Jak reklamovat jazykový kurz

Navštěvujete jazykový kurz, ale nejste spokojeni s úrovní výuky? Také jazykový kurz lze reklamovat. Ovšem musíte mít k tomu pádné důvody. Protože reklamace tohoto typu služby není snadná, na následujících řádcích vám poradíme, kdy máte na reklamaci nárok, a jaké reakce můžete od vedení jazykové školy očekávat.

Jazykový kurz je služba

Reklamovat jazykový kurz není jako reklamovat boty, na kterých bývá důvod reklamace obvykle zřejmý hned na první pohled. Se službami je to vždycky poněkud obtížnější. To ale neznamená nutně nemožné. Obecně platí, že na reklamaci jazykového kurzu máte nárok v případě, že nejste spokojeni s výukou.

V praxi se může například stát, že znalosti některého ze studentů v kurzu přesahují znalosti lektora. Jestliže budete mít dojem, že byste měli učit spíše vy lektora, pak máte nárok na reklamaci kurzu. Ovšem pozor, to, že lektor nezná nějaké slovíčko, které jste si někde vyčetli, neznamená, že ovládáte daný jazyk lépe než on.

Možná řešení

teamworkVedení jazykové školy obvykle reaguje na reklamaci buď konzultací s lektorem, anebo rovnou hospitací v hodině, aby bylo možné celou situaci objektivně posoudit. Pokud se ukáže, že lektor svou práci odvádí dobře a jediným nespokojeným studentem jste vy, s největší pravděpodobností vám nabídnou jiný kurz. Pokud však kontrolor shledá, že lektor chodí na hodiny nepřipravený a jeho znalosti jsou nedostatečné, dojde k výměně lektora. (Jen pro zajímavost uvádím, že k výměně lektora dojde také v případě, že dochází na výuku v podnapilém stavu.)

Stížnosti a jejich důvody

A co když prohlásíte, že jiného lektora nechcete, a s danou jazykovou školou už nebudete mít nikdy nic společného? Z vlastní zkušenosti víme, že v případě reklamace jazykového kurzu v menší jazykové škole, která musí počítat s každým kurzovným, se pro vás budou snažit vytvořit náhradní kurz za každou cenu.

Ovšem v případě velké renomované jazykové školy vám sice neradi, ale s velkou pravděpodobností kurzovné (nebo jeho poměrnou část) vrátí.

Existuje mnoho dalších důvodů, proč mohou být studenti nespokojeni s jazykovým kurzem. Jedna z nevýhod skupinových kurzů spočívá v tom, že se ve skupince obvykle sejdou studenti s různou úrovní pokročilosti, třebaže všichni dosáhli při rozřazovacím testu přibližně stejného počtu bodů.

Část studentů si stěžuje, že ostatním nestačí, ostatní si pro změnu stěžují na pomalé tempo výuky. Tato skutečnost však nezakládá nárok na vrácení kurzovného, ale k rozdělení studentů do více kurzů. Ve výjimečných případech se méně pokročilí studenti dočkají několik hodin navíc za symbolickou cenu. Pokud se ozve pouze jeden nespokojenec, je dle možností školy buď přeřazen, anebo je mu nabídnut individuální kurz.

Důvodem ke stížnosti může být také to, že student, který si zaplatil jazykový kurz vyučovaný rodilým mluvčím, svému lektorovi dlouhodobě nerozumí, což ho stresuje. Zde Vám obvykle doporučí ještě několik lekcí vydržet, anebo vyměnit rodilého mluvčího za českého lektora.

Ukázková hodina je na místě

stk313266rknChcete snížit pravděpodobnost, že budete na kurzu nespokojeni? Než zaplatíte kurz, zjistěte si o dané jazykové škole maximum informací. Nejvíce hodnotné jsou samozřejmě zkušenosti ostatních studentů. Než kurz zaplatíte, požádejte o ukázkovou hodinu. Někde vám dají hodinu zdarma, jinde za ni zaplatíte, ale vězte, že se to vyplatí. Máte tak větší šanci, že nebudete muset reklamaci řešit.

A to nejdůležitější nakonec. Při zápisu do kurzu se neostýchejte zeptat, jak vaše jazyková škola postupuje při reklamaci kurzu. Správně byste měli před zápisem do kurzu uzavřít s jazykovou školou dohodu, jejíž součástí je právě oddíl o reklamaci. Kurz se obvykle reklamuje písemně, a to podáním vyplněného reklamačního formuláře. O uznání reklamace by měla jazyková škola rozhodnout co nejdříve.

Hledejte pečlivě!

Vybírejte pečlivě jazykovou školu na internetu. Zkuste portál Jazykovky.cz, kde naleznete na jednom místě jazykové školy ve vašem městě, informace o jednotlivých kurzem a i kdy pořádají ukázkové hodiny. Vyzkoušejte více jazykových škol a vyberete si tu nejlepší pro vás. Pak vás bude studium bavit a vaše znalosti cizího jazyka se výrazně zlepší!

Přidat komentář