Jak probíhá studium v zahraničí

Už víte, proč chcete studovat v zahraničí, vybrali jste si pro vás nejvhodnější kurz, ale pořád pociťujete určité obavy. Při představě, že budete v zahraničí sami, se vám rozbuší srdce. Tento článek vám přináší informace o tom, jak konkrétně všechno probíhá – od vašeho příjezdu do zahraničí, přes pobyt a výuku, až po samotný odjezd z jazykového kurzu domů.

Co zařídit před odjezdem

Doma si vyberete místo a kurz, který chcete v zahraničí studovat. Jestliže si nejste svým výběrem jistí, můžete požádat jazykovou školu, která vám s výběrem kurzu pomůže.

Před samotným odjezdem do zahraničí vám v jazykové agentuře dají tzv. „předodjezdové dokumenty“, ve kterých najdete veškeré potřebné informace, jako např. mapu města s vyznačenými místy školy, ubytovny či bydliště hostitelské rodiny, zdravotnického střediska a různých obchodů, dále důležitá telefonní čísla, seznam kulturních akcí nebo také ceny potravin.

První den v zahraničí

Studenti přijíždí většinou den předem, obvykle v neděli, některé školy dovolují příjezd i v sobotu. V rámci juniorských jazykových kurzů je na místě zajištěn delegát, který se o studenty od chvíle příjezdu stará. Ostatní kurzy tuto službu v základní nabídce nemají, student se tedy o sebe stará sám. Může si ale tuto službu předem domluvit a připlatit. Škola pak na místo příjezdu pošle svého delegáta, který se o studenta postará.

Po příjezdu do města se student nejdříve ubytuje. Pokud bude bydlet v hostitelské rodině, s hostitelskou rodinou se dopředu domluví, jak bude vše po jeho příjezdu vypadat. V případě, že zvolil bydlení na ubytovně, je ubytován poté, co se zapíše a vyplní potřebné informace.

Začínáme ve škole

Výuka zpravidla začíná v pondělí. První školní den ráno se student ve škole zaregistruje a vyplní rozřazovací test. Podle výsledku tohoto testu jsou studenti podle jazykových znalostí rozděleni do skupin.

Úplní začátečníci mají obvykle speciální nástupní termíny, a to 1x do měsíce, a vytváří zcela novou skupinu. Ostatní studenti jsou vřazováni do probíhajích kurzů, takže během kurzu jedni studenti odchází, noví přichází.

Výuka v zahraniční škole

Každá škola má svůj vlastní výukový program, své osnovy a metodologii, podle kterých výuka probíhá. Obecně lze říci, že struktura výuky se rozlišuje podle typu kurzu.

U všeobecných (standardních) jazykových kurzů probíhá výuka převážně dopoledne, a to 4 – 5 vyučovacích hodin denně. U intenzivních kurzů probíhá výuka nejen dopoledne 4 – 5 vyučovacích hodin, ale také odpoledne 2 – 3 vyučovací hodiny denně.

Každá škola ma stanoveny své učebnice a výukové materiály, které ve výuce používá, a proto není nutné, aby si student před odjezdem sám kupoval či jinak zařizoval učebnice, které bude potřebovat. Se strukturou kurzu je student seznámen první den, kdy dostane rozvrh hodin, podle kterého bude potom celý kurz probíhat.

Na konci kurzu obdrží student certifikát, ve kterém je uvedena škola, typ a délka kurzu. Je zde také stručné slovní zhodnocení, jak si student po celou dobu kurzu vedl.

Konverzace či příprava na mezinárodní zkoušky

Všeobecné i intenzivní jazykové kurzy jsou zaměřeny především na rozvoj a upevnění gramatiky, rozšíření slovní zásoby a zlepšení komunikačních schopností. Čistě konverzační lekce zahraniční školy neposkytují. Pro ty, kteří si ale své konverzační dovednosti chtějí vylepšit, poskytují některé školy extra lekce konverzace.

Kurzy orientované na přípravu na mezinárodní jazykové zkoušky cíleně probírají dovednosti, které jsou nutné k úspěšnému složení zkoušky. Tyto kurzy jsou zaměřené na zlepšení jazykových dovedností jako jsou mluvení, poslech, čtení a psaní.

Výuka v kurzech obchodního jazyka probíhá podle speciálních business učebnic a materiálů, zvláštní důraz je kladen na business terminologii a upevnění  obchodních dovedností a jejich využití v různých obchodních situacích.

Nejen studiem a prací je člověk živ

Po kurzu mají studenti několik možností, jak trávit volný čas. Některé jazykové agentury mají již program volnočasových aktivit zabudován přímo v nabídce kurzu. Pokud si takový kurz vyberete, zahraniční škola vám poskytne tzv. koordinátora mimoškolních aktivit, jehož úkolem je vyplnit váš volný čas. K dispozici máte různé kulturní, sportovní či jiné aktivity, jako např. exkurze, výlety, nakupování a sporty všeho druhu.

Pokud vaše škola koordinátora nenabízí, je čistě na vašem rozhodnutí, jak si volný čas vyplnit. Některé zahraniční školy také nabízí tzv. pracovní programy, kdy studenti mohou v průběhu studia legálně pracovat. Pracovní povolení avšak není součástí zahraničního jazykového kurzu, student si o něj musí požádat po nástupu do školy.

Jak řešit případné problémy

Zahraniční škola zodpovídá nejen za samotný jazykový kurz, ale také za ubytování. Pokud se během vašeho pobytu vyskytne nějaký problém, okamžitě můžete kontaktovat kancelář příslušné školy, kde se vám budou snažit pomoc. Některé české jazykové agentury mají v zahraniční škole svého delegáta. V tom případě můžete kontaktovat jeho. Další možností je kontaktovat přímo jazykovou agenturu, která váš jazyková pobyt zařizovala.

Studium jazyků po dokončení kurzu

Po ukončení jazykového kurzu obdržíte certifikát. Pokud si chcete udělat nějakou jazykovou zkoušku, můžete ji složit na místě, nebo po návratu domů. Jestliže ale nebylo složení jazykové zkoušky součástí kurzu, bude to v zahraničí trochu složitější.

Ke zkoušce se musíte přihlásit na příslušné zahraniční škole, zaplatit poplatek za zkoušku a čekat na termín, který bude pro zkoušku vybrán. V tomhle případě je tedy jednodušší skládat zkoušku v naší zemi.

Téměř každá jazyková agentura dokáže zařídit složení jakékoliv mezinárodní zkoušky a vy nebudete ztrácet čas a utrácet další peníze spojené s náklady na ubytování a život v cizí zemi.

Před odjezdem se ptejte!

Pokud si nejste čímkoliv jistí, nebo vám není něco zcela jasné, není nic lepšího, než si své otázky napsat a v agentuře, která váš jazykový pobyt zařizuje, se na všechno před odjezdem zeptat.

Po návratu ze zahraničí dávají totiž jazykové agentury studentům dotazníky, ve kterém studenti vyplní, jak byli s jazykovým pobytem spokojeni a jak hodnotí samotný kurz. Mohou vyjádřit, co jim na jazykovém pobytu scházelo, nebo co by bylo dobré vylepšit.

Díky této zpětné vazbě mohou jazykové agentury nabízené kurzy a služby„vyladit“, a předcházet tak případným nesouladům. Mohou také detailněji informovat další potenciální zájemce o studium v zahraničí.

Databázi jazykových kurzů a jazykových škol s vyhledáváním studia v zahraniční najdete na www.jazykovky.cz, jazykové školy v konkrétních městech hledejte pak zde Jazyková škola, Jazyková škola Praha, Jazyková škola Brno.

 Další díly ze seriálu o studiu v zahraničí:

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad do polštiny, překlad francouzština, překlad angličtiny a překlad němčiny.

Přidat komentář