Jak psát americké eseje

Fulbrightova komise připravila na druhou polovinu srpna seminář o
akademickém psaní na amerických univerzitách pod vedením amerického
studenta Gartha Pattersona. 

Naučte se psát kvalitní akademické eseje

Devadesátiminutový seminář, který se kromě základních obecných pravidel psaní esejí zaměří specificky také na písemné práce vyžadované při přijímacích či výběrových řízeních, proběhne nejdříve v Brně v prostorách Moravské zemské knihovny ve středu 23. srpna od 14 hodin a potom i v Praze přímo ve Fulbrightově komisi ve čtvrtek 24. srpna od 16.30 hodin.

American Way

Znalost pravidel a postupů při psaní písemných prací, v USA nazývaných „eseje“, je základem úspěchu při samotném studiu v USA, neboť americké vysoké školy jsou vyhlášené velkým množstvím esejí vyžadovaných od studentů v průběhu akademického roku a celého studia. Zatímco však američtí studenti jsou na požadavek vyjadřovat se kriticky, strukturovaně a srozumitelně písemnou formou intenzivně připravováni od útlého věku, studenti z České republiky nejsou zvyklý psát zdaleka tolik písemných prací a chybí jim tedy obvykle potřebné dovednosti a cvik a v důsledku toho také znalost efektivních postupů a někdy dokonce i základních pravidel. 

Eseje pro přijímací řízení na univerzity 

Specifickým formátem písemných prací jsou eseje vyžadované při přijímacím řízení na amerických, ale i jiných zahraničních školách. Účel těchto esejí se liší podle stupně studia, ale písemná vyjádření ilustrující osobnost uchazeče nebo jeho motivy a plány bývají nezbytnou součástí balíčku podkladů, které student odesílá na univerzitu a jež jsou základem rozhodnutí o přijetí a případně také o udělení finanční pomoci. Podobné motivační dopisy jsou rovněž velmi často požadovány různými nadacemi a organizacemi nabízejími stipendia.

Umění napsat dobrou „esej“ je tedy dovedností velmi praktickou, nemluvě o obecné společenské a profesní výhodě těch, kteří se zvládnou vyjadřovat dokonalou písemnou formou.

Organizace

Garth Patterson, stážista Fulbrightovy komise, je studentem třetího ročníku prestižní soukromé školy Hampdon-Sydney College ve Virginii. Tato všeobecná vysoká škola  je vyhlášena svým programem akademického psaní. Garth sám působil jako lektor a poradce studentů v této oblasti a má se psaním akademických textů bohaté zkušenosti.

Seminář je bezplatný, Fulbrightova komise ovšem vzhledem k omezenému počtu míst vyžaduje registraci. Přihlásit se můžete e-mailem na adrese tesar@fulbright.cz.

Brněnský seminář se koná díky podpoře Americké knihovny–InfoUSA Moravské zemské knihovny.

Autor je studijním poradcem Fullbrightovy komise.
 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady angličtina, překlady italština, překlady do němčiny a překlad do ruštiny.

Přidat komentář