Jak se dostat na Harvard

…Princeton a jiné vynikající americké univerzity neboli “How to Get to Harvard, Princeton and other outstanding US universities“ je název semináře pro zájemce o studium na univerzitách v USA. 

 

Akci pořádá Harvard klub Praha ve spolupráci s neziskovou organizací Junior
Achievement a Komisí J.W. Fulbrighta pro vzdělávací výměny mezi
Českou republikou a USA dne 3. října 2006 v době od 14 do 16 hodin v konferenčním sále firmy Olympus (Evropská 176, Praha 6)

Tento seminář je opakováním úspěšných setkání z uplynulých let. Pravidelné semináře „How to Get to Harvard“ se setkaly s mnohými kladnými reakcemi studentů českých vysokých škol, pracovníků univerzit a dalších zájemců o studium v zahraničí. Vzhledem k tomuto obrovskému zájmu i letos v semináři pokračujeme.

Program

Na programu je kromě krátkého seznámení s obecnými možnostmi bakalářského a postgraduálního studia (tedy studia vedoucího k získání titulu Master nebo Ph.D.) ve Spojených státech, a konkrétně pak na Harvardově univerzitě, také prezentace osobních zkušeností absolventů této prestižní školy. Během semináře vystoupí absolventi vybraných fakult a podělí se s přítomnými o své zkušenostmi. Účastníci semináře se dozví o nabídce studijních programů, o podrobnostech týkajících se přijímacího řízení, finanční náročnosti, ale i o možnostech získání finanční podpory na studium na Harvardově univerzitě.

Hosté

Největším „tahákem“ semináře bude jistě přítomnost paní Janet Irons, profesorky, která má na starosti přijímací řízení na Harvardově univerzitě, a Christophera Watsona z Princetonské univerzity. Oba tito exkluzívní hosté hodlají také v průběhu svého pobytu v Praze navštívit některé školy.

Jednacím jazykem setkání je angličtina.

Registrace

Vzhledem k omezené kapacitě sálu prosíme zájemce o registraci své účasti na e-mailové adrese advisor@fulbright.cz.

Oraganizítoři

Harvard klub Praha je občanské sdružení, jehož členy jsou absolventi a profesoři Harvardovy univerzity, kteří v současné době působí na území České republiky. Klub čítá v současné době přes 80 členů. Jeho náplní je organizování společenských akcí, jejichž hosty jsou významné osobnosti především z oblastí politiky, ekonomie a umění. Více informací o aktivitách klubu lze nalézt na internetové stránce www.harvardclub.cz.

Komise J.W.Fulbrighta slaví letos 15 let od svého založení. Komise vznikla dohodou mezi vládami USA a ČR za účelem správy Fulbrightova programu v České republice. Tento vládní stipendijní program založený již před 60 lety je nejprestižnějším programem mezinárodních vzdělávacích výměn s USA. Jeho hlavním cílem je na základě vzájemných studijních a vědeckých pobytů zvyšovat porozumění mezi Spojenými státy americkými a jednotlivými partnerskými zeměmi. Mezi léty 1991 a 2006 se programu zúčastnilo 435 českých a 383 amerických stipendistů. Součástí Komise je rovněž poradenské centrum EducationUSA nabízející pomoc všem zájemcům o studium ve Spojených státech. Více informací o aktivitách Komise najdete na stránkách www.fulbright.cz.

Junior Achievement je nejstarší a nejrozsáhlejší vzdělávací neziskovou organizací na světě. Vznikla v roce 1919 v USA, dnes působí v 97 zemích světa a do jejích programů se každoročně zapojí 7 milionů dětí a studentů od 6 do 22 let. Posláním Junior Achievement je poskytovat mladým lidem praktické ekonomické vzdělání a rozvíjet jejich znalosti a dovednosti, aby se v reálném životě dovedli prosadit a uplatnit, úspěšně se do něj zapojili a byli dobře připraveni pro vstup na trh práce. Česká pobočka Junior Achievement byla založena v roce 1992 panem Tomášem J. Baťou. Vzdělávací programy Junior Achievement v ČR již absolvovalo více než 190 tisíc dětí a studentů ze 2 tisíc škol. Základem vzdělávacího systému Junior Achievement je spolupráce s firmami. Manažeři přednášejí studentům a podílejí se na výuce kurzů i na vedení organizace. K nejvýznamnějším partnerům Junior Achievement patří Baťa, ČEZ, Citibank, KPMG, Hewlett-Packard či HSBC. Více informací naleznete na www.jacr.cz nebo www.ja.org.

Pro bližší informace kontaktujte:

Harvard klub Praha
Monika Mudranincová
Manažerka
Tel. 604 304 867
e-mail: monika.mudranincova@quick.cz
nebo: manager@harvardclub.cz

Autor je studijním poradcem Fulbrightovy komise.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady angličtina, překlady italština, překlady do němčiny a překlad do ruštiny.

Přidat komentář