Jak psát esej pro americké univerzity

V případě, že zvažujete do budoucna studium na některé z univerzit v
USA, asi už víte, že americké univerzity ve většině případů vyžadují
sepsání eseje. Jsou dva druhy esejů – personal essay a academic essay.
Oba se od českého pojetí psaní eseje dost liší.

 

Personal essay (osobní esej):

Pro přijímací řízení na americkou univerzitu je velmi důležité sepsat kvalitní personal essay, jelikož se jedná o jakousi obdobu nám známého motivačního dopisu. Námětem eseje jste totiž pouze vy sami jako uchazeči o studium, váš život a zkušenosti. Tím ovšem podobnost s českou verzí končí.

Nikdo od vás nebude očekávat klasický "český životopisný začátek" ve stylu "narodil jsem se tam a tam, ZŠ jsem absolvoval v letech…". To totiž americké profesory (a popravdě asi ani ty české) vůbec nezajímá. Mnohem důležitější je důvod, z jakého se hlásíte na tuto univerzitu, proč jste zvolili tento obor, jakými životními zkušenosti jste dospěli až sem a kdo vás na této cestě ovlivnil.

Musíte mít přitom na paměti, že vaše dílo se nebude nikdo obtěžovat číst, pokud bude nudné, nezajímavé a suché. Očekává se od vás zájem, zaujetí studijním oborem a nadšení takové, aby bylo znát i z vašeho personal essay.

Cílem personal essay není shrnout celý váš život, ale zaměřit se na body, které byly klíčové pro vaše rozhodnutí studovat zrovna na této univrzitě (a žádné jiné) a zrovna tento obor. Důraz je proto kladen na hloubku textu, ne na jeho šířku.

Academic essay (odborný esej):

Umět sepsat academic essay je nezbytné pro vaše budoucí studium na americké univerzitě. Je totiž velmi často vyžadován v průběhu studia.

Od českého pojetí se opět velmi liší. Při psaní eseje v českém prostředí se student soustředí na objektivní postižení problému, jeho kompletní analýzu, případně se snaží nalézt nějaké řešení apod. Cílem eseje amerického typu je naopak subjektivní popsání problému a představení vlastního názoru na něj. Přitom tento názor musí být jasně definovaný. Stručně by se dalo říci, že na úvod Academic essay nejprve vyjádříte svůj názor: tedy "ano" nebo "ne" (žádné "nevím" nebo "z tohoto důvodu ano ale z tohoto pohledu zas ne") a celý zbytek práce pak obsahuje vysvětlení vašeho postoje.

Opět je kladen důraz na hloubku (propracovanost vašeho názoru a jeho logické zdůvodnění), ne na šířku (detailní popsání objektu práce či názoru ostatních na něj) a zároveň je tu opět velmi jasný požadavek čtitelnosti a zajímavosti.

Více informací

V srpnu Fulbrightova komise zorganizovala na toto téma dva veřejnosti otevřené semináře (v Praze a v Brně) pod vedením amerického studenta Gartha Pattersona. S laskavým svolením Fulbrightovy komise zde přikládáme osnovu semináře "Academic Essay Writing" Gartha Pattersona, která obsahuje nejdůležitější body a rady pro psaní jak academic, tak personal essay:

icon Writing Essays Outline.doc (30.00 KB)

Další informace o studiu v USA naleznete na stránkách Fulbrightovy komise www.fulbright.cz

Další články o činnosti Fulbrightovy komise:

Stipendia pro postgraduální studium v USA

Online databáze stipendií v USA

Program výměn středoškolských profesorů

Dotazy a náměty pište na email redakce@jazyky.com.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady angličtina, překlady italština, překlady do němčiny a překlad do ruštiny.

Přidat komentář