat běžným chybám v poslechu. Poslouchejte podcasty, sledujte filmy nebo poslouchejte audioknihy ve vašem cílovém jazyce. Můžete také využít jazykové výukové aplikace, které vám pomohou procvičovat schopnosti poslechu a současně vám poskytnou informace o aktuálním používání jazyka.

Zlepšete své mluvení v cizím jazyce

Jako tlumočník budete muset být schopni hovořit plynně o různých tématech s různými lidmi a mít zároveň slovní zásobu na profesionální úrovni a dobrou gramatickou dovednost ve svých jazycích. Najděte si jazykového partnera, rodilého mluvčího vašeho cílového jazyka, který vám může poskytnout velkou pomoc jako tlumočníkovi nebo osobě v tréninku. Nastavte si pravidelný plán, který vám umožní systematicky procvičovat mluvení. Pokud nemáte možnost najít rodilého mluvčího ve svém okolí, můžete využít online platformy pro jazykovou výměnu (komunikace s partnerem, který vás učí cizí jazyk a vy ho na oplátku učíte tomu svému) a komunikovat s partnerem pomocí videochatu.

Berte tlumočení jako koníček

I když je vaším cílem získat odměnu za své tlumočnické služby, nezapomínejte na výhody dobrovolnických příležitostí.

Můžete navázat nové kontakty prostřednictvím sociálních sítí, na kterých najdete místa, kde můžete získat tlumočnické zkušenosti, setkat se s mentory nebo dokonce objevit pracovní příležitosti.

Připojte se k profesním organizacím

Kromě mentorství je vhodné připojit se k profesním sdružením tlumočníků. Tyto skupiny vám umožní být v obraze s nejnovějšími trendy ve vašem oboru, setkávat se s kolegy a učit se z jejich zkušeností. Takovéto organizace často poskytují formální školení pro své členy a některé z nich mají profesní adresář, který může přinést nové pracovní příležitosti. Např: Soudní tlumočníci by mohli zkusit Národní asociaci soudních tlumočníků a překladatelů. Konferenční tlumočníci by se mohli stát členy Mezinárodní asociace konferenčních tlumočníků. Tlumočníci ve zdravotnictví by mohli využít členství pro studenty v Národní radě pro tlumočení ve zdravotnictví.

Ať už se vydáte jakoukoli cestou, s pečlivým plánováním a vytrvalostí si můžete splnit svůj sen o tlumočení!

 

Zdroj: www.fluentu.com/blog

 

Přidat komentář