Jak se naučit MLUVIT anglicky?

Stává se vám občas, že potkáte cizince, on na vás mluví, vy si to překládáte a zatímco on je již u páté věty, vy ještě luštíte tu první? Nebo že byste chtěli něco říct, ale nemůžete a ta správná slova vás napadnou, až když odejde? Učíte se angličtinu několik let, ale pořád se ostýcháte mluvit? Něco se s tím dá dělat! 

Ukázková hodina

Navštivte ukázkovou hodinu v LITE anglické škole a zjistěte, jak se naučit myslet v angličtině, jak se nebát mluvit, a že gramatika není strašák, když se ji učíte přirozeným způsobem. Vyzkoušejte si jedinečný systém výuky v jazykové škole LITE.

Účel jazyka

Skutečným účelem jakéhokoli jazyka je komunikace. Výsledkem vašeho studia angličtiny by tedy měla být schopnost v angličtině komunikovat a mluvit! Není-li tomu tak, pak je něco špatně!!

Proč nejste úspěšní?

Na mnoha školách výuka cizího jazyka nepřináší požadované výsledky. Studenti totiž tráví většinu času vyplňováním gramatických cvičení nebo překlady článků a získávají tak pouze pasivní znalost angličtiny. Ta možná stačí na to, abyste si přeložili krátký dopis, či přečetli fax, ale rozhodně ne na to, abyste byli schopni používat jazyk aktivně ve svém životě!

Řešení

Chce-li člověk opravdu mluvit anglicky, jediným řešením je MLUVIT, MLUVIT, MLUVIT.
Když jsme se učili mluvit rodným jazykem, zkoušeli jsme bez ustání říkat nejprve slova a později i věty. Jinými slovy jsme jazyk a mluvení aktivně procvičovali a trénovali. Tento způsob fungoval u každého člověka. Proč ho tedy znovu nepoužít při výuce cizího jazyka?

Jak se učí v LITE

V LITE učíme angličtinu velmi přirozeným způsobem, podobně tomu, jako jsme se naučili svůj rodný jazyk. Studenti se věnují procvičování a skutečnému mluvení 70-80% z hodiny. Gramatiku se učí jednoduchým, efektivním způsobem, podobně jako u rodného jazyka, což umožňuje překlenout propast mezi gramatikou a praktickým použitím jazyka. Navíc díky profesionální průpravě učitelů studenti po 3 hodinách výuky odchází dobře naladěni, s porozuměním tomu, co se učili a s pocitem, že to dokážou použít.

Díky metodě LITE se může i úplný začátečník dostat během necelého roku na úroveň pokročilého studenta, který je schopen nejen napsat e-mail či přeložit fax, ale především používat angličtinu při komunikaci v běžném i pracovním životě!

Řekli po kurzu:
„Jsem moc rád, že díky netradičnímu přístupu k výuce cítím s každou lekcí pokrok. V žádném případě nelituji financí a času, který jsem věnoval.“ Z.V.

„Zatím jsem Vaši školu navštěvovala pouze 2 měsíce a musím říct, že jsem udělala velký pokrok. Jsem schopná hovořit na ulici, když se mě někdo zeptá a dokonce souvisle. Mám přehled o mluvnici. Rychle se mi vybavují slovíčka a baví mě mluvit anglicky. Dokonce i spolupracovníci se pochvalně vyjádřili o mém pokroku. Nebojím se, když zazvoní telefon a někdo na mě začne mluvit anglicky. Musím říci, že mu i rozumím a jsem schopná mu odpovědět. Prostě je to báječné.“ M.D.

„Učit se anglicky s příjemnými lidmi, učit se formou hry, nebát se mluvit anglicky … to je podle mého názoru LITE. Takovýto velmi účinný nástroj výuky anglického jazyka jsem nikde jinde dosud neviděla.“ P.N.

Informace o termínech ukázkových hodin: 222 241 500 nebo www.lite.cz

Kontakt:
LITE anglická škola               
Opletalova 36, Praha 1
tel.: 222 242 500, 775 556 996
e-mail: lite@lite.cz
www.lite.cz

 

Máte nějaké připomínky? Napište nám, rádi vaši zkušenost uveřejníme.

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad do polštiny, překlad francouzština, překlad angličtiny a překlad němčiny.

Přidat komentář