Jak se naučit cizí jazyk?

Rozhodnutí zdokonalit své jazykové dovednosti nebo osvojit si zcela nový jazyk je jenom prvním z mnoha dalších, které předchází skutečnému zahájení vlastního učení. Je dobré odpovědět si předem na několik nejčastějších otázek a vyvarovat se omylů, které cestu k vytýčenému cíli zbytečně prodlužují.

Vzápětí se vynořují otázky, na které je dobré najít vlastní odpověď. Jakou formu výuky zvolit? Jak najít nejvhodnější kurz a jazykovou školu? Jaká metoda mi přinese největší užitek?

Odpovědím na tyto a podobné otázky se pravidelně věnujeme na našem webu. Kromě našich článků s radami a tipy na podobná témata doporučujeme rovněž pravidelně aktualizovaný přehled jazykových kurzů na stránkách: www.jazykovky.cz

Upřesněme si několik nejběžnějších pověr a mýtů, které s osvojováním jazykových znalostí nejvíce souvisí.

Omyl první: Dobrý učitel mě to naučí.

Bohužel stále platí, že učit se budete muset sami. Učitel vám pomůže jen tehdy, budete-li chtít a budete-li mít patřičnou motivaci a vůli k učení. V jazykové škole vám také pomohou sledovat váš postup pomocí pravidelných testů či pohovorů.

Omyl druhý: Rodilý mluvčí je nejlepší učitel.

Zamysleli jste se někdy nad tím, kolik z nás by asi dokázalo naučit někoho aspoň základům češtiny? K tomu, aby se člověk stal kvalitním a schopným učitelem, nestačí jen znalost předmětu samotného. Proto budoucí učitelé zpravidla prochází důkladným školením. Například ve výuce angličtiny je dokládán některý z mezinárodně platných učitelských certifikátů (RSA CELTA či jiný TEFL certifikát). Kontakt s rodilými mluvčími je samozřejmou součástí moderní vyučovací hodiny, neřeší však vše. I mnozí čeští učitelé jsou již natolik jazykově i metodologicky vybaveni, že mohou nabídnout pohled na učení rodilým mluvčím neznámý. Sami byli studenty, sami se jazyku museli nějak naučit a jejich zkušenost pro vás bude přínosem.

Rozdělení hodin na „gramatiku s českým učitelem a konverzaci s rodilým mluvčím“ se v dobré jazykové škole nedočkáte. Světu učení vládne tzv. komunikativní učení a proškolený učitel vede hodiny tak, že se studentům dostane procvičování „přesnosti“ i „plynulosti“ zároveň. Budete se cvičit v používání čtyř základních dovedností – poslechu, mluvení, čtení a psaní. Mluvit cizí řečí se naučíte jen tím, že ji budete cvičit při používání v reálných situacích.

Omyl třetí: Vše vyřeší „zázračné metody“.

Pro dospělé je učení se jazykům zpravidla tvrdá práce. Kdo tvrdí opak, je podezřelý. Určitě existují úspěšnější a efektivnější formy výuky, zázraky se ale nedějí.

Omyl čtvrtý: Nejvíce se naučím individuálně.

Ve skupině můžete komunikovat s ostatními, učíte se z jejich chyb, máte větší motivaci. Individuální výuka je zase intenzivnější. Dobrým řešením je výuka v malé skupině doplňovaná individuálními hodinami.

Bohužel stále platí, že učit se budete muset sami. Učitel vám pomůže jen tehdy, budete-li chtít a budete-li mít patřičnou motivaci a vůli k učení. V jazykové škole vám také pomohou sledovat váš postup pomocí pravidelných testů či pohovorů.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady němčina, překlady polština, překlady ruština, překlady španělština.

Přidat komentář